SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN ISO 14912 (38 5618)

Dátum vydania: 01.02.2007

Analýza plynov. Prepočet údajov o zložení pre plynné zmesi (ISO 14912: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14912/AC (38 5618)

Dátum vydania: 01.05.2008

Analýza plynov. Prepočet údajov o zložení pre plynné zmesi (ISO 14912: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15796 (38 5619)

Dátum vydania: 01.02.2009

Analýza plynov. Skúmanie a úprava analytickej systematickej chyby (ISO 15796: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 16664 (38 5620) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2009

Analýza plynov. Manipulácia s kalibračnými plynmi a plynnými zmesami. Pokyny (ISO 16664: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16664 (38 5620) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2018

Analýza plynov. Manipulácia s kalibračnými plynmi a plynnými zmesami. Pokyny (ISO 16664: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 16664 (38 5620)

Dátum vydania: 01.09.2019

Analýza plynov. Manipulácia s kalibračnými plynmi a plynnými zmesami. Pokyny (ISO 16664: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6141 (38 5610) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2015

Analýza plynov. Obsah certifikátov kalibračných plynných zmesí (ISO 6141: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 6141 (38 5610)

Dátum vydania: 01.02.2016

Analýza plynov. Obsah certifikátov kalibračných plynných zmesí (ISO 6141: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 6141 (38 5610) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Analýza plynov. Požiadavky na certifikáty kalibračných plynov a plynných zmesí (ISO 6141:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 6141/A1 (38 5610)

Dátum vydania: 01.12.2020

Analýza plynov. Obsah certifikátov kalibračných plynných zmesí (ISO 6141: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 6141/Z1 (38 5610) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2007

Analýza plynov. Požiadavky na certifikáty kalibračných plynov a plynných zmesí (ISO 6141:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6142 (38 5616) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2007

Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí. Gravimetrická metóda (ISO 6142: 2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6142-1 (38 5616)

Dátum vydania: 01.02.2016

Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí. Časť 1: Gravimetrická metóda pre zmesi triedy I (ISO 6142-1: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6143 (38 5617)

Dátum vydania: 01.02.2007

Analýza plynov. Porovnávacie metódy na stanovenie a overenie zloženia kalibračných plynných zmesí (ISO 6143: 2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6144 (38 5611)

Dátum vydania: 01.02.2007

Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí. Statická objemová metóda (ISO 6144: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6145-1 (38 5615) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2009

Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí dynamickými objemovými metódami. Časť 1: Metódy kalibrácie (ISO 6145-1: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6145-1 (38 5615)

Dátum vydania: 01.04.2020

Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí dynamickými metódami. Časť 1: Všeobecné aspekty (ISO 6145-1: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6145-10 (38 5615)

Dátum vydania: 01.02.2009

Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí dynamickými objemovými metódami. Časť 10: Permeačná metóda (ISO 6145-10: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6145-11 (38 5615)

Dátum vydania: 01.02.2009

Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí dynamickými objemovými metódami. Časť 11: Metóda elektrochemického vývoja (ISO 6145-11: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6145-4 (38 5615)

Dátum vydania: 01.02.2009

Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí dynamickými objemovými metódami. Časť 4: Kontinuálna injekčná vstrekovacia metóda (ISO 6145-4: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6145-5 (38 5615)

Dátum vydania: 01.04.2011

Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí dynamickými objemovými metódami. Časť 5: Kapilárne kalibračné zariadenia (ISO 6145-5: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6145-6 (38 5615)

Dátum vydania: 01.03.2018

Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí dynamickými objemovými metódami. Časť 6: Metóda kritických cloniek (ISO 6145-6: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6145-6 (38 5615) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2009

Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí dynamickými objemovými metódami. Časť 6: Metóda kritických cloniek (ISO 6145-6: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6145-7 (38 5615)

Dátum vydania: 01.06.2019

Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí dynamickými metódami. Časť 7: Tepelné regulátory hmotnostného toku (ISO 6145-7: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6145-7 (38 5615) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2011

Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí dynamickými objemovými metódami. Časť 7: Tepelné regulátory hmotnostného toku (ISO 6145-7: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6145-8 (38 5615)

Dátum vydania: 01.02.2009

Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí dynamickými objemovými metódami. Časť 8: Difúzna metóda (ISO 6145-8: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6145-9 (38 5615)

Dátum vydania: 01.04.2011

Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí dynamickými objemovými metódami. Časť 9: Saturačná metóda (ISO 6145-9: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 6144 (38 5611) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1993

Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí. Statické objemové metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 6145/4 (38 5615) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1993

Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí. Dynamické objemové metódy. Časť 4: Kontinuálna vstrekovacia metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 6145-1 (38 5615) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1995

Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí. Dynamické objemové metódy. 1. časť: Metódy kalibrácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 6145-6 (38 5615) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2003

Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí. Dynamické objemové metódy. Časť 6: Zdroje diferenčného tlaku pre zvukové prúdenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 6147 (38 5612) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1993

Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí. Saturačná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 6349 (38 5613) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1993

Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí. Permeačná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 7395 (38 5614) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1993

Analýza plynov. Príprava kalibračných plynných zmesí. Dynamická hmotnostná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac