SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Úvod
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, odbor technickej normalizácie

OZNAMY

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR si Vás dovoľuje informovať, že z dôvodu pandemickej situácie, budú všetky služby INFOCENTRA pre verejnosť až do odvolania zatvorené.

Technické normy si v prípade záujmu môžete zakúpiť v elektronickej a tlačenej podobe cez portál noriem.

Pri platbe kartou Vám budú technické normy v elektronickej podobe ihneď sprístupnené.

Ďakujeme za porozumenie.


Vážení používatelia technických noriem a našich služieb,

dovoľujeme si Vás informovať, že poskytovanie produktu Zoznam STN na CD s aktualizáciu je natrvalo zrušené.

Ďakujeme za pochopenie.


Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR si Vás dovoľuje informovať, že od 1.1.2021 bude portál noriem fungovať na novej doméne normy.unms.sk.

Ďakujeme za porozumenie.


COVID-19: ÚNMS SR bezodplatne sprístupňuje TNI CWA 17553: 2020 Tvárové rúška na každodenné použitie. Príručka na minimálne požiadavky, skúšobné metódy a použitie v slovenskom jazyku

Nová CWA 17553: 2020 Tvárové rúška na každodenné použitie. Príručka na minimálne požiadavky, skúšobné metódy a použitie poskytuje minimálne požiadavky na navrhovanie, výrobu a hodnotenie pôsobenia jednorazových alebo opakovane použiteľných tvárových rúšok na každodenné použitie (bariérové masky). Predmetnú CWA v slovenskom jazyku si môžete bozodplatne stiahnuť tu.


COVID-19: ÚNMS SR pokračuje v dočasnom bezodplatnom poskytovaní súboru STN

Členovia CEN a CENELEC môžu dočasne bezodplatne sprístupniť národné implementácie európskych noriem týkajúcich sa zdravotníckych pomôcok, osobných ochranných prostriedkov, dýchacích prístrojov, ventilátorov, chemických dezinfekčných prostriedkov a diagnostických zariadení  do 31. marca 2021. Potenciálne predĺženie opatrenia bude prehodnotené na spoločnom zasadnutí Technických rád CEN a CENELEC vo februári 2021.

Predmetné normy na čítanie si môžete stiahnuť na:

https://www.unms.sk/?covid-19-aktualne-informacie&sprava=unms-sr-pokracuje-v-docasnom-bezodplatnom-poskytovani-suboru-stn


Vážení používatelia technických noriem a našich služieb,

dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu otváracích hodín v našom INFOCENTRE.

S platnosťou od 01.02.2020 budú otváracie hodiny nasledovné:

pondelok: 9:00 - 14:30
utorok: 9:00 - 14:30
streda: 10:00 - 15:00
štvrtok: 9:00 - 14:30
piatok: 9:00 - 14:00


Žiadosti o udelenie súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie a usmernenie k žiadostiam o udelenie súhlasu na odplatné/bezodplatné citovanie podstatnej/nepodstatnej časti slovenskej technickej normy alebo podstatnej/nepodstatnej časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 5 a 6 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii


Sprístupnenie terminologickej databázy
 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky od januára 2019
bezplatne sprístupňuje databázu termínov a definícií zo slovenských technických
noriem a technických normalizačných informácií vydaných v štátnom jazyku.
 
Viac informácií nájdete tu.

Vážení používatelia technických noriem, žiadame Vás, aby ste si pri objednávaní technických noriem dôsledne skontrolovali, v akom jazyku je technická norma poskytovaná (ukážka)

Na základe včlenenia SÚTN do ÚNMS SR si vás dovoľujeme upozorniť na nové fakturačné údaje:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR)
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15

IČO: 30810710
DIČ: 2020850711
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000500541/8180
IBAN: SK44 8180 0000 0070 0050 0541
SWIFT: SPSRSKBA

ÚNMS SR nie je platcom DPH.

 

obrazok_stn-onlineSTN-online - normy STN na internete

Služba STN-online umožňuje prístup k STN cez internet prostredníctvom predplatného na rok. V službe je zahrnutá automatická aktualizácia noriem. STN-online si môžete vyskúšať v bezplatnej DEMO-verzii. Kalkuláciu poplatku Vám radi vypracujeme po vyplnení nasledujúceho formulára:
Kalkulácia poplatku na službu STN-online

Všeobecné informácie o službe STN-online nájdete tu.

  -----------------------------------------------   -----------------------------------------------