SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 37 0606 (37 0606)

Dátum vydania: 04.05.1959

Mechanické spájanie vodičov. Mechanické spájanie hliníkových vodičov v elektrických zariadeniach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 37 0606/a (37 0606)

Dátum vydania: 01.02.1965

Mechanické spájanie vodičov. Mechanické spájanie hliníkových vodičov v elektrických zariadeniach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 37 0606/Z2 (37 0606)

Dátum vydania: 01.10.1992

Mechanické spájanie vodičov. Mechanické spájanie hliníkových vodičov v elektrických zariadeniach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 37 0610 (37 0610)

Dátum vydania: 09.01.1960

Mechanické spájanie vodičov. Skúšky na overovanie tlakových mechanických spojov hliníkových vodičov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 37 0610/a (37 0610)

Dátum vydania: 01.04.1971

Mechanické spájanie vodičov. Skúšky na overovanie tlakových mechanických spojov hliníkových vodičov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 37 0611 (37 0611)

Dátum vydania: 09.01.1960

Mechanické spájanie vodičov. Overovanie tlakových mechanických spojov hliníkových vodičov pre obvyklé prevádzkové podmienky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 37 0612 (37 0612)

Dátum vydania: 09.01.1960

Mechanické spájanie vodičov. Overovanie tlakových mechanických spojov hliníkových vodičov pre náročné prevádzkové podmienky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 37 0640 (37 0640)

Dátum vydania: 05.01.1961

Mechanické spájanie vodičov. Spájanie holých hliníkových a medených plochých vodičov skrutkami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 37 0640/a (37 0640)

Dátum vydania: 01.08.1962

Mechanické spájanie vodičov. Spájanie holých hliníkových a medených plochých vodičov skrutkami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 37 0640/b (37 0640)

Dátum vydania: 01.11.1967

Mechanické spájanie vodičov. Spájanie holých hliníkových a medených plochých vodičov skrutkami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 37 0650 (37 0650) zrušená

Dátum vydania: 27.01.1983

Skrutkové svorky. Technické požiadavky. Skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 37 0650/a (37 0650) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1989

Skrutkové svorky. Technické požiadavky. Skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 37 0650/Z2 (37 0650) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1999

Skrutkové svorky. Technické požiadavky. Skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 37 0660 (37 0660) zrušená

Dátum vydania: 27.01.1983

Bezskrutkové svorky. Technické požiadavky. Skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 37 0660/Z1 (37 0660) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1999

Bezskrutkové svorky. Technické požiadavky. Skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60998-1 (37 0670) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1999

Spájacie zariadenia pre nízkonapäťové obvody pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60998-1 (37 0670)

Dátum vydania: 01.04.2005

Spájacie zariadenia pre nízkonapäťové obvody pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60998-1/A1 (37 0670) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Spájacie zariadenia pre nízkonapäťové obvody pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60998-1/Z1 (37 0670) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Spájacie zariadenia pre nízkonapäťové obvody pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60998-2-1 (37 0670)

Dátum vydania: 01.04.2005

Spájacie zariadenia pre nízkonapäťové obvody pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-1: Osobitné požiadavky na spájacie zariadenia ako samostatné jednotky so skrutkovými upínacími jednotkami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60998-2-1 (37 0670) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1999

Spájacie zariadenia pre nízkonapäťové obvody pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-1: Osobitné požiadavky na spájacie zariadenia ako samostatné jednotky so skrutkovými svorkami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60998-2-1/Z1 (37 0670) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Spájacie zariadenia pre nízkonapäťové obvody pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-1: Osobitné požiadavky na spájacie zariadenia ako samostatné jednotky so skrutkovými svorkami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60998-2-2 (37 0670)

Dátum vydania: 01.04.2005

Spájacie zariadenia pre nízkonapäťové obvody pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-2: Osobitné požiadavky na spájacie zariadenia ako samostatné jednotky s bezskrutkovými upínacími jednotkami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60998-2-2 (37 0670) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1999

Spájacie zariadenia pre nízkonapäťové obvody pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-2: Osobitné požiadavky na spájacie zariadenia ako samostatné jednotky s bezskrutkovými svorkami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60998-2-2/Z1 (37 0670) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Spájacie zariadenia pre nízkonapäťové obvody pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-2: Osobitné požiadavky na spájacie zariadenia ako samostatné jednotky s bezskrutkovými svorkami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60998-2-3 (37 0670)

Dátum vydania: 01.04.2005

Spájacie zariadenia pre nízkonapäťové obvody pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na spájacie zariadenia ako samostatné jednotky s upínacími jednotkami prerážajúce izoláciu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60998-2-3 (37 0670) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1999

Spájacie zariadenia pre nízkonapäťové obvody pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na spájacie zariadenia ako samostatné jednotky so svorkami prenikajúcimi izoláciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60998-2-3/C1 (37 0670)

Dátum vydania: 01.01.2010

Spájacie zariadenia pre nízkonapäťové obvody pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na spájacie zariadenia ako samostatné jednotky s upínacími jednotkami prerážajúce izoláciu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60998-2-3/Z1 (37 0670) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Spájacie zariadenia pre nízkonapäťové obvody pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na spájacie zariadenia ako samostatné jednotky so svorkami prenikajúcimi izoláciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60998-2-4 (37 0670)

Dátum vydania: 01.01.2006

Spájacie zariadenia pre nízkonapäťové obvody pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-4: Osobitné požiadavky na otočné pripájacie zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60998-2-4 (37 0670) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Pripájacie zariadenia pre nízkonapäťové obvody pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-4: Osobitné požiadavky na otočné svorky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60998-2-4/Z1 (37 0670) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2006

Pripájacie zariadenia pre nízkonapäťové obvody pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-4: Osobitné požiadavky na otočné svorky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60999-1 (37 0670) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1999

Spájacie zariadenia. Bezpečnostné požiadavky na skrutkové a bezskrutkové svorky na medené jadrá vodičov. Časť 1: Všeobecné a osobitné požiadavky na jadrá od 0,5 mm|exp(2)| do 35 mm|exp(2)| (vrátane)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60999-1 (37 0670)

Dátum vydania: 01.10.2002

Spájacie zariadenia - Medené vodiče. Bezpečnostné požiadavky na skrutkové a bezskrutkové upínacie jednotky. Časť 1: Všeobecné požiadavky a osobitné požiadavky na upínacie jednotky na vodiče od 0,2 mm|exp(2)| do 35 mm|exp(2)| (vrátane)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60999-1/Z1 (37 0670) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Spájacie zariadenia. Bezpečnostné požiadavky na skrutkové a bezskrutkové svorky na medené jadrá vodičov. Časť 1: Všeobecné a osobitné požiadavky na jadrá od 0,5 mm|exp(2)| do 35 mm|exp(2)| (vrátane)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60999-1/Z1 (37 0670) zrušená

Dátum vydania: 31.12.2002

Spájacie zariadenia. Bezpečnostné požiadavky na skrutkové a bezskrutkové svorky na medené jadrá vodičov. Časť 1: Všeobecné a osobitné požiadavky na jadrá od 0,5 mm|exp(2)| do 35 mm|exp(2)| (vrátane)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60999-2 (37 0670)

Dátum vydania: 01.05.2004

Spájacie zariadenia. Medené vodiče. Bezpečnostné požiadavky na skrutkové a bezskrutkové upínacie jednotky. Časť 2: Osobitné požiadavky na upínacie jednotky na vodiče nad 35 mm2 do 300 mm2 (vrátane)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61210 (37 0672)

Dátum vydania: 01.09.2011

Spájacie zariadenia. Ploché násuvné spoje pre medené vodiče. Bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61535 (37 0671)

Dátum vydania: 01.05.2010

Inštalačné spojky určené na trvalé pripojenie v pevných inštaláciách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61535/A1 (37 0671)

Dátum vydania: 01.08.2013

Inštalačné spojky určené na trvalé pripojenie v pevných inštaláciách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61535 (37 0671)

Dátum vydania: 01.04.2020

Inštalačné spojky určené na trvalé pripojenie v pevných inštaláciách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac