Tlačiť

Služby INFOCENTRA

INFOCENTRUM poskytuje v priestoroch študovne aktuálne informácie o platnosti, zmenách a opravách slovenských, európskych, medzinárodných a zahraničných technických noriem a umožňuje štúdium rôznych normalizačných dokumentov.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že od 1.4.2019
nadobudla účinnosť Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy.

S účinnosťou od 1.4.2019 sa zrušuje:

– Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 61/2017 Z. z.
o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,

– Sadzobník poskytovaných produktov a služieb technickej normalizácie platný od 1.4.2017.

 

 

Zmena otváracích hodín od 01.02.2020

pondelok: 9:00 - 14:30
utorok: 9:00 - 14:30
streda: 10:00 - 15:00
štvrtok: 9:00 - 14:30
piatok: 9:00 - 14:00

Kontakt tel.: 0948/876 004

 

Prezenčné štúdium noriem STN v slovenskom jazyku mimo Bratislavy je možné aj v:

- Slovenskej národnej knižnici v Martine
- Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici
- Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach

 

 

Hore Hore

Na úvodnú stránku Úvodná stránka