Tlačiť

Kontaktné informácie

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

INFOCENTRUM – poskytovanie tlačených
technickýtch noriem
(platba možná iba v hotovosti!!!!!)

Mobil: 0948/876 004
E-mail: shop@normoff.gov.sk

Poskytovanie tlačených technických noriem
a publikácií na OBJEDNÁVKU za úhradu

tel.: 02/20907337
Mobil: 0948/876 002
E-mail: shop@normoff.gov.sk

Poskytovanie elektronických verzií technických noriem
a STN-online za úhradu

tel.: 02/20907333
       02/20907334

Mobil: 0918/876 003
E-mail: shop_pdf@normoff.gov.sk

Poskytovanie zahraničných noriem za úhradu (ČSN - české, DIN - nemecké, ASTM - americké, IEC a ISO) v listinnej podobe

tel.: 02/20907333
E-mail: shop_pdf@normoff.gov.sk

Trvalé sledovanie zmien STN a rešeršné služby za úhradu

tel.: 02/20907337
E-mail: shop@normoff.gov.sk

Otváracie hodiny:

Do INFOCENTRA môže vstúpiť osoba len s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa). Može byť použité rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál alebo šatka.

Otváracie hodiny

pondelok: 9:00 - 14:30
utorok: 9:00 - 14:30
streda: 10:00 - 15:00
štvrtok: 9:00 - 14:30
piatok: 9:00 - 14:00

Ako nás nájdete?

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Odbor technickej normalizácie
Karloveská 63
841 04 Bratislava

Mestská doprava: z centra električkou č. 4 a 9 v smere do Karlovej Vsi alebo Dúbravky, zastávka Kútiky.

GPS súradnice:
48° 10´ 01´´ N
17° 02´ 45´´ E

alebo priamo na mapách Google

Napíšte nám:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Odbor technickej normalizácie
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15
IČO: 30810710

E-mail: shop@normoff.gov.sk

 Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka