SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 36 9610 (36 9610) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1990

Systémy na spracovanie informácií. Protokol úrovne dátového spojenia. Metódy synchrónneho znakového prenosu údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 9611 (36 9611) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1990

Systémy spracovania informácií. Protokol úrovne dátového spojenia. Metóda synchrónneho sériového prenosu údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 9612 (36 9612) zrušená

Dátum vydania: 27.10.1989

Systémy spracovania informácií. Metódy zisťovania chýb pri sériovom prenose údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 9620 (36 9620) zrušená

Dátum vydania: 15.09.1990

Systémy na spracovanie informácií. Rozhranie 2. Obvody a funkčné charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 9621 (36 9621) zrušená

Dátum vydania: 15.09.1990

Systémy na spracovanie informácií. Rozhranie 2. Elektrické parametre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 9630 (36 9630) zrušená

Dátum vydania: 15.09.1990

Systémy na spracovanie informácií. Prenos údajov a počítačové siete. Úroveň dátového spojenia. Definícia služieb spojenia pre otvorené spojové systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16931-1 (36 9640) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2017

Elektronická fakturácia. Časť 1: Sémantický model základných elementov elektronickej faktúry. Prístup k tejto technickej publikácii CEN a ÚNMS SR je sponzorovaný Európskou komisiou. Publikáciu je možné bezplatne stiahnuť na: https://www.sutn.sk/default.aspx?page=ee3244f2-941f-43cf-91bd-a95f7eace349

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16931-1+A1 (36 9640)

Dátum vydania: 01.05.2020

Elektronická fakturácia. Časť 1: Sémantický model základných elementov elektronickej faktúry. (Prístup k tejto technickej publikácii CEN a ÚNMS SR je sponzorovaný Európskou komisiou. Publikáciu je možné bezplatne stiahnuť na: https://normy.unms.sk/default.aspx?page=ee3244f2-941f-43cf-91bd-a95f7eace349)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16931-1+A1/AC (36 9640)

Dátum vydania: 01.11.2020

Elektronická fakturácia. Časť 1: Sémantický model základných elementov elektronickej faktúry. (Prístup k tejto technickej publikácii CEN a ÚNMS SR je sponzorovaný Európskou komisiou. Publikáciu je možné bezplatne stiahnuť na: https://normy.unms.sk/default.aspx?page=ee3244f2-941f-43cf-91bd-a95f7eace349)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 27498 (36 9614) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1993

Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov. Základný referenčný model

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 27498/O1 (36 9614) zrušená

Dátum vydania: 25.11.1993

Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov. Základný referenčný model

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60910 (36 9626)

Dátum vydania: 01.07.1996

Prístroje na monitorovanie hermetických priestorov ľahkovodných reaktorov potrebné na včasné zistenie vyvíjajúcich sa odchýlok od normálneho režimu prevádzky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 6548 (36 9687) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Spracovanie dát. Popis rozhrania medzi výpočtovým systémom procesu a technickým procesom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 7498-2 (36 9615)

Dátum vydania: 01.12.1993

Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Základný referenčný model. Časť 2: Bezpečnostná architektúra

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 7776 (36 9640) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1994

Systémy na spracovanie informácií. Dátová komunikácia. Riadiace procedúry HDLC. Popis linkových procedúr pre DTE zlúčiteľných s LAPB X.25

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 8072 (36 9618) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1993

Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Definícia transportnej služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 8326 (36 9638) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1995

Systémy spracovania informácií. Prepojenie otvorených systémov. Základná definícia spojovo orientovanej relačnej služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 8327 (36 9637) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1995

Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov. Základná špecifikácia spojovo orientovaného relačného protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 8613-1 (36 9642) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Informačná technika. Textové a kancelárske systémy. Architektúra kancelárskych dokumentov (ODA) a formát výmeny. 1. časť: Úvod a všeobecné princípy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 8613-2 (36 9642) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Informačná technika. Textové a kancelárske systémy. Architektúra kancelárskych dokumentov (ODA) a formát výmeny. 2. časť: Štruktúry dokumentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 8613-4 (36 9642) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Informačná technika. Textové a kancelárske systémy. Architektúra kancelárskych dokumentov (ODA) a formát výmeny. 4. časť: Profil dokumentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 8613-5 (36 9642) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Informačná technika. Textové a kancelárske systémy. Architektúra kancelárskych dokumentov (ODA) a formát výmeny. 5. časť: Formát výmeny kancelárskych dokumentov (ODIF)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 8613-6 (36 9642) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Informačná technika. Textové a kancelárske systémy. Architektúra kancelárskych dokumentov (ODA) a formát výmeny. 6. časť: Architektúry obsahu tvoreného znakmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 8613-7 (36 9642) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Informačná technika. Textové a kancelárske systémy. Architektúra kancelárskych dokumentov (ODA) a formát výmeny. 7. časť: Architektúry obsahu tvoreného rastrovou grafikou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 8613-8 (36 9642) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Informačná technika. Textové a kancelárske systémy. Architektúra kancelárskych dokumentov (ODA) a formát výmeny. 8. časť: Architektúry obsahu tvoreného vektorovou grafikou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 8648 (36 9641)

Dátum vydania: 01.04.1994

Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov. Vnútorná organizácia sieťovej vrstvy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 8822 (36 9633) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1993

Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov OSI. Definícia prezentačnej služby pre spojový prenos

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 8823 (36 9634) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Systémy spracovania informácií. Prepojenie otvorených systémov. Špecifikácia prezentačného protokolu orientovaného na spojenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 9067 (36 9664) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1993

Systémy na spracovanie informácií. Dátová komunikácia. Automatické postupy izolácie chýb pomocou testovacích slučiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 9160 (36 9627)

Dátum vydania: 01.12.1995

Spracovanie informácií. Šifrovanie dát. Požiadavky na súčinnosť fyzických vrstiev

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 9314-1 (36 9690)

Dátum vydania: 01.10.1995

Systémy spracovania informácií. Rozvinuté dátové rozhranie s optickými vláknami (FDDI). 1. časť: Protokol fyzickej vrstvy kruhu s poverením (PHY)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 9314-2 (36 9690)

Dátum vydania: 01.10.1995

Systémy spracovania informácií. Rozvinuté dátové rozhrania s optickými vláknami (FDDI). 2. časť: Riadenie prístupu k médiu a kruhu s poverením (MAC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO/IEC 10021-1 (36 9651) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1993

Informačná technika. Textová komunikácia. Správovo orientované systémy na výmenu textov (MOTIS). Časť 1: Systém a služba všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO/IEC 10021-2 (36 9652) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1993

Informačná technika. Textová komunikácia. Správovo orientované systémy na výmenu textov (MOTIS). Časť 2: Celková architektúra

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO/IEC 10021-3 (36 9653) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1993

Informačná technika. Textová komunikácia. Správovo orientované systémy na výmenu textov (MOTIS). Časť 3: Konvencia definície abstraktnej služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO/IEC 10021-5 (36 9655) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1993

Informačná technika. Textová komunikácia. Správovo orientované systémy na výmenu textov (MOTIS). Časť 5: Pamäť správ: Definícia abstraktnej služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO/IEC 10021-6 (36 9656) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1993

Informačná technika. Textová komunikácia. Správovo orientované systémy na výmenu textov (MOTIS). Časť 6: Špecifikácia protokolov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO/IEC 10021-7 (36 9657) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1993

Informačná technika. Textová komunikácia. Správovo orientované systémy na výmenu textov (MOTIS). Časť 7: Služba medziosobného oznamovania správ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO/IEC 10022 (36 9631) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1993

Informačná technika. Prepojenie otvorených systémov OSI. Definícia fyzickej služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 10026-1 (36 9630) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Distribuované transakčné spracovanie. Časť 1: Model OSI TP

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 10026-2 (36 9630) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Distribuované transakčné spracovanie. Časť 2: Služba OSI TP

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 10026-3 (36 9630) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Distribuované transakčné spracovanie. Časť 3: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 10164-1 (36 9679)

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Riadenie systémov. Riadenie objektu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 10164-2 (36 9679)

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Riadenie systémov. Riadenie stavu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 10164-3 (36 9679)

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Riadenie systémov. Atribúty vyjadrenia vzťahov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 10164-4 (36 9679)

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Riadenie systémov. Výstražná správa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 10164-5 (36 9679)

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Riadenie systémov. Riadenie správy o udalosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 10164-7 (36 9679)

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Riadenie systémov. Oznámenie bezpečnostnej výstrahy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 7498-1 (36 9615)

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Základný referenčný model. Základný model

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO/IEC 7498-3 (36 9616) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1994

Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Základný referenčný model. Časť 3: Pomenúvanie a adresovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO/IEC 7498-4 (36 9617)

Dátum vydania: 01.12.1993

Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Základný referenčný model. Časť 4: Základná štruktúra spracovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO/IEC 8073 (36 9619) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1993

Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Špecifikácia transportného protokolu orientovaného na prenos so spojeniami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 8208 (36 9601) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Dátová komunikácia. Protokol X.25 paketovej vrstvy pre koncové dátové zariadenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 8348 (36 9641) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Definícia sieťovej služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 8473-1 (36 9658) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Protokol poskytovania sieťovej služby bez spojenia. Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 8571-1 (36 9661)

Dátum vydania: 01.12.1997

Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov. Prenos, prístup a riadenie súboru. Časť 1: Všeobecný úvod

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 8571-2 (36 9661)

Dátum vydania: 01.12.1997

Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov. Prenos, prístup a riadenie súboru. Časť 2: Definícia virtuálneho skladu dát

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 8571-3 (36 9661)

Dátum vydania: 01.12.1997

Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov. Prenos, prístup a riadenie súboru. Časť 3: Definícia služby súboru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 8571-4 (36 9661)

Dátum vydania: 01.12.1997

Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov. Prenos, prístup a riadenie súboru. Časť 4: Špecifikácia protokolu súboru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 8571-5 (36 9661)

Dátum vydania: 01.12.1997

Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov. Prenos, prístup a riadenie súboru. Časť 5: Forma záznamu o zhode zavedenia protokolu (PICS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 8613-10 (36 9642)

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Otvorená architektúra dokumentov (ODA) a formát výmeny. Časť 10: Formálne špecifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 8649 (36 9676) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Systémy spracovania informácií. Prepojenie otvorených systémov. Definícia služby pre prvok služby asociačného riadenia (ACSE)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 8650 (36 9677) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov. Špecifikácia protokolu pre prvok služby asociačného riadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 8802-1 (36 9602) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Telekomunikačná a informačná výmena medzi systémami. Miestne a veľkomestské siete. Špecifické požiadavky. Časť 1: Prehľad noriem pre miestne siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 8802-2 (36 9602) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Telekomunikačná a informačná výmena medzi systémami. Miestne a veľkomestské siete. Špecifické požiadavky. Časť 2: Riadenie logického spojenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 8802-3 (36 9602) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Telekomunikačná a informačná výmena medzi systémami. Miestne a veľkomestské siete. Časť 3: Metóda viacnásobného prístupu (CSMA/CD) s detegovaním nosnej frekvencie a kolízií. Špecifikácia fyzickej vrstvy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 8802-4 (36 9602) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Telekomunikačná a informačná výmena medzi systémami. Miestne a veľkomestské siete. Časť 4: Zbernicová prístupová metóda s odovzdávaním známky (Token-passing bus) a špecifikácia fyzickej vrstvy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 8802-5 (36 9602) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Telekomunikačná a informačná výmena medzi systémami. Miestne a veľkomestské siete. Špecifické podmienky. Časť 5: Kruhová prístupová metóda so známkou (Token-Ring) a špecifikácia fyzickej vrstvy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 8822 (36 9633)

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Definícia prezentačnej služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 8823-1 (36 9634)

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Prezentačný protokol orientovaný na spojenie. Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO/IEC 8824 (36 9632) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1993

Informačná technika. Prepojenie otvorených systémov. Abstraktná syntaktická notácia jedna (ASN.1). Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 8824-1 (36 9632) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Jazyk ASN.1 (Zápis abstraktnej syntaxe č.1). Vymedzenie základnej notácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 8824-2 (36 9632) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Jazyk ASN.1 (Zápis abstraktnej syntaxe č.1). Špecifikácia informačného objektu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 8824-3 (36 9632) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Jazyk ASN.1 (Zápis abstraktnej syntaxe č.1). Špecifikácia obmedzení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 8824-4 (36 9632) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Jazyk ASN.1 (Zápis abstraktnej syntaxe č.1). Špecifikácia parametrov ASN.1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO/IEC 8825 (36 9635) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Informačná technika. Prepojenie otvorených systémov. Špecifikácia základných kódovacích pravidiel pre abstraktnú syntaktickú notáciu jedna (ASN.1)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO/IEC 8831 (36 9606) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Informačná technika. Prepojenie otvorených systémov. Koncepty a služby pre prenos a manipuláciu zákazky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 9040 (36 9622) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Služba virtuálneho terminálu základnej triedy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 9041-1 (36 9644)

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Protokol virtuálneho terminálu základnej triedy. Časť 1: Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO/IEC 9066-1 (36 9680)

Dátum vydania: 01.10.1995

Systémy spracovania informácií. Textová komunikácia. Spoľahlivý prenos. 1. časť: Model a definícia služieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO/IEC 9066-2 (36 9681)

Dátum vydania: 01.12.1995

Systémy spracovania informácií. Textová komunikácia. Spoľahlivý prenos. 2. časť: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO/IEC 9072-1 (36 9683) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1993

Systémy na spracovanie informácií. Textová komunikácia. Diaľkové operácie. Časť 1: Model, notácia a definícia služieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO/IEC 9072-2 (36 9684) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1993

Systémy na spracovanie informácií. Textová komunikácia. Diaľkové operácie. Časť 2: Špecifikácia protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 9314-3 (36 9690)

Dátum vydania: 01.12.1997

Systémy na spracovanie informácií. Rozhranie na distribúciu dát optickým vláknom (FDDI). Časť 3: Fyzická vrstva závislá od média

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO/IEC 9541-1 (36 9693) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Informačná technika. Výmena informácií o fontoch. 1. časť: Architektúra

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO/IEC 9541-2 (36 9693) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Informačná technika. Výmena informácií o fontoch. 2. časť: Formát výmeny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 9579-1 (36 9668) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Vzdialený prístup do báz dát (RDA). Časť 1: Generický model, služby a protokol

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 9579-2 (36 9668) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Vzdialený prístup do báz dát (RDA). Časť 2: Špecializácia SQL

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO/IEC 9594-1 (36 9671) zrušená

Dátum vydania: 19.06.1998

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov. Adresárová sústava. Časť 1: Prehľad pojmov, modelov a služieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO/IEC 9594-2 (36 9671) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1999

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov. Adresárová sústava: Modely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO/IEC 9594-7 (36 9671) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2001

Informačná technika. Prepojenie otvorených systémov. Adresárová sústava: Vybraté triedy objektov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO/IEC 9595 (36 9642) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1994

Informačná technika. Prepojenie otvorených systémov. Definícia služby spoločných spravovacích informacií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 9596-1 (36 9646) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Protokol všeobecnej riadiacej informácie. (CMIP). Časť 1: Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 9646-1 (36 9647)

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Metodika a všeobecný rámec skúšania zhody OSI. Časť 1: Všeobecné pojmy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 9646-2 (36 9647)

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Metodika a všeobecný rámec skúšania zhody OSI. Časť 2: Špecifikácia abstraktného súboru skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 9646-3 (36 9647) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Metodika a všeobecný rámec skúšania zhody OSI. Časť 3: Kombinácia stromovej a tabuľkovej notácie (TTCN)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 9646-4 (36 9647)

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Metodika a všeobecný rámec skúšania zhody OSI. Časť 4: Skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO/IEC 9646-5 (36 9647)

Dátum vydania: 01.12.1997

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Metodika a všeobecný rámec skúšania zhody OSI. Časť 5: Požiadavky na skúšobné laboratóriá a ich zákazníkov v procese posudzovania zhody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO/IEC 9796 (36 9644) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1995

Informačná technika. Bezpečnostné metódy. Metóda digitálneho podpisu s obnovou správy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO/IEC 9798-1 (36 9645) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1994

Informačná technika. Bezpečnostné metódy. Mechanizmy autentifikácie entity. Časť 1: Všeobecný model

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>