SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 36 9302 (36 9302) zrušená

Dátum vydania: 10.05.1983

Počítače a systémy na spracovanie údajov. Technické prostriedky. Všeobecné technické požiadavky a metódy skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 36 9302/a (36 9302) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1984

Počítače a systémy na spracovanie údajov. Technické prostriedky. Všeobecné technické požiadavky a metódy skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 9302/b (36 9302) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1986

Počítače a systémy na spracovanie údajov. Technické prostriedky. Všeobecné technické požiadavky a metódy skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 36 9302/c (36 9302) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1989

Počítače a systémy na spracovanie údajov. Technické prostriedky. Všeobecné technické požiadavky a metódy skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 9304 (36 9304)

Dátum vydania: 01.12.2002

Binárna aritmetika s pohyblivou rádovou čiarkou pre mikroprocesorové systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 36 9304/Z1 (36 9304)

Dátum vydania: 01.08.2012

Binárna aritmetika s pohyblivou rádovou čiarkou pre mikroprocesorové systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 36 9306 (36 9306) zrušená

Dátum vydania: 11.06.1982

JEDNOTNY SYSTEM~ELEKTRONICKYCH~POCITACU. POCITACE. VSEOBECNE~TECHNICKE~POZADAVKY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 36 9306/A (36 9306) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1984

JEDNOTNY SYSTEM~ELEKTRONICKYCH~POCITACU. POCITACE. VSEOBECNE~TECHNICKE~POZADAVKY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 36 9307 (36 9307) zrušená

Dátum vydania: 20.05.1982

JEDNOTNY SYSTEM~ELEKTRONICKYCH~POCITACU. POCITACE.~METODY ZKOUSEK

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 36 9307/A (36 9307) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1984

JEDNOTNY SYSTEM~ELEKTRONICKYCH~POCITACU. POCITACE.~METODY ZKOUSEK

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 36 9307/B (36 9307) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1985

JEDNOTNY SYSTEM~ELEKTRONICKYCH~POCITACU. POCITACE.~METODY ZKOUSEK

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 9308 (36 9308) zrušená

Dátum vydania: 14.05.1990

Systémy na spracovanie informácií. Počítače. Všeobecné technické požiadavky a metódy skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 36 9309-1 (36 9309)

Dátum vydania: 01.01.2002

Mikroprocesorová systémová zbernica. 8-bitové a 16-bitové dáta (MULTIBUS I). Časť 1: Popis funkcie s elektrickými a časovými špecifikáciami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 36 9309-2 (36 9309)

Dátum vydania: 01.01.2002

Mikroprocesorová systémová zbernica. 8-bitové a 16-bitové dáta (MULTIBUS I). Časť 2: Popis mechanických častí a radenie vývodov pre konfiguráciu systémovej zbernice s hranovými konektormi (priamymi)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 36 9309-3 (36 9309)

Dátum vydania: 01.01.2002

Mikroprocesorová systémová zbernica. 8-bitové a 16-bitové dáta (MULTIBUS I). Časť 3: Popis mechanických častí a radenie vývodov pre konfiguráciu eurokarty s konektormi (nepriamymi) s kolíkmi a dutinkami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 9330 (36 9330) zrušená

Dátum vydania: 16.12.1976

Stroje na spracovanie údajov. Snímače a dierovače diernej pásky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 36 9361 (36 9361)

Dátum vydania: 01.01.2002

VSB IEC 60822. Paralelná podsystémová zbernica pre VMEbus IEC 60821

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 9375 (36 9375) zrušená

Dátum vydania: 10.02.1976

Stroje na spracovanie údajov. Písacie stroje na spracovanie údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 9383 (36 9383) zrušená

Dátum vydania: 12.11.1976

Stroje na spracovanie údajov. Riadkové tlačiarne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60821 (36 9360)

Dátum vydania: 01.08.2001

IEC 60821 VMEbus. Mikroprocesorová systémová zbernica pre 1 až 4 bytové údaje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60824 (36 9363)

Dátum vydania: 01.06.2002

Terminológia pre mikroprocesory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 2110 (36 9340)

Dátum vydania: 01.12.1995

Informačná technika. Dátová komunikácia. 25-pólový konektor. Rozhranie KZ/UZ a priradenie čísiel kontaktom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 8884 (36 9390) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1993

Informačná technika. Textové a kancelárske systémy. Viacjazyčná klávesnica s latinkou. Usporiadanie a činnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 1001 (36 9305)

Dátum vydania: 01.12.1997

Spracovanie informácií. Štruktúra súboru a návestia na magnetických páskach na výmenu informácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 11560 (36 9318) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Výmena informácií na 130 mm kazetách s optickým diskom s magneticko-optickým efektom na jednorazový zápis a mnohonásobné čítanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 1864 (36 9332)

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. 12,7 mm (0,5 in) široká magnetická páska na výmenu informácií bez záznamu 32 ft/mm (800 ft/i), NRZ 1, 126 ft/mm (3 200 ft/i) fázovo kódovaná a s 356 ft/mm (9 042 ft/ i), NRZ 1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 3788 (36 9311)

Dátum vydania: 01.12.1997

Spracovanie informácií. 9 stopová 12,7 mm (0,5 in) široká magnetická páska fázovo kódovaná na 126 ft/mm (3 200 ft/i), - 63 c/mm (1 600 cp/i) na výmenu informácií bez záznamu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 4903 (36 9342)

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Dátová komunikácia. 15-kolíkový KZ/UZ konektor rozhrania a priradenie čísel kontaktom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 8630-1 (36 9320)

Dátum vydania: 01.12.1997

Spracovanie informácií. Výmena dát na 130 mm kazete s pružným diskom s modifikovanou frekvenciou zápisu 13 262 ft/rad na 80-tich stopách na každej strane. Časť 1: Rozmery, fyzikálne a magnetické vlastnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 8630-2 (36 9320)

Dátum vydania: 01.12.1997

Spracovanie informácií. Výmena dát na 130 mm kazete s pružným diskom s modifikovanou frekvenciou zápisu 13 262 ft/rad na 80-tich stopách na každej strane. Časť 2: Formát stopy A na 77 stôp

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 8630-3 (36 9320) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Spracovanie informácií. Výmena dát na 130 mm kazete s pružným diskom s modifikovanou frekvenciou zápisu 13 262 ft/rad na 80-tich stopách na každej strane. Časť 3: Formát stopy B na 80 stôp

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 9529-1 (36 9324) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Systémy na spracovanie informácií. Výmena dát na 90 mm (3,5 in) kazetách s pružným diskom s modifikovaným frekvenčne modulovaným zápisom 15 916 ft/rad na 80-tich stopách na každej strane. Časť 1: Rozmery, fyzikálne a magnetické vlastnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 9529-2 (36 9324) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Systémy na spracovanie informácií. Výmena dát na 90 mm (3,5 in) kazetách s pružným diskom s modifikovaným frekvenčne modulovaným zápisom 15 916 ft/rad na 80-tich stopách na každej strane. Časť 2: Formát stopy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO/IEC 9549 (36 9352)

Dátum vydania: 01.12.1995

Informačná technika. Galvanické oddelenie symetrických obvodov rozhrania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
TNI ISO/IEC TR 9578 (36 9345)

Dátum vydania: 01.12.1995

Informačná technika. Konektory komunikačného rozhrania používané v miestnych počítačových sieťach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac