Tlačiť

Periodiká

Ilustračný obrázok

Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky mesačne prináša aktuálne informácie o prijatých slovenských technických normách a technických normalizačných informáciach do sústavy slovenských technických noriem, oznámenia o pláne technickej normalizácie, údaje o verejnom prerokovaní návrhov slovenských technických noriem, oznámenia o autorizácii, prehľady osvedčení o akreditácii, notifikácie a ďalšie informácie.

Viac Objednanie predplatného