SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 38 3350 (38 3350) zrušená

Dátum vydania: 17.05.1988

Zásobovanie teplom. Všeobecné zásady

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 3350/a (38 3350) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1991

Zásobovanie teplom. Všeobecné zásady

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 3360 (38 3360)

Dátum vydania: 17.05.1988

Tepelné siete. Strojová a stavebná časť - projektovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 3360/Z1 (38 3360)

Dátum vydania: 01.09.1992

Tepelné siete. Strojová a stavebná časť - projektovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 3365 (38 3365) zrušená

Dátum vydania: 02.02.1984

Tepelné siete. Realizácia, montáž, skúšanie a odovzdávanie do prevádzky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13941 (38 3377) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Navrhovanie a inštalácia bezkanálových konštrukcií spájacích častí pre rúry tepelných sietí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13941 (38 3377) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2009

Navrhovanie a inštalácia vedení bezkanálových predizolovaných rúrových systémov tepelných sietí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13941+A1 (38 3377) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2010

Navrhovanie a inštalácia vedení bezkanálových predizolovaných rúrových systémov tepelných sietí (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13941-1 (38 3377) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2019

Diaľkové tepelné siete. Návrh a inštalovanie tepelne izolovaných jednorúrových a dvojrúrových systémov rozvodov na teplú vodu. Časť 1: Návrh

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13941-1+A1 (38 3377)

Dátum vydania: 01.04.2022

Diaľkové tepelné siete. Návrh a inštalovanie tepelne izolovaných jednorúrových a dvojrúrových systémov rozvodov na teplú vodu. Časť 1: Návrh

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13941-2 (38 3377) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2019

Diaľkové tepelné siete. Návrh a inštalovanie tepelne izolovaných sietí jednorúrových a dvojrúrových systémov rozvodov na teplú vodu. Časť 2: Inštalovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13941-2+A1 (38 3377)

Dátum vydania: 01.04.2022

Diaľkové tepelné siete. Návrh a inštalovanie tepelne izolovaných sietí jednorúrových a dvojrúrových systémov rozvodov na teplú vodu. Časť 2: Inštalovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14419 (38 3321)

Dátum vydania: 01.06.2004

Diaľkovodné tepelné siete. Bezkanálová konštrukcia vodných tepelných sietí. Dozorné systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14419 (38 3375) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Diaľkové tepelné siete. Bezkanálové združené konštrukcie sietí predizolovaných potrubí teplej vody. Systémy kontroly prevádzky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14419 (38 3375)

Dátum vydania: 01.04.2020

Potrubia diaľkového (teplovodného) vykurovania. Združené jednoduché a združené dvojrúrové potrubné systémy pre predizolované bezkanálové rozvody teplej vody. Systémy kontroly prevádzky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15632-1 (38 3378)

Dátum vydania: 01.08.2022

Potrubia diaľkového (teplovodného) vykurovania. Priemyselne vyrábané ohybné rúrové systémy. Časť 1: Klasifikácia, všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15632-1 (38 3378) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2009

Diaľkové tepelné siete. Predizolované ohybné potrubné systémy. Časť 1: Klasifikácia, všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15632-1+A1 (38 3378) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2015

Vedenie vodných tepelných sietí. Ohybné rúrové systémy s tepelnou izoláciou. Časť 1: Klasifikácia, všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15632-2 (38 3378) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2010

Vedenie vodných tepelných sietí. Predizolované ohybné potrubné systémy. Časť 2: Združené rúrové systémy z plastových rúr. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15632-2 (38 3378)

Dátum vydania: 01.08.2022

Potrubia diaľkového (teplovodného) vykurovania. Priemyselne vyrábané ohybné rúrové systémy. Časť 2: Združené rúrové systémy z plastových rúr. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15632-2+A1 (38 3378) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2015

Vedenie vodných tepelných sietí. Ohybné rúrové systémy s tepelnou izoláciou. Časť 2: Združené rúrové systémy z plastových rúr. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15632-3 (38 3378) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2010

Vedenie vodných tepelných sietí. Predizolované ohybné potrubné systémy. Časť 3: Nezdružené rúrové systémy z plastových rúr. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15632-3 (38 3378)

Dátum vydania: 01.08.2022

Potrubia diaľkového (teplovodného) vykurovania. Priemyselne vyrábané ohybné rúrové systémy. Časť 3: Nezdružené rúrové systémy z plastových rúr. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15632-3+A1 (38 3378) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2015

Vedenie vodných tepelných sietí. Ohybné rúrové systémy s tepelnou izoláciou. Časť 2: Nezdružené rúrové systémy z plastových rúr. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15632-4 (38 3378) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2009

Diaľkové tepelné siete. Predizolované ohybné potrubné systémy. Časť 4: Združený systém s kovovými spojkami. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15632-4 (38 3378)

Dátum vydania: 01.08.2022

Potrubia diaľkového (teplovodného) vykurovania. Priemyselne vyrábané ohybné rúrové systémy. Časť 4: Združené rúrové systémy z kovových rúr. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15698-1 (38 3379)

Dátum vydania: 01.04.2020

Potrubia diaľkového (teplovodného) vykurovania. Združené dvojrúrové potrubné systémy pre predizolované bezkanálové rozvody teplej vody. Časť 1: Priemyselne vyrábané združené dvojrúrové potrubné systémy z oceľových potrubí s polyuretánovou tepelnou izoláciou a s vonkajším plášťom z polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15698-1 (38 3379) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2009

Diaľkové tepelné siete. Bezkanálové združené tepelne izolované dvojrúrové systémy rozvodov na teplú vodu priamo uložené v zemi. Časť 1: Dvojrúrové združené systémy z ocele s polyuretánovou tepelnou izoláciou a s ochranným plášťom z polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15698-2 (38 3379)

Dátum vydania: 01.04.2020

Potrubia diaľkového (teplovodného) vykurovania. Združené dvojrúrové potrubné systémy pre predizolované bezkanálové rozvody teplej vody. Časť 2: Priemyselne vyrábané oceľové tvarovky a armatúry zostavené z oceľovej teplonosnej rúry s polyuretánovou tepelnou izoláciou a s vonkajším plášťom z polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15698-2 (38 3379) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2016

Diaľkové tepelné siete. Bezkanálové združené tepelne izolované dvojrúrové systémy rozvodov na teplú vodu priamo uložené v zemi. Časť 2: Oceľové tvarovky a armatúry zostavené z oceľovej teplonosnej rúry s polyuretánovou tepelnou izoláciou a s vonkajším plášťom z polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17248 (38 3350)

Dátum vydania: 01.04.2020

Potrubné systémy diaľkového vykurovania a diaľkového chladenia. Termíny a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17414-1 (38 3380)

Dátum vydania: 01.01.2021

Potrubia diaľkového chladenia. Priemyselne vyrábané ohybné rúrové systémy. Časť 1: Klasifikácia, všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17414-2 (38 3380)

Dátum vydania: 01.01.2021

Potrubia diaľkového chladenia. Priemyselne vyrábané ohybné rúrové systémy. Časť 2: Združené rúrové systémy z plastových rúr. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17414-3 (38 3380)

Dátum vydania: 01.01.2021

Potrubia diaľkového chladenia. Priemyselne vyrábané ohybné rúrové systémy. Časť 3: Nezdružené rúrové systémy z plastových rúr. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17415-1 (38 3381)

Dátum vydania: 01.01.2021

Potrubia diaľkového chladenia. Spájané jednorúrkové bezkanálové systémy rozvodu studenej vody uložené v zemi. Časť 1: Priemyselne vyrobené potrubné zostavy z oceľových alebo plastových potrubí s polyuretánovou tepelnou izoláciou a plášťom z polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17415-2 (38 3381)

Dátum vydania: 01.12.2021

Potrubia diaľkového chladenia. Spájané jednorúrkové bezkanálové systémy rozvodu studenej vody uložené v zemi. Časť 2: Priemyselne vyrobené zostavy tvaroviek z oceľových alebo plastových potrubí s polyuretánovou tepelnou izoláciou a plášťom z polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17415-3 (38 3381)

Dátum vydania: 01.12.2021

Potrubia diaľkového chladenia. Spájané jednorúrkové bezkanálové systémy rozvodu studenej vody uložené v zemi. Časť 3: Priemyselne vyrobené zostavy oceľových ventilov pre oceľové alebo plastové potrubia s polyuretánovou tepelnou izoláciou a plášťom z polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 253 (38 3371)

Dátum vydania: 01.04.2020

Potrubia diaľkového (teplovodného) vykurovania. Združené jednoduché potrubné systémy pre predizolované bezkanálové rozvody teplej vody. Priemyselne vyrábané oceľové potrubia s polyuretánovou tepelnou izoláciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 253 (38 3371) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2009

Diaľkové tepelné siete. Teplovodné bezkanálové združené predizolované potrubia. Oceľové rúry s polyuretánovou tepelnou izoláciou a ochrannou rúrou z polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 253 (38 3371) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2001

Bezkanálové konštrukcie vodných tepelných sietí. Oceľové rúry s polyuretánovou tepelnou izoláciou a ochrannou rúrou z polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 253 (38 3371) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Bezkanálové konštrukcie vodných tepelných sietí. Oceľové rúry s polyuretánovou tepelnou izoláciou a ochrannou rúrou z polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 253/A1 (38 3371) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2006

Bezkanálové konštrukcie vodných tepelných sietí. Oceľové rúry s polyuretánovou tepelnou izoláciou a ochrannou rúrou z polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 253/A2 (38 3371) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2007

Bezkanálové konštrukcie vodných tepelných sietí. Oceľové rúry s polyuretánovou tepelnou izoláciou a ochrannou rúrou z polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 253+A1 (38 3371) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2013

Diaľkové tepelné siete. Teplovodné bezkanálové združené predizolované potrubia. Oceľové rúry s polyuretánovou tepelnou izoláciou a ochrannou rúrou z polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 253+A2 (38 3371) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2016

Diaľkové tepelné siete. Teplovodné bezkanálové združené predizolované potrubia. Oceľové rúry s polyuretánovou tepelnou izoláciou a ochrannou rúrou z polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 448 (38 3372) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2016

Vedenie tepelných sietí. Bezkanálové združené konštrukcie sietí predizolovaných potrubí teplej vody. Oceľové tvarovky zostavené z oceľovej teplonosnej rúry s polyuretánovou tepelnou izoláciou a s vonkajším plášťom z polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 448 (38 3372) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2009

Vedenie tepelných sietí. Bezkanálové združené konštrukcie sietí predizolovaných potrubí teplej vody. Oceľové tvarovky zostavené z oceľovej teplonosnej rúry s polyuretánovou tepelnou izoláciou a s vonkajším plášťom z polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 448 (38 3372) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2001

Bezkanálové konštrukcie vodných tepelných sietí. Tvarovky z oceľových rúrok s polyuretánovou tepelnou izoláciou a ochrannou rúrou z polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 448 (38 3372) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Bezkanálové konštrukcie vodných tepelných sietí. Tvarovky z oceľových rúr s polyuretánovou tepelnou izoláciou a ochrannou rúrou z polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 448 (38 3372)

Dátum vydania: 01.04.2020

Potrubia diaľkového (teplovodného) vykurovania. Združené jednoduché potrubné systémy pre predizolované bezkanálové rozvody teplej vody. Priemyselne vyrábané montážne celky oceľových potrubí s polyuretánovou tepelnou izoláciou a s vonkajším plášťom z polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 488 (38 3373)

Dátum vydania: 01.04.2020

Potrubia diaľkového (teplovodného) vykurovania. Združené jednoduché potrubné systémy pre predizolované bezkanálové rozvody teplej vody. Priemyselne vyrábané zostavy oceľových armatúr pre oceľové potrubia s polyuretánovou tepelnou izoláciou a s vonkajším plášťom z polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 488 (38 3373) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Bezkanálové konštrukcie vodných tepelných sietí. Uzatváracie armatúry na oceľové rúry s polyuretánovou tepelnou izoláciou a ochrannou rúrou z polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 488 (38 3373) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2001

Bezkanálové konštrukcie vodných tepelných sietí. Uzatváracie armatúry pre oceľové rúry s polyuretánovou tepelnou izoláciou a ochrannou rúrou z polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 488 (38 3373) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2016

Vedenie tepelných sietí. Bezkanálové združené konštrukcie sietí predizolovaných potrubí teplej vody. Uzatváracie armatúry pre oceľové teplonosné rúry s polyuretánovou tepelnou izoláciou a s vonkajším plášťom z polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 488 (38 3373) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2011

Vedenie tepelných sietí. Bezkanálové združené konštrukcie sietí predizolovaných potrubí teplej vody. Uzatváracie armatúry pre oceľové teplonosné rúry s polyuretánovou tepelnou izoláciou a s vonkajším plášťom z polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 488+A1 (38 3373) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2014

Vedenie tepelných sietí. Bezkanálové združené konštrukcie sietí predizolovaných potrubí teplej vody. Uzatváracie armatúry pre oceľové teplonosné rúry s polyuretánovou tepelnou izoláciou a s vonkajším plášťom z polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 489 (38 3374) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2009

Vedenie tepelných sietí. Bezkanálové združené konštrukcie sietí predizolovaných potrubí teplej vody. Spojky na oceľové teplonosné rúry s polyuretánovou tepelnou izoláciou a s vonkajším plášťom z polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 489 (38 3374) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2001

Bezkanálové konštrukcie vodných tepelných sietí. Spojky pre oceľové rúry s polyuretánovou tepelnou izoláciou a ochrannou rúrou z polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 489 (38 3374) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Bezkanálové konštrukcie vodných tepelných sietí. Spojky na oceľové rúry s polyuretánovou tepelnou izoláciou a ochrannou rúrou z polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 489-1 (38 3374)

Dátum vydania: 01.04.2020

Potrubia diaľkového (teplovodného) vykurovania. Združené jednoduché a združené dvojrúrové potrubné systémy pre predizolované bezkanálové rozvody teplej vody. Časť 1: Zostavy spojok a tepelná izolácia teplovodných sietí v súlade s EN 13941-1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac