SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 38 6100 (38 6100) zrušená

Dátum vydania: 31.05.1978

Kvalita a skúšanie svietiplynu. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6100/a (38 6100) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1980

Kvalita a skúšanie svietiplynu. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 6101 (38 6101) zrušená

Dátum vydania: 11.03.1989

Kvalita a skúšanie zemného plynu. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 6110 (38 6110) zrušená

Dátum vydania: 17.04.1991

Zemný plyn

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 6112 (38 6112) zrušená

Dátum vydania: 15.05.1980

Svietiplyn

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 6113 (38 6113) zrušená

Dátum vydania: 08.12.1986

Koksárenský plyn technicky čistý

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6113/a (38 6113) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1990

Koksárenský plyn technicky čistý

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1160 (38 6150)

Dátum vydania: 01.11.2000

Zariadenia a príslušenstvo na skvapalnený zemný plyn. Všeobecné vlastnosti skvapalneného zemného plynu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10723 (38 6102) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Zemný plyn. Hodnotenie účinnosti prevádzkových analytických systémov (ISO 10723: 1995 + TC 1: 1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10723 (38 6102) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Zemný plyn. Hodnotenie účinnosti prevádzkových analytických systémov (ISO 10723: 1995 + TC 1: 1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10723 (38 6102)

Dátum vydania: 01.06.2013

Zemný plyn. Hodnotenie účinnosti prevádzkových analytických systémov (ISO 10723: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10723/AC (38 6102) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2005

Zemný plyn. Hodnotenie účinnosti prevádzkových analytických systémov (ISO 10723: 1995 + TC 1: 1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11541 (38 6109)

Dátum vydania: 01.07.2004

Zemný plyn. Stanovenie obsahu vody pri vysokom tlaku (ISO 11541: 1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11541 (38 6109) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Zemný plyn. Stanovenie obsahu vody pri vysokom tlaku (ISO 11541: 1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12213-1 (38 6114) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2005

Zemný plyn. Výpočet kompresného pomeru. Časť 1: Úvod a pokyny (ISO 12213-1: 1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12213-1 (38 6114)

Dátum vydania: 01.03.2010

Zemný plyn. Výpočet kompresného pomeru. Časť 1: Úvod a pokyny (ISO 12213-1: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12213-2 (38 6114)

Dátum vydania: 01.03.2010

Zemný plyn. Výpočet kompresného pomeru. Časť 2: Výpočet založený na analýze mólového zloženia (ISO 12213-2: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12213-2 (38 6114) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2005

Zemný plyn. Výpočet kompresného pomeru. Časť 2: Výpočet založený na analýze mólového zloženia (ISO 12213-2: 1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12213-3 (38 6114) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2005

Zemný plyn. Výpočet kompresného pomeru. Časť 3: Výpočet založený na fyzikálnych vlastnostiach (ISO 12213-3: 1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12213-3 (38 6114)

Dátum vydania: 01.03.2010

Zemný plyn. Výpočet kompresného pomeru. Časť 3: Výpočet založený na fyzikálnych vlastnostiach (ISO 12213-3: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13443 (38 6115)

Dátum vydania: 01.11.2005

Zemný plyn. Štandardné referenčné podmienky (ISO 13443:1996+Cor.1:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13686 (38 6116) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2005

Zemný plyn. Označovanie kvality (ISO 13686: 1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13686 (38 6116)

Dátum vydania: 01.12.2013

Zemný plyn. Označovanie kvality (ISO 13686: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14532 (38 6103)

Dátum vydania: 01.08.2017

Zemný plyn. Slovník (ISO 14532: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14532 (38 6103) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2006

Zemný plyn. Slovník (ISO 14532: 2001 + Cor. 1: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14532 (38 6103) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2005

Zemný plyn. Slovník (ISO 14532: 2001, Cor. 1: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15112 (38 6120)

Dátum vydania: 01.06.2019

Zemný plyn. Určovanie energie (ISO 15112: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15112 (38 6120) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2014

Zemný plyn. Určovanie energie (ISO 15112: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15403 (38 6117) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2005

Zemný plyn. Označovanie kvality zemného plynu používaného ako stlačené palivo do vozidiel (ISO 15403: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15403-1 (38 6177)

Dátum vydania: 01.07.2008

Zemný plyn. Zemný plyn na použitie ako stlačené palivo do vozidiel. Časť 1: Označovanie kvality (ISO 15403-1: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15970 (38 6121)

Dátum vydania: 01.09.2014

Zemný plyn. Meranie vlastností. Objemové vlastnosti: hustota, tlak, teplota a kompresný pomer (ISO 15970: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15971 (38 6122)

Dátum vydania: 01.09.2014

Zemný plyn. Meranie vlastností. Kalorická hodnota a Wobeho index (ISO 15971: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20765-1 (38 6110)

Dátum vydania: 01.02.2019

Zemný plyn. Výpočet termodynamických vlastností. Časť 1: Vlastnosti plynnej fázy na účely prepravy a distribúcie (ISO 20765-1: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20765-2 (38 6110)

Dátum vydania: 01.02.2019

Zemný plyn. Výpočet termodynamických vlastností. Časť 2: Vlastnosti jednej fázy (plynu, kvapaliny a hustej tekutiny) na rozšírený rozsah použitia (ISO 20765-2: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20765-5 (38 6110)

Dátum vydania: 01.08.2022

Zemný plyn. Výpočet termodynamických vlastností. Časť 5: Výpočet viskozity, Joule-Thomsonov koeficient a izoentropický exponent (ISO 20765-5: 2022)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23874 (38 6109)

Dátum vydania: 01.02.2019

Zemný plyn. Požiadavky plynovej chromatografie na výpočet rosného bodu uhľovodíka (ISO 23874: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 6974-1 (38 6111)

Dátum vydania: 01.02.2013

Zemný plyn. Stanovenie zloženia a priradenej neistoty plynovou chromatografiou. Časť 1: Všeobecné pokyny a výpočet zloženia (ISO 6974-1: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 6974-1 (38 6111) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2004

Zemný plyn. Určovanie zloženia plynovou chromatografiou s definovanou neistotou. Časť 1: Postupy špecifických analýz (ISO 6974-1: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6974-1 (38 6111) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Zemný plyn. Stanovenie zloženia s definovanou neistotou plynovou chromatografiou. Časť 1: Návody na vhodné analýzy (ISO 6974-1:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6974-2 (38 6111) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Zemný plyn. Stanovenie zloženia s definovanou neistotou plynovou chromatografiou. Časť 2: Charakteristiky meracieho systému a štatistika na spracovanie údajov (ISO 6974-2:2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 6974-2 (38 6111) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2004

Zemný plyn. Určovanie zloženia plynovou chromatografiou s definovanou neistotou. Časť 2: Charakteristiky meracieho systému a štatistiky na spracovanie údajov (ISO 6974-2: 2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 6974-2 (38 6111)

Dátum vydania: 01.02.2013

Zemný plyn. Stanovenie zloženia a priradenej neistoty plynovou chromatografiou. Časť 2: Výpočty neistoty (ISO 6974-2: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 6974-3 (38 6111) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2004

Zemný plyn. Určovanie zloženia plynovou chromatografiou s definovanou neistotou. Časť 3: Stanovovanie vodíka, hélia, kyslíka, dusíka, oxidu uhličitého a uhľovodíkov až po C8 použitím dvoch náplňových kolón (ISO 6974-3: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6974-3 (38 6111) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Zemný plyn. Stanovenie zloženia s definovanou neistotou plynovou chromatografiou. Časť 3: Stanovenie vodíka, hélia, kyslíka, oxidu uhličitého a uhľovodíkov do C8 s použitím dvoch naplnených kolón (ISO 6974-3:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6974-3 (38 6111)

Dátum vydania: 01.05.2019

Zemný plyn. Určovanie zloženia plynovou chromatografiou s definovanou neistotou. Časť 3: Presnosť a systematická odchýlka (ISO 6974-3: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6974-4 (38 6111) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Zemný plyn. Stanovenie zloženia s definovanou neistotou plynovou chromatografiou. Časť 4: Stanovenie dusíka, oxidu uhličitého a C1 až C5 a C6 a vyšších uhľovodíkov v laboratóriu a meracím systémom spracúvajúcim údaje s použitím dvoch kolón (ISO 6974-4:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 6974-4 (38 6111)

Dátum vydania: 01.03.2004

Zemný plyn. Určovanie zloženia plynovou chromatografiou s definovanou neistotou. Časť 4: Stanovovanie dusíka, oxidu uhličitého a uhľovodíkov C1 až C5 a C6 spolu s vyššími uhľovodíkmi laboratórnym a trvalo pripojeným meracím systémom použitím dvoch kolón (ISO 6974-4: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 6974-5 (38 6111) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2004

Zemný plyn. Určovanie zloženia plynovou chromatografiou s definovanou neistotou. Časť 5: Stanovovanie dusíka, oxidu uhličitého a uhľovodíkov C1 až C5 a C6 spolu s vyššími uhľovodíkmi v laboratóriách a v pripojených aplikáciách na prevádzkové procesy použitím troch kolón (ISO 6974-5: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6974-5 (38 6111) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Zemný plyn. Stanovenie zloženia s definovanou neistotou plynovou chromatografiou. Časť 5: Stanovenie dusíka, oxidu uhličitého a C1 až C5 a C6 a vyšších uhľovodíkov v laboratóriu a meracím systémom spracúvajúcim údaje s použitím troch kolón (ISO 6974-5:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6974-5 (38 6111) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2015

Zemný plyn. Stanovenie zloženia a priradenej neistoty plynovou chromatografiou. Časť 5: Izotermická metóda pre dusík, oxid uhličitý, uhľovodíky C1 až C5 a C6 spolu s vyššími uhľovodíkmi (ISO 6974-5: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 6974-5 (38 6111)

Dátum vydania: 01.02.2016

Zemný plyn. Stanovenie zloženia a priradenej neistoty plynovou chromatografiou. Časť 5: Izotermická metóda na stanovenie dusíka, oxidu uhličitého, uhľovodíkov C1 až C5 a uhľovodíkov C6 a vyšších (ISO 6974-5: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6974-6 (38 6111)

Dátum vydania: 01.12.2005

Zemný plyn. Určovanie zloženia plynovou chromatografiou s definovanou neistotou. Časť 6: Stanovenie vodíka, hélia, kyslíka, dusíka, oxidu uhličitého a uhľovodíkov C1 až C8 použitím troch kapilárnych kolón (ISO 6974-6: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6976 (38 6105) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2003

Zemný plyn. Výpočet výhrevnosti, hustoty, relatívnej hustoty a Wobbeho indexu zo zloženia (ISO 6976:1995 vrátane Corrigendum 1:1997, Corrigendum 2:1997 a Corrigendum 3:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6976 (38 6105)

Dátum vydania: 01.02.2017

Zemný plyn. Výpočet výhrevnosti, hustoty, relatívnej hustoty a Wobbeho indexu zo zloženia (ISO 6976: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 6976/Z1 (38 6105) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2005

Zemný plyn. Výpočet výhrevnosti, hustoty, relatívnej hustoty a Wobbeho indexu zo zloženia (ISO 6976:1995 vrátane Corrigendum 1:1997, Corrigendum 2:1997 a Corrigendum 3:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN ISO/TR 24094 (38 6108)

Dátum vydania: 01.02.2008

Analýza zemného plynu. Validácia metód pre plynné referenčné materiály (ISO/TR 24094: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac