Tlačiť

Informácie o technických normách a súvisiacich dokumentoch

Informácie o platnosti, zmenách a opravách slovenských, európskych, medzinárodných a zahraničných technických noriem získate na:

tel.: 0948/876 004


alebo osobne v Infocentre.


Na úvodnú stránku Úvodná stránka