Tlačiť

Vyhláška č. 76/2019 Z. z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o výške úhrady za poskytovanie technickej normy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že od 1.4.2019
nadobudla účinnosť Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy.

S účinnosťou od 1.4.2019 sa zrušuje:

– Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 61/2017 Z. z.
o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,

– Sadzobník poskytovaných produktov a služieb technickej normalizácie platný od 1.4.2017.

 

 


Na úvodnú stránku Úvodná stránka