Tlačiť

Trvalé sledovanie a rešeršné služby


Služba trvalého sledovania zmien STN a TNI poskytuje pravidelné informácie o nových normách, opravách a zmenách z oblasti, ktorú si zvolíte.

Rešeršné služby umožňujú vyhľadávanie noriem podľa kritérií, ktoré si sami môžete zvoliť (kľúčové slová, oblasti a pod.), v databázach domácich alebo zahraničných noriem.

Úhrada za trvalé sledovanie a rešeršné služby je vo Vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy

 

 

 


Kontakt: e-mail: shop@normoff.gov.sk

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka