Tlačiť

Žiadosti o udelenie súhlasu na citovanie - automatizovaný systém

Podľa § 14 ods. 5 a 6 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii (ďalej len „zákon“)  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako  slovenský  národný normalizačný orgán udeľuje súhlas na odplatné alebo bezodplatné citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie.

Od 1.4.2020 sa podľa § 14 ods. 4 písm. a) zákona žiadosti o udelenie súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie podávajú prostredníctvom automatizovaného systému.

Viac informácií nájdete TU.