SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 38 6400 (38 6400) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1987

Názvoslovie a skratky v plynárenstve (doprava, rozvod a distribúcia)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 6405 (38 6405)

Dátum vydania: 15.02.1988

Plynové zariadenia. Zásady prevádzky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 38 6410 (38 6410) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1997

Plynovody a prípojky s vysokým tlakom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 6410 (38 6410) zrušená

Dátum vydania: 29.06.1981

Plynovody a prípojky s vysokým a veľmi vysokým tlakom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 38 6410 (38 6410) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2009

Plynovody a prípojky s vysokým tlakom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6410/a (38 6410) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1987

Plynovody a prípojky s vysokým a veľmi vysokým tlakom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6410/b (38 6410) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1988

Plynovody a prípojky s vysokým a veľmi vysokým tlakom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6410/c (38 6410) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1989

Plynovody a prípojky s vysokým a veľmi vysokým tlakom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 38 6410/Z1 (38 6410) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Plynovody a prípojky s vysokým tlakom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6410/Z4 (38 6410) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1992

Plynovody a prípojky s vysokým a veľmi vysokým tlakom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6411 (38 6411) zrušená

Dátum vydania: 12.01.1982

NIZKOTLAKE~PLYNOVODY A~PRIPOJKY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6411/A (38 6411) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1985

NIZKOTLAKE~PLYNOVODY A~PRIPOJKY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6411/B (38 6411) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1988

NIZKOTLAKE~PLYNOVODY A~PRIPOJKY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6413 (38 6413) zrušená

Dátum vydania: 13.05.1980

STREDOTLAKE~PLYNOVODY A~PRIPOJKY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 6413 (38 6413) zrušená

Dátum vydania: 13.12.1989

Plynovody a prípojky s nízkym a stredným tlakom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 38 6413 (38 6413) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1997

Plynovody a prípojky z ocele

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6413/A (38 6413) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1982

STREDOTLAKE~PLYNOVODY A~PRIPOJKY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6413/B (38 6413) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1985

STREDOTLAKE~PLYNOVODY A~PRIPOJKY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6413/C (38 6413) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1989

STREDOTLAKE~PLYNOVODY A~PRIPOJKY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 38 6415 (38 6415) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1997

Plynovody a prípojky z polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 6415 (38 6415) zrušená

Dátum vydania: 14.11.1980

Plynovody a prípojky z lineárneho polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6415/a (38 6415) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1985

Plynovody a prípojky z lineárneho polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6415/b (38 6415) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1985

Plynovody a prípojky z lineárneho polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6415/c (38 6415) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1990

Plynovody a prípojky z lineárneho polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 6417 (38 6417) zrušená

Dátum vydania: 11.01.1985

Regulačné stanice plynu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 38 6417 (38 6417) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1999

Regulačné stanice plynu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6417/a (38 6417) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1992

Regulačné stanice plynu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 6420 (38 6420) zrušená

Dátum vydania: 09.03.1982

Priemyselné plynovody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 6441 (38 6441) zrušená

Dátum vydania: 15.02.1980

Odberné plynové zariadenia na svietiplyn a zemný plyn v budovách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6441/a (38 6441) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1984

Odberné plynové zariadenia na svietiplyn a zemný plyn v budovách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6441/b (38 6441) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1985

Odberné plynové zariadenia na svietiplyn a zemný plyn v budovách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6441/c (38 6441) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1985

Odberné plynové zariadenia na svietiplyn a zemný plyn v budovách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6441/d (38 6441) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1987

Odberné plynové zariadenia na svietiplyn a zemný plyn v budovách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6441/e (38 6441) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1988

Odberné plynové zariadenia na svietiplyn a zemný plyn v budovách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 6442 (38 6442)

Dátum vydania: 14.03.1988

Membránové plynomery. Umiestňovanie, pripájanie a prevádzka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 6443 (38 6443) zrušená

Dátum vydania: 15.04.1977

Regulátory tlaku plynu pre vstupný pretlak do 0,3 MPa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 38 6443 (38 6443) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Regulátory tlaku plynu na vstupný tlak do 0,5 MPa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 6443/a (38 6443) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1985

Regulátory tlaku plynu pre vstupný pretlak do 0,3 MPa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 6450 (38 6450) zrušená

Dátum vydania: 28.03.1985

Uloženie plynového potrubia v oceľovej chráničke

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 38 6456 (38 6456)

Dátum vydania: 01.04.1999

Izolačné spoje lepené. Základné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 38 6457 (38 6457)

Dátum vydania: 01.03.1999

Izolačné spoje prírubové. Od DN 80 do DN 800, od PN 6 do PN 63

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 6460 (38 6460) zrušená

Dátum vydania: 23.01.1974

Predpisy pre inštaláciu a rozvod propán-butánu v obytných budovách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 38 6460 (38 6460) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2012

Tlakové stanice a rozvod skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG). Technické požiadavky a bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 38 6460 (38 6460)

Dátum vydania: 01.07.2014

Tlakové stanice a rozvod skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG). Technické požiadavky a bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6460/a (38 6460) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1976

Predpisy pre inštaláciu a rozvod propán-butánu v obytných budovách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6460/b (38 6460) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1978

Predpisy pre inštaláciu a rozvod propán-butánu v obytných budovách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6460/c (38 6460) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1980

Predpisy pre inštaláciu a rozvod propán-butánu v obytných budovách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6460/d (38 6460) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1980

Predpisy pre inštaláciu a rozvod propán-butánu v obytných budovách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6460/e (38 6460) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1984

Predpisy pre inštaláciu a rozvod propán-butánu v obytných budovách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 6460/f (38 6460) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1986

Predpisy pre inštaláciu a rozvod propán-butánu v obytných budovách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6460/g (38 6460) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1988

Predpisy pre inštaláciu a rozvod propán-butánu v obytných budovách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 6461 (38 6461)

Dátum vydania: 02.09.1964

Stavba a prevádzka kyslíkovodov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6461/a (38 6461)

Dátum vydania: 01.01.1977

Stavba a prevádzka kyslíkovodov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 6461/b (38 6461)

Dátum vydania: 01.04.1979

Stavba a prevádzka kyslíkovodov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 6462 (38 6462) zrušená

Dátum vydania: 20.06.1975

Rozvod a použitie propán-butánu v priemyselných závodoch a sídliskách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 38 6462 (38 6462) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2012

Čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) pre motorové vozidlá. Technické požiadavky a bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 38 6462 (38 6462) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2014

Čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) pre motorové vozidlá. Technické požiadavky a bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 38 6462 (38 6462)

Dátum vydania: 01.04.2016

Čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) pre motorové vozidlá. Technické požiadavky a bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6462/a (38 6462) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1980

Rozvod a použitie propán-butánu v priemyselných závodoch a sídliskách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 38 6463 (38 6463)

Dátum vydania: 01.05.2012

Plniarne LPG. Technické požiadavky a bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 38 6463/O1 (38 6463)

Dátum vydania: 01.12.2012

Plniarne LPG. Technické požiadavky a bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 6473 (38 6473) zrušená

Dátum vydania: 09.04.1983

Rozvody plynov pre zdravnotnícke účely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 38 6479 (38 6479)

Dátum vydania: 14.05.1990

Stavba a prevádzka acetylénovodov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6479 (38 6479) zrušená

Dátum vydania: 25.08.1966

STAVBA A~PROVOZ~ACETYLENOVODU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6479/A (38 6479) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1977

STAVBA A~PROVOZ~ACETYLENOVODU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6479/a (38 6479)

Dátum vydania: 01.09.1991

Stavba a prevádzka acetylénovodov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6479/B (38 6479) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1978

STAVBA A~PROVOZ~ACETYLENOVODU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6479/D (38 6479) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1983

STAVBA A~PROVOZ~ACETYLENOVODU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 38 6479/E (38 6479) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1983

STAVBA A~PROVOZ~ACETYLENOVODU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12007-1 (38 6409) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Systémy zásobovania plynom. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 bar vrátane. Časť 1: Všeobecné odporúčania na prevádzku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12007-1 (38 6409) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2013

Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 barov vrátane. Časť 1: Všeobecné požiadavky na prevádzku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12007-1 (38 6409)

Dátum vydania: 01.07.2013

Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 barov vrátane. Časť 1: Všeobecné požiadavky na prevádzku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12007-2 (38 6409)

Dátum vydania: 01.07.2013

Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 barov vrátane. Časť 2: Špecifické požiadavky na prevádzku plynovodov z polyetylénu (MOP do 10 barov vrátane)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12007-2 (38 6409) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2013

Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 barov vrátane. Časť 2: Špecifické požiadavky na prevádzku plynovodov z polyetylénu (MOP do 10 barov vrátane)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12007-2 (38 6409) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Systémy zásobovania plynom. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 bar vrátane. Časť 2: Špecifické odporúčania na prevádzku plynovodov z polyetylénu (MOP do 10 bar vrátane)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12007-3 (38 6409) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Systémy zásobovania plynom. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 bar vrátane. Časť 3: Špecifické odporúčania na prevádzku plynovodov z ocele

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12007-3 (38 6409) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2015

Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 bar vrátane. Časť 3: Špecifické požiadavky na prevádzku plynovodov z ocele

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12007-3 (38 6409)

Dátum vydania: 01.09.2016

Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 bar vrátane. Časť 3: Špecifické funkčné požiadavky na prevádzku plynovodov z ocele

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12007-4 (38 6409) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2013

Plynárenská infraštruktúra. Plynovody pre maximálny prevádzkový tlak do 16 barov vrátane. Časť 4: Špecifické požiadavky na rekonštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12007-4 (38 6409)

Dátum vydania: 01.07.2013

Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 barov vrátane. Časť 4: Špecifické požiadavky na rekonštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12007-4 (38 6409) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Systémy zásobovania plynom. Plynovody pre maximálny prevádzkový tlak do 16 bar vrátane. Časť 4: Špecifické odporúčania na rekonštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12007-5 (38 6409)

Dátum vydania: 01.11.2014

Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 barov vrátane. Časť 5: Prípojky. Špecifické funkčné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12186 (38 6418) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2015

Plynárenská infraštruktúra. Regulačné stanice plynu na prepravu a distribúciu. Požiadavky na prevádzku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12186 (38 6418)

Dátum vydania: 01.01.2016

Systémy zásobovania plynom. Regulačné stanice plynu na prepravu a distribúciu. Funkčné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12186 (38 6418) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Systémy zásobovania plynom. Regulačné stanice plynu na prepravu a distribúciu. Požiadavky na prevádzku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12186/A1 (38 6418) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2006

Systémy zásobovania plynom. Regulačné stanice plynu na prepravu a distribúciu. Požiadavky na prevádzku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12186/O1 (38 6418)

Dátum vydania: 01.11.2016

Systémy zásobovania plynom. Regulačné stanice plynu na prepravu a distribúciu. Funkčné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12279 (38 6430)

Dátum vydania: 01.10.2001

Systémy zásobovania plynom. Regulačné zariadenia na prípojkách. Požiadavky na prevádzku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12279/A1 (38 6430)

Dátum vydania: 01.02.2006

Systémy zásobovania plynom. Regulačné zariadenia na prípojkách. Požiadavky na prevádzku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12327 (38 6437)

Dátum vydania: 01.07.2013

Plynárenská infraštruktúra. Tlakové skúšky, uvedenie do prevádzky a odstavenie z prevádzky. Požiadavky na prevádzku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12327 (38 6437) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2013

Plynárenská infraštruktúra. Tlakové skúšky, uvedenie do prevádzky a odstavenie z prevádzky. Požiadavky na prevádzku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12327 (38 6437) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Systémy zásobovania plynom. Tlakové skúšky, uvedenie do prevádzky a odstavenie z prevádzky. Požiadavky na prevádzku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12583 (38 6481) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2003

Systémy zásobovania plynom. Kompresorové stanice. Požiadavky na prevádzku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12583 (38 6481) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2014

Plynárenská infraštruktúra. Kompresorové stanice. Požiadavky na prevádzku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12583 (38 6481)

Dátum vydania: 01.08.2022

Plynárenská infraštruktúra. Kompresorové stanice. Požiadavky na prevádzku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12732 (38 6412)

Dátum vydania: 01.02.2022

Plynárenská infraštruktúra. Zváranie oceľových potrubí. Funkčné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12732 (38 6412) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2013

Plynárenská infraštruktúra. Zváranie oceľových potrubí. Funkčné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12732 (38 6412) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2014

Plynárenská infraštruktúra. Zváranie oceľových potrubí. Funkčné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12732 (38 6412) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Systémy zásobovania plynom. Zváranie oceľových potrubí. Funkčné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12732+A1 (38 6412) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2014

Plynárenská infraštruktúra. Zváranie oceľových potrubí. Funkčné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>