SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 01 1400 (01 1400) zrušená

Dátum vydania: 26.11.1981

Mechanické kmitanie a rázy. Názvoslovie a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 1400/Z1 (01 1400) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1996

Mechanické kmitanie a rázy. Názvoslovie a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1401 (01 1401) zrušená

Dátum vydania: 17.04.1970

Názvoslovie z odboru vyvažovania rotujúcich častí strojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1403 (01 1403) zrušená

Dátum vydania: 19.11.1981

Mechanické kmitanie. Všeobecné požiadavky na meranie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1404 (01 1404) zrušená

Dátum vydania: 16.09.1986

Vibrácie. Všeobecné požiadavky na meranie na stanovištiach obsluhy mobilných strojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1405 (01 1405) zrušená

Dátum vydania: 31.08.1987

Vibrácie. Prípustné hodnoty a všeobecné požiadavky na meranie v komunálnom prostredí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1409 (01 1409) zrušená

Dátum vydania: 14.04.1989

Hodnotenie kvality vyvažovania pružných rotorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1410 (01 1410) zrušená

Dátum vydania: 21.05.1986

Kvalita vyváženia pevných rotorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1411 (01 1411) zrušená

Dátum vydania: 21.12.1979

Mechanické kmitanie strojov s prevádzkovými otáčkami od 10 do 200 s|exp|(-1). Základné smernice pre ohodnotenie intenzity kmitania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1412 (01 1412) zrušená

Dátum vydania: 21.12.1979

MECHANICKE KMITANI VELKYCH ROTACNICH STROJU S PROVOZNIMI OTACKAMI OD 10 DO 200 S EXP-1. OHODNOCENI MOHUTNOSTI KMITANI V PROVOZNICH PODMINKACH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1413 (01 1413)

Dátum vydania: 01.08.1992

Mechanické kmitanie. Pružné hriadeľové spojky. Všeobecné požiadavky na skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1032 (01 1404) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1998

Mechanické kmitanie. Skúšanie mobilných strojov na stanovenie hodnoty emisií kmitania na telo človeka. Všeobecné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1032 (01 1404) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2004

Mechanické kmitanie. Skúšanie mobilných strojov s cieľom určiť emisnú hodnotu kmitania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1032/A1 (01 1404) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2001

Mechanické kmitanie. Skúšanie mobilných strojov na stanovenie hodnoty emisií kmitania na telo človeka. Všeobecné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1032+A1 (01 1404)

Dátum vydania: 01.05.2009

Mechanické kmitanie. Skúšanie mobilných strojov s cieľom určiť emisnú hodnotu kmitania (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1033 (01 1465) zrušená

Dátum vydania: 23.03.1998

Kmitanie pôsobiace na ruky. Laboratórne meranie kmitania na povrchu rukoväti ručne ovládaného strojového zariadenia. Všeobecné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12096 (01 1417)

Dátum vydania: 01.03.2000

Mechanické kmitanie. Deklarovanie a overovanie emisných hodnôt kmitania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1299 (01 1427) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1999

Mechanické kmitanie a otrasy. Vibroizolácia strojov. Informácie na aplikáciu izolácie zdroja

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1299+A1 (01 1427)

Dátum vydania: 01.05.2009

Mechanické kmitanie a otrasy. Vibroizolácia strojov. Informácie na aplikáciu izolácie zdroja (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13490 (01 1451) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Mechanické kmitanie. Priemyselné vozíky. Laboratórne hodnotenie a špecifikácia mechanického kmitania sedadla operátora

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13490+A1 (01 1451)

Dátum vydania: 01.05.2009

Mechanické kmitanie. Priemyselné vozíky. Laboratórne hodnotenie a špecifikácia mechanického kmitania sedadla operátora (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14253 (01 1419) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Mechanické kmitanie a otrasy. Meranie a výpočet expozície človeka celkovým vibráciám ovplyvňujúcim zdravie. Praktické pokyny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14253 (01 1419) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2007

Mechanické kmitanie. Meranie a výpočet expozície človeka kmitaniu pôsobiacemu na celé telo a ovplyvňujúcemu zdravie. Praktické pokyny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14253+A1 (01 1419)

Dátum vydania: 01.07.2008

Mechanické kmitanie. Meranie a výpočet expozície človeka kmitaniu pôsobiacemu na celé telo a ovplyvňujúcemu zdravie. Praktické pokyny (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 28662-1 (01 1460) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1997

Ručné prenosné mechanizované náradie. Meranie kmitania na rukoväti. Časť 1: Všeobecné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 28662-2+A1 (01 1460) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1997

Ručné prenosné mechanizované náradie. Meranie kmitania na rukoväti. Časť 2: Odsekávacie kladivá a nitovacie kladivá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 28662-2+A1/A2 (01 1460) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Ručné prenosné mechanizované náradie. Meranie kmitania na rukoväti. Časť 2: Odsekávacie kladivá a nitovacie kladivá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 28662-2+A1/A2 (01 1460) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Ručné prenosné mechanizované náradie. Meranie kmitania na rukoväti. Časť 2: Odsekávacie kladivá a nitovacie kladivá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 28662-3+A1 (01 1460) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1997

Ručné prenosné mechanizované náradie. Meranie kmitania na rukoväti. Časť 3: Vŕtačky do kameňa a vŕtacie kladivá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 28662-3+A1/A2 (01 1460) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Ručné prenosné mechanizované náradie. Meranie kmitania na rukoväti. Časť 3: Vŕtačky do kameňa a vŕtacie kladivá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 28662-3+A1/A2 (01 1460) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Ručné prenosné mechanizované náradie. Meranie kmitania na rukoväti. Časť 3: Vŕtačky do kameňa a vŕtacie kladivá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 28662-5+A1 (01 1460) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1997

Ručné prenosné mechanizované náradie. Meranie kmitania na rukoväti. Časť 5: Rozrušovacie kladivá a zbíjacie kladivá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 28662-5+A1/A2 (01 1460) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Ručné prenosné mechanizované náradie. Meranie kmitania na rukoväti. Časť 5: Rozrušovacie kladivá a zbíjacie kladivá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 30326-1 (01 1420) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1996

Mechanické kmitanie. Laboratórna metóda hodnotenia kmitania sedadiel vozidiel. Časť 1: Základné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 30326-1/A1 (01 1420) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2008

Mechanické kmitanie. Laboratórna metóda hodnotenia kmitania sedadiel vozidiel. Časť 1: Základné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 30326-1/A2 (01 1420) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2012

Mechanické kmitanie. Laboratórna metóda hodnotenia kmitania sedadiel vozidiel. Časť 1: Základné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10326-1 (01 1420)

Dátum vydania: 01.05.2017

Mechanické kmitanie. Laboratórna metóda hodnotenia kmitania sedadiel vozidiel. Časť 1: Základné požiadavky (ISO 10326-1: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10819 (01 1424) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2014

Mechanické kmitanie a otrasy. Kmitanie pôsobiace na ruky. Metóda merania a hodnotenie prenosu kmitania rukavicami na dlaň ruky (ISO 10819: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10819 (01 1424)

Dátum vydania: 01.07.2014

Mechanické kmitanie a otrasy. Kmitanie pôsobiace na ruky. Merania a hodnotenie prenosu kmitania rukavicami na dlaň ruky (ISO 10819: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10819 (01 1424) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1999

Mechanické kmitanie a otrasy. Kmitanie pôsobiace na ruky. Metóda merania a hodnotenie prenosu kmitania rukavicami na dlaň ruky (ISO 10819:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10819/A1 (01 1424) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2019

Mechanické kmitanie a otrasy. Kmitanie pôsobiace na ruky. Merania a hodnotenie prenosu kmitania rukavicami na dlaň ruky (ISO 10819: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10819/A1 (01 1424)

Dátum vydania: 01.10.2019

Mechanické kmitanie a otrasy. Kmitanie pôsobiace na ruky. Merania a hodnotenie prenosu kmitania rukavicami na dlaň ruky (ISO 10819: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13090-1 (01 1418)

Dátum vydania: 01.12.2000

Mechanické kmitanie a otrasy. Bezpečnostné pokyny na skúšky a experimenty s človekom. Časť 1: Expozícia celého tela človeka mechanickému kmitaniu a opakovanému otrasu (ISO 13090-1:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13753 (01 1467)

Dátum vydania: 01.12.2008

Mechanické kmitanie a otrasy. Kmitanie pôsobiace na ruky. Metóda merania prenosu kmitania pružných materiálov pri zaťažení sústavou ruka-rameno (ISO 13753: 1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13753 (01 1467) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Mechanické kmitanie a otrasy. Kmitanie pôsobiace na ruky. Metóda merania prenosu kmitania pružných materiálov pri zaťažení sústavou ruka-rameno (ISO 13753:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 20643 (01 1465)

Dátum vydania: 01.12.2008

Mechanické kmitanie. Ručne držané a ručne vedené strojové zariadenie. Princípy hodnotenia emisií kmitania (ISO 20643: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 20643 (01 1465) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2005

Mechanické kmitanie. Ručne držané a ručne vedené strojové zariadenie. Princípy hodnotenia emisií kmitania (ISO 20643: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20643/A1 (01 1465) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2013

Mechanické kmitanie. Ručne držané a ručne vedené strojové zariadenie. Princípy hodnotenia emisií kmitania (ISO 20643: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 20643/A1 (01 1465)

Dátum vydania: 01.06.2013

Mechanické kmitanie. Ručne držané a ručne vedené strojové zariadenie. Princípy hodnotenia emisií kmitania (ISO 20643: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28927-1 (01 1460)

Dátum vydania: 01.06.2020

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 1: Uhlové a vertikálne brúsky (ISO 28927-1: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28927-1 (01 1460) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2010

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 1: Uhlové a vertikálne brúsky (ISO 28927-1: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28927-1/A1 (01 1460) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2017

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 1: Uhlové a vertikálne brúsky (ISO 28927-1: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28927-10 (01 1460)

Dátum vydania: 01.09.2011

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 10: Príklepové vŕtačky, kladivá a rozrušovačky (ISO 28927-10: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28927-11 (01 1460)

Dátum vydania: 01.07.2011

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 11: Drvič kameňov (ISO 28927-11: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28927-12 (01 1460)

Dátum vydania: 01.02.2013

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 12: Brúsky (ISO 28927-12: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28927-13 (01 1460)

Dátum vydania: 01.07.2022

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 13: Nastreľovacie náradie (ISO 28927-13: 2022)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28927-2 (01 1460)

Dátum vydania: 01.06.2010

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 2: Kľúče, uťahovače na matice a skrutkovače (ISO 28927-2: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28927-2/A1 (01 1460)

Dátum vydania: 01.02.2018

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 2: Kľúče, uťahovače na matice a skrutkovače (ISO 28927-2: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28927-3 (01 1460)

Dátum vydania: 01.06.2010

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 3: Leštičky a rotačné, orbitálne a excentrické brúsky (ISO 28927-3: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28927-4 (01 1460)

Dátum vydania: 01.06.2011

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 4: Priame brúsky (ISO 28927-4: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28927-4/A1 (01 1460)

Dátum vydania: 01.05.2019

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 4: Priame brúsky (ISO 28927-4: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28927-5 (01 1460)

Dátum vydania: 01.06.2010

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 5: Vŕtačky a príklepové vŕtačky (ISO 28927-5: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28927-5/A1 (01 1460)

Dátum vydania: 01.01.2016

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 5: Vŕtačky a príklepové vŕtačky (ISO 28927-5: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28927-6 (01 1460)

Dátum vydania: 01.06.2010

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 6: Zhutňovače (ISO 28927-6: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28927-7 (01 1460)

Dátum vydania: 01.06.2010

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 7: Prestrihovače a nožnice (ISO 28927-7: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28927-8 (01 1460)

Dátum vydania: 01.06.2010

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 8: Píly, stroje na leštenie a pilovanie s vratným pohybom a malé píly s oscilačným alebo rotačným pohybom (ISO 28927-8: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28927-8/A1 (01 1460)

Dátum vydania: 01.05.2016

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 8: Píly, stroje na leštenie a pilovanie s vratným pohybom a malé píly s oscilačným alebo rotačným pohybom (ISO 28927-8: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28927-8/A2 (01 1460)

Dátum vydania: 01.10.2019

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 8: Píly, stroje na leštenie a pilovanie s vratným pohybom a malé píly s oscilačným alebo rotačným pohybom (ISO 28927-8: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28927-9 (01 1460)

Dátum vydania: 01.06.2010

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 9: Oklepávacie kladivá a ihlové oklepávače (ISO 28927-9: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 5349-1 (01 1406)

Dátum vydania: 01.09.2003

Mechanické kmitanie. Meranie a hodnotenie expozície človeka prenosom kmitania na ruky. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 5349-1: 2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 5349-2 (01 1406)

Dátum vydania: 01.09.2003

Mechanické kmitanie. Meranie a hodnotenie expozície človeka prenosom kmitania na ruky. Časť 2: Praktický pokyn na meranie na pracovnom mieste (ISO 5349-2: 2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5349-2/A1 (01 1406)

Dátum vydania: 01.12.2015

Mechanické kmitanie. Meranie a hodnotenie expozície človeka prenosom kmitania na ruky. Časť 2: Praktický pokyn na meranie na pracovnom mieste (ISO 5349-2: 2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8041 (01 1422) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2005

Ozva človeka na kmitanie. Meracie prístroje (ISO 8041: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8041/AC (01 1422) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2010

Ozva človeka na kmitanie. Meracie prístroje (ISO 8041: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8041-1 (01 1422)

Dátum vydania: 01.11.2017

Ozva človeka na kmitanie. Meracie prístroje. Časť 1: Všeobecné požiadavky na prístroje merania kmitania (ISO 8041-1: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8041-2 (01 1422)

Dátum vydania: 01.10.2021

Pôsobenie kmitania (vibrácií) na človeka. Meracie prístroje. Časť 2: Osobné vibračné expozimetre (ISO 8041-2: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8662-10 (01 1460) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2001

Ručné prenosné mechanizované náradie. Meranie kmitania na rukoväti. Časť 10: Prestrihávačky a nožnice (ISO 8662-10:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8662-10/AC (01 1460) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2006

Ručné prenosné mechanizované náradie. Meranie kmitania na rukoväti. Časť 10: Prestrihávačky a nožnice (ISO 8662-10:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8662-12 (01 1460) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2000

Ručné prenosné mechanizované náradie. Meranie kmitania na rukoväti. Časť 12: Pílky a pilníky s vratným pohybom a pílky s oscilačným alebo rotačným pohybom (ISO 8662-12:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8662-13 (01 1460) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1999

Ručné prenosné mechanizované náradie. Meranie kmitania na rukoväti. Časť 13: Vibračné brúsky (ISO 8662-13:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8662-14 (01 1460) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2000

Ručné prenosné mechanizované náradie. Meranie kmitania na rukoväti. Časť 14: Náradie opracúvajúce kamene a ihlové odstraňovače okovín (ISO 8662-14:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8662-4 (01 1460) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1997

Ručné prenosné mechanizované náradie. Meranie kmitania na rukoväti. Časť 4: Brúsky (ISO 8662-4:1992)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8662-6 (01 1460) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1997

Ručné prenosné mechanizované náradie. Meranie kmitania na rukoväti. Časť 6: Príklepové vŕtačky (ISO 8662-6:1994)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8662-7 (01 1460) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1999

Ručné prenosné mechanizované náradie. Meranie kmitania na rukoväti. Časť 7: Priťahovače skrutiek, skrutkovače a priťahovače matíc s rázovým, impulzným alebo západkovým pohybom (ISO 8662-7:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8662-8 (01 1460) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2000

Ručné prenosné mechanizované náradie. Meranie kmitania na rukoväti. Časť 8: Leštičky a rotačné, orbitálne a orbitálne excentrické brúsky (ISO 8662-8:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8662-9 (01 1460) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2000

Ručné prenosné mechanizované náradie. Meranie kmitania na rukoväti. Časť 9: Zhutňovače (ISO 8662-9:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 10227 (01 1426)

Dátum vydania: 01.07.2000

Skúšanie a hodnotenie vplyvov nárazov (jednoduchých otrasov) na človeka/ analógie človeka. Technické hľadiská. Pokyny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 10814 (01 1416) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2000

Mechanické kmitanie. Náchylnosť a citlivosť strojov na nevyváženosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 10816-1 (01 1411) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1999

Mechanické kmitanie. Hodnotenie kmitania strojov meraním na nerotujúcich častiach. Časť 1: Všeobecné pokyny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 10816-2 (01 1411) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1999

Mechanické kmitanie. Hodnotenie kmitania strojov meraním na nerotujúcich častiach. Časť 2: Veľké stacionárne parné turbogenerátory s výkonom nad 50 MW

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 10816-6 (01 1411)

Dátum vydania: 01.04.2000

Mechanické kmitanie. Hodnotenie kmitania strojov meraním na nerotujúcich častiach. Časť 6: Stroje s vratným pohybom menovitého výkonu nad 100 kW

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 11342 (01 1407) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2000

Mechanické kmitanie. Metódy a kritériá na mechanické vyvažovanie pružných rotorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 13372 (01 1440) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2005

Monitorovanie stavu a diagnostika strojov. Slovník

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 16063-1 (01 1412)

Dátum vydania: 01.04.2000

Metódy kalibrácie senzorov kmitania a otrasov. Časť 1: Základné pojmy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 1925 (01 1401) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1996

Mechanické kmitanie. Vyvažovanie. Názvoslovie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 1925 (01 1401) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2003

Mechanické kmitanie. Vyvažovanie. Slovník

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 1925/Amd.1 (01 1401) zrušená

Dátum vydania: 17.05.1999

Mechanické kmitanie. Vyvažovanie. Názvoslovie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 1940-1 (01 1410) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1997

Mechanické kmitanie. Požiadavky na kvalitu vyváženosti tuhých rotorov. Časť 1: Stanovenie prípustnej zostatkovej nevyváženosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 1940-1 (01 1410) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2007

Mechanické kmitanie. Požiadavky na kvalitu vyváženia rotorov v nemennom (tuhom) stave. Časť 1: Špecifikácia a overovanie tolerancií vyváženia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 1940-2 (01 1410) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1999

Mechanické kmitanie. Požiadavky na kvalitu vyváženosti tuhých rotorov. Časť 2: Chyby vyváženia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>