SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 38 5502 (38 5502) zrušená

Dátum vydania: 15.05.1980

Plynné palivá. Základné rozdelenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5509 (38 5509)

Dátum vydania: 10.04.1990

Plynné palivá. Fyzikálne konštanty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 5509 (38 5509) zrušená

Dátum vydania: 27.08.1962

KONSTANTY~TECHNICKYCH~PLYNU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5510 (38 5510)

Dátum vydania: 20.11.1984

Plynné palivá. Vyjadrovanie objemu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 5510/a (38 5510)

Dátum vydania: 01.07.1986

Plynné palivá. Vyjadrovanie objemu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5520 (38 5520)

Dátum vydania: 05.05.1965

Vzorkovanie vykurovacích plynov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5521 (38 5521) zrušená

Dátum vydania: 14.01.1960

Stanovenie spalného tepla a výhrevnosti vykurovacích plynov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5522 (38 5522) zrušená

Dátum vydania: 10.06.1983

Plynné palivá. Stanovenie hustoty a relatívnej hustoty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5523 (38 5523) zrušená

Dátum vydania: 14.01.1960

Rozbor vykurovacích plynov prístrojom ORSAT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5524 (38 5524) zrušená

Dátum vydania: 22.10.1985

Plynné palivá. Chromatografický rozbor svietiplynu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5525 (38 5525) zrušená

Dátum vydania: 04.07.1960

Stanovenie obsahu pyridínových zásad v koksárenskom plyne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5526 (38 5526) zrušená

Dátum vydania: 04.07.1960

Stanovenie obsahu benzolu a karbonizačného benzínu v plyne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5527 (38 5527) zrušená

Dátum vydania: 14.08.1963

Stanovenie obsahu vody vo vykurovacích plynoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5528 (38 5528) zrušená

Dátum vydania: 19.12.1986

Plynné palivá. Stanovenie obsahu dechtu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5529 (38 5529) zrušená

Dátum vydania: 13.02.1985

Plynné palivá. Rozbor absopčno-chromatografickým prístrojom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5530 (38 5530) zrušená

Dátum vydania: 25.03.1964

Stanovenie nečistôt vo vykurovacích plynoch. Stanovenie síry organických zlúčenín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 5530/a (38 5530) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1972

Stanovenie nečistôt vo vykurovacích plynoch. Stanovenie síry organických zlúčenín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5533 (38 5533) zrušená

Dátum vydania: 20.12.1967

Stanovenie nečistôt vo vykurovacích plynoch. Stanovenie sírovodíka vo vykurovacích plynoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5534 (38 5534) zrušená

Dátum vydania: 08.05.1973

Stanovenie kyanovodíka vo vykurovacích plynoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5535 (38 5535) zrušená

Dátum vydania: 11.03.1968

Stanovenie obsahu čpavku vo vykurovacích plynoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5536 (38 5536)

Dátum vydania: 20.10.1965

Stanovenie nečistôt vo vykurovacích plynoch. Stanovenie naftalénu vo vykurovacích plynoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5536/a (38 5536)

Dátum vydania: 01.04.1976

Stanovenie nečistôt vo vykurovacích plynoch. Stanovenie naftalénu vo vykurovacích plynoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5537 (38 5537) zrušená

Dátum vydania: 29.12.1965

Stanovenie nečistôt vo vykurovacích plynoch. Stanovenie oxidu dusnatého vo vykurovacích plynoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5538 (38 5538) zrušená

Dátum vydania: 03.01.1989

Plynné palivá. Stanovenie obsahu etínu plynovou chromatografiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5539 (38 5539) zrušená

Dátum vydania: 29.09.1966

Stanovenie nečistôt vo vykurovacích plynoch. Stanovenie obsahu vody v tlakovom plyne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5540 (38 5540) zrušená

Dátum vydania: 24.01.1968

Stanovenie nečistôt vo vykurovacích plynoch. Stanovenie obsahu prachu vo vykurovacích plynoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5542 (38 5542) zrušená

Dátum vydania: 02.03.1987

Stanovenie obsahu diénov. Plynné palivá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5543 (38 5543) zrušená

Dátum vydania: 10.02.1972

Zámennosť vykurovacích plynov. Delbourgova metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5543/a (38 5543) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1977

Zámennosť vykurovacích plynov. Delbourgova metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5544 (38 5544) zrušená

Dátum vydania: 21.06.1972

Stanovenie karbonylov niklu a železa vo vykurovacích plynoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5545 (38 5545) zrušená

Dátum vydania: 20.04.1971

Titračné stanovenie obsahu kyslíka vo vykurovacích plynoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5550 (38 5550) zrušená

Dátum vydania: 08.10.1984

Odorizácia vykurovacích plynov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5551 (38 5551) zrušená

Dátum vydania: 25.04.1987

Plynné palivá. Osvedčenie o zložení kalibračnej plynnej zmesi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5552 (38 5552) zrušená

Dátum vydania: 02.03.1987

Plynné palivá. Stanovenie zloženia kalibračnej plynnej zmesi porovnávacou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5553 (38 5553) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1988

Plynné palivá. Kontrola zloženia kalibračných plynných zmesí porovnávacou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5554 (38 5554) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1988

Plynné palivá. Stanovenie odorantov plynovou chromatografiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5561 (38 5561) zrušená

Dátum vydania: 02.03.1982

Zemný plyn. Metódy odberu vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5562 (38 5562) zrušená

Dátum vydania: 02.03.1982

Zemný plyn. Stanovenie zloženia plynovou chromatografiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5563 (38 5563) zrušená

Dátum vydania: 02.03.1982

Zemný plyn. Stanovenie obsahu metanolu plynovou chromatografiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5564 (38 5564) zrušená

Dátum vydania: 14.07.1983

Zemný plyn. Stanovenie spalného tepla a výhrevnosti vodným kalorimetrom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5565 (38 5565) zrušená

Dátum vydania: 30.08.1984

ZEMNI PLYN. STANOVENI OBSAHU SIROVODIKU A MERKAPTANOVE SIRY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5565-1 (38 5565) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1993

Zemný plyn. Stanovenie sírnych zlúčenín. Časť 1: Všeobecný úvod

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5565-2 (38 5565) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1993

Zemný plyn. Stanovenie sírnych zlúčenín. Časť 2: Stanovenie sírnych zlúčenín plynovou chromatografiou elektrochemickým detektorom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5565-3 (38 5565) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1993

Zemný plyn. Stanovenie sírnych zlúčenín. Časť 3: Stanovenie sulfánu, tiolovej síry a síry karbonylsulfidu potenciometrickou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5566 (38 5566) zrušená

Dátum vydania: 30.08.1984

Zemný plyn. Stanovenie obsahu vody a rosného bodu vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 38 5566/Z1 (38 5566) zrušená

Dátum vydania: 15.07.1993

Zemný plyn. Stanovenie obsahu vody a rosného bodu vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5567 (38 5567) zrušená

Dátum vydania: 30.08.1984

Zemný plyn. Príprava kalibračnej plynnej zmesi s obsahom metanolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5568 (38 5568) zrušená

Dátum vydania: 03.10.1985

Zemný plyn. Stanovenie obsahu celkovej síry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5569 (38 5569) zrušená

Dátum vydania: 03.10.1985

Zemný plyn. Stanovenie rosného bodu uhľovodíkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5570 (38 5570) zrušená

Dátum vydania: 08.12.1986

Zemný plyn. Príprava kalibračnej plynnej zmesi manometrickou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5571 (38 5571) zrušená

Dátum vydania: 08.12.1986

Zemný plyn. Stanovenie obsahu vyšších uhľovodíkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5572 (38 5572) zrušená

Dátum vydania: 21.12.1988

Zemný plyn. Výpočet spalného tepla, výhrevnosti, hustoty a relatívnej hustoty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5573 (38 5573) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1993

Zemný plyn. Stanovenie rosného bodu vody kondenzačnými hygrometrami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5574 (38 5574) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1993

Zemný plyn. Stanovenie sulfánu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5580 (38 5580) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1995

Zemný plyn. Stanovenie ortuti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 5590 (38 5590) zrušená

Dátum vydania: 21.12.1966

Vzorkovanie spalín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 437 (38 5576) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1995

Skúšobné plyny, skúšobné pretlaky, kategórie spotrebičov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 437 (38 5576) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1995

Skúšobné plyny. Skúšobné pretlaky. Kategórie spotrebičov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10101-1 (38 5531)

Dátum vydania: 01.11.2000

Zemný plyn.Stanovenie obsahu vody Fischerovou metódou. Časť 1: Úvod (ISO 10101-1:1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10101-2 (38 5531)

Dátum vydania: 01.11.2000

Zemný plyn.Stanovenie obsahu vody Fischerovou metódou. Časť 2: Titračný postup (ISO 10101-2:1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10101-3 (38 5531)

Dátum vydania: 01.11.2000

Zemný plyn.Stanovenie obsahu vody Fischerovou metódou. Časť 3: Coulomerický postup(ISO 10101-3:1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10715 (38 5519) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Zemný plyn. Návody na odber vzoriek (ISO 10715:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10715 (38 5519)

Dátum vydania: 01.03.2004

Zemný plyn. Postupy na odber vzoriek (ISO 10715: 1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 13734 (38 5549)

Dátum vydania: 01.07.2014

Zemný plyn. Organické zlúčeniny používané ako odoranty. Požiadavky a skúšobné metódy (ISO 13734: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 13734 (38 5549) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Zemný plyn. Organické zlúčeniny síry používané ako odoranty. Požiadavky a skúšobné metódy (ISO 13734:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 14111 (38 5505)

Dátum vydania: 01.12.2002

Zemný plyn. Zásady nadväznosti v analýze (ISO 14111:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16960 (38 5569)

Dátum vydania: 01.05.2015

Zemný plyn. Stanovenie sírnych zlúčenín. Stanovenie celkového obsahu síry metódou oxidačnej mikrocoulometrie (ISO 16960: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18453 (38 5566)

Dátum vydania: 01.04.2006

Zemný plyn. Vzťah medzi obsahom vody a rosným bodom (ISO 18453: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19739 (38 5568)

Dátum vydania: 01.07.2006

Zemný plyn. Stanovenie sírnych zlúčenín plynovou chromatografiou (ISO 19739: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6326-1 (38 5565) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2010

Zemný plyn. Stanovenie sírnych zlúčenín. Časť 1: Všeobecný úvod (ISO 6326-1: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 6326-3 (38 5565) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Zemný plyn. Stanovenie sírnych zlúčenín. Časť 3: Stanovenie sírovodíka, merkaptánovej síry a síry v karbonylsulfide potenciometricky (ISO 6326-3: 1989)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 6326-3/O1 (38 5565) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2007

Zemný plyn. Stanovenie sírnych zlúčenín. Časť 3: Stanovenie sírovodíka, merkaptánovej síry a síry v karbonylsulfide potenciometricky (ISO 6326-3: 1989)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 6326-5 (38 5565) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Zemný plyn. Stanovenie sírnych zlúčenín. Časť 5: Lingenerova metóda spaľovania (ISO 6326-5: 1989)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6327 (38 5573)

Dátum vydania: 01.07.2008

Analýza plynov. Stanovenie rosného bodu vody v zemnom plyne. Kondenzačné vlhkometre s chladeným povrchom (ISO 6327: 1981)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6570 (38 5575)

Dátum vydania: 01.04.2005

Zemný plyn. Stanovenie obsahu možných kvapalných uhľovodíkov. Gravimetrická metóda (ISO 6570: 2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6975 (38 5562)

Dátum vydania: 01.11.2005

Zemný plyn. Rozšírená analýza. Plynovochromatografická metóda (ISO 6975: 1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6978-1 (38 5580)

Dátum vydania: 01.11.2005

Zemný plyn. Stanovenie ortuti. Časť 1: Odber vzoriek ortuti chemisorpciou na jóde (ISO 6978-1: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6978-2 (38 5580)

Dátum vydania: 01.11.2005

Zemný plyn. Stanovenie ortuti. Časť 2: Odber vzoriek ortuti amalgamáciou použitím zliatiny zlata a platiny (ISO 6978-2: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6978-2/AC (38 5580)

Dátum vydania: 01.02.2017

Zemný plyn. Stanovenie ortuti. Časť 2: Odber vzoriek ortuti amalgamáciou použitím zliatiny zlata a platiny (ISO 6978-2: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 6712 (38 5561) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1995

Analýza plynov. Zariadenie na odber vzoriek a pre dopravu plynov k analytickej jednotke

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac