Tlačiť

Vybrané STN pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky

ÚNMS SR v boji proti ochoreniu COVID-19 bezodplatne sprístupnil ďalšie technické normy

ÚNMS SR v spolupráci s Európskym výborom pre normalizáciu (CEN), Európskym výborom pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC), Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) a Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou (IEC) podporuje celospoločenské úsilie pri riešení problémov spôsobených ochorením COVID-19 a bezodplatne sprístupnil ďalšie technické normy do 31. marca 2021.

Viac informácií nájdete tu.


COVID-19: ÚNMS SR bezodplatne sprístupňuje TNI CWA 17553: 2020 Tvárové rúška na každodenné použitie. Príručka na minimálne požiadavky, skúšobné metódy a použitie v slovenskom jazyku

Vzhľadom na vývoj situácie v súvislosti s prepuknutím koronavírusu v Európe a po naliehavej žiadosti Európskej komisie, CEN bezplatne publikoval novú dohodu pracovného stretnutia (CWA) o tvárových rúškach na každodenné použitie.

Nová CWA 17553: 2020 Tvárové rúška na každodenné použitie. Príručka na minimálne požiadavky, skúšobné metódy a použitie poskytuje minimálne požiadavky na navrhovanie, výrobu a hodnotenie pôsobenia jednorazových alebo opakovane použiteľných tvárových rúšok na každodenné použitie (bariérové masky).

Predmetnú CWA v slovenskom jazyku si môžete bozodplatne stiahnuť tu.