SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Produkty a služby > Technické normy > Trvalé sledovanie
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Trvalé sledovanie a rešeršné služby


Služba trvalého sledovania zmien STN a TNI poskytuje pravidelné informácie o nových normách, opravách a zmenách z oblasti, ktorú si zvolíte.

Rešeršné služby umožňujú vyhľadávanie noriem podľa kritérií, ktoré si sami môžete zvoliť (kľúčové slová, oblasti a pod.), v databázach domácich alebo zahraničných noriem.

Úhrada za trvalé sledovanie a rešeršné služby je vo Vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy

 

 

 


Kontakt: e-mail: shop@normoff.gov.sk

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka