SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Periodiká

  

Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Vestník mesačne prináša aktuálne informácie o schválených slovenských technických normách, oznámenia o pláne technickej normalizácie, údaje o verejnom pripomienkovaní návrhov STN, oznámenia o autorizácii podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, prehľady osvedčení o akreditácii, notifikácie a ďalšie informácie.