SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Produkty a služby > STN-online > Všeobecné informácie o STN-online
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Všeobecné informácie o STN-online

Služba STN-online umožňuje:

 • prezerať a ukladať vybrané normy STN z internetu na základe ročného predplatného,
 • definovať vlastné skupiny noriem (napr. celé triedy alebo skupiny noriem),
 • automatickú aktualizáciu (prístup k zmenám, opravám, príp. nahradzujúcim normám).

 

Všeobecné licenčné a technické podmienky

Pre jednotlivcov:

 • texty noriem STN vo formáte PDF sa nachádzajú v portáli noriem, používateľ služby potrebuje byť pripojený na internet. Prístup k PDF súborom je zabezpečený pomocou protokolu http, resp. https a podlieha autentifikácii,
 • Na prezeranie PDF súborov sa vyžaduje použitie bezplatného softvéru Internet Explorer verzia 7 alebo vyššia (Mozilla Firefox 3.5 alebo vyššia), Acrobat Reader CZ/SK/EN verzie 7, 8, 9, 10, 11, DC  a inštaláciu zásuvného modulu (plugin) firmy File Open. Potrebný software je možné stiahnuť zo servera predávajúceho po prihlásení užívateľa do systému alebo priamo u výrobcu pluginu na stránke http://plugin.fileopen.com. Podporovaný operačný systém je MS Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/8/10,
 • súbory sa môžu otvárať priamo zo servera poskytovateľa alebo  sa môžu sťahovať na lokálny disk a otvárať v režime off-line (bez aktuálneho pripojenia na internet) počas obdobia, ktoré sa stanoví v zmluve. Po uplynutí tohto času sa súbor zablokuje a možnosť otvorenia treba obnoviť opakovaným pripojením,
  prihlasovacím menom je e-mailová adresa,
 • prístupové heslo generuje a automaticky rozosiela systém pomocou e-mailu,
 • každý registrovaný používateľ  má právo používať sprístupnené STN na stanovenom počte počítačov a operačných systémov (ďalej len OS), spravidla na 1 alebo 2, ak nie je v zmluve uvedené inak. Používateľ si sám zvolí počítače, na ktorých bude chcieť súbory PDF otvárať. Upozornenie: počítač, na ktorom používateľ prvý krát otvorí súbor PDF v rámci jedného OS, sa zaeviduje do systému STN-online, preto na ďalších počítačoch a v iných OS sa už súbor nebude dať otvoriť!
 • texty noriem sú zabezpečené ochrannými prvkami umožňujúcimi buď iba čítanie, čítanie s prenosom textu a grafiky alebo čítanie s prenosom textu, grafiky a s možnosťou tlače.
  Upozornenie: možnosť tlače je nastavená na stanovený počet výtlačkov, pričom pri spustení tlače sa počítajú úplné aj neúplné výtlačky!,
 • používateľ nesmie vykonávať žiadne kroky, ktorými by sa odstránili ochranné prvky v súboroch PDF,
 • ak používateľ systému STN-online zmení hardvér, programové vybavenie alebo nastavenie svojho počítača, následkom čoho je potrebná nová registrácia počítača v systéme STN-online, požiada administrátora systému STN-online o odblokovanie aktuálneho registrovaného počítača v systéme a to na adrese shop_pdf@normoff.gov.sk. Ak administrátor STN-online rozhodne, že  požiadavka je odôvodnená, uvoľní záznam v systéme. Používateľ  sa potom prihlási do systému STN-online a otvorí súbor PDF na zmenenom počítači. Takto sa nový počítač používateľa zaregistruje do systému STN-online.

Pre firmy:

 • texty noriem STN vo formáte PDF sa nachádzajú v portáli noriem, používateľ služby potrebuje byť pripojený na internet. Prístup k PDF súborom je zabezpečený pomocou protokolu http, resp. https a podlieha autentifikácii,
 • Na prezeranie PDF súborov sa vyžaduje použitie bezplatného softvéru Internet Explorer verzia 7 alebo vyššia (Mozilla Firefox 3.5 alebo vyššia), Acrobat Reader CZ/SK/EN verzie 7, 8, 9, 10, 11, DC a inštaláciu zásuvného modulu (plugin) firmy File Open. Potrebný software je možné stiahnuť zo servera predávajúceho po prihlásení užívateľa do systému alebo priamo u výrobcu pluginu na stránke http://plugin.fileopen.com. Podporovaný operačný systém je MS Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/8/10.
  Súbory sa môžu otvárať priamo zo servera poskytovateľa alebo  sa môžu sťahovať na lokálny disk a otvárať v režime off-line (bez aktuálneho pripojenia na internet) počas obdobia, ktoré sa stanoví v zmluve. Po uplynutí tohto času sa súbor zablokuje a možnosť otvorenia treba obnoviť opakovaným pripojením,
 • každý používateľ má svoje vlastné prístupové práva  na prístup k textom noriem, ktoré platia, pokým  platí zmluva, a ktoré nie je oprávnený oznamovať, resp. akýmkoľvek iným spôsobom sprístupniť ďalším osobám,
 • prihlasovacím menom je e-mailová adresa,
 • prístupové heslo generuje a automaticky rozosiela systém pomocou e-mailu,
 • každý registrovaný používateľ  má právo používať sprístupnené STN na stanovenom počte počítačov a operačných systémov (ďalej len OS), spravidla na 1 alebo 2, ak nie je v zmluve uvedené inak. Používateľ si sám zvolí počítače, na ktorých bude chcieť súbory otvárať. Upozornenie: počítače, na ktorých používateľ prvý krát otvorí súbor PDF v rámci jedného OS, sa zaevidujú do systému, preto na ďalších počítačoch a v iných OS sa už súbor nebude dať otvoriť!
 • texty noriem sú zabezpečené ochrannými prvkami umožňujúcimi buď iba čítanie, čítanie s prenosom textu a grafiky alebo čítanie s prenosom textu, grafiky a s možnosťou tlače.
  Upozornenie: možnosť tlače je nastavená na stanovený počet výtlačkov, pričom pri spustení tlače sa počítajú úplné aj neúplné výtlačky!,
 • používateľ nesmie vykonávať žiadne kroky, ktorými by sa odstránili ochranné prvky v súboroch PDF,
 • ak používateľ systému STN-online zmení hardvér, programové vybavenie alebo nastavenie svojho počítača, následkom čoho je potrebná nová registrácia počítača v systéme, postupuje používateľ nasledovne:

  • používateľ požiada kontaktnú osobu vo svojej firme o odblokovanie aktuálneho registrovaného počítača v systéme. Administrátor objednávateľa odovzdá požiadavku administrátorovi systému STN-online na strane poskytovateľa, ktorý v odôvodnenom prípade uvoľní záznam v systéme,
  • používateľ  sa potom prihlási do systému STN-online a otvorí súbor PDF na novom, zmenenom počítači. Takto sa nový počítač používateľa zaregistruje do systému STN-online. 

Službu STN-online poskytujeme len v prípade, že ročná úhrada za vybrané normy je väčšia ako 332,00 EUR.

Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka