Tlačiť

Súbory noriem

 

Energetická hospodárnosť budov

On-line prístup k normám týkajúcich sa energetickej hospodárnosti budov pre 1 PC s aktualizáciou počas predplateného obdobia od 1. 3. do 28. 2. príslušného roka. 

Zoznam noriem k 01.02.2023

Edíciu EHB-TOB si môžete objednať emailom na adrese shop_pdf@normoff.gov.sk

 

Na úvodnú stránku Úvodná stránka