Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 12066 (38 6624)

Dátum vydania: 01.11.2001

Zariadenia a príslušenstvo na skvapalnený zemný plyn. Skúška izolácie nádrží skvapalneného zemného plynu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12308 (38 6632) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Zariadenia a príslušenstvo na skvapalnený zemný plyn. Skúšanie vhodnosti tesnenia prírubových spojov na potrubí LNG

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12838 (38 6630)

Dátum vydania: 01.11.2001

Zariadenia a príslušenstvo na skvapalnený zemný plyn. Skúšanie vhodnosti zariadenia na odber vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13645 (38 6644)

Dátum vydania: 01.09.2002

Zariadenia a príslušenstvo na skvapalnený zemný plyn. Návrh pobrežných zariadení so skladovacou kapacitou od 5 t do 200 t

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1473 (38 6615) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2007

Zariadenia a príslušenstvo na skvapalnený zemný plyn. Navrhovanie podzemných zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1473 (38 6615) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Zariadenie a príslušenstvo na skvapalnený zemný plyn. Navrhovanie podzemných zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1473 (38 6615) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2016

Zariadenia a príslušenstvo na skvapalnený zemný plyn. Navrhovanie pobrežných zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1473 (38 6615)

Dátum vydania: 01.08.2021

Zariadenia a príslušenstvo na skvapalnený zemný plyn. Navrhovanie pobrežných zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1474 (38 6615) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Zariadenie a príslušenstvo na skvapalnený zemný plyn. Navrhovanie a skúšanie nakladacích a vykladacích ramien

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1474-1 (38 6615)

Dátum vydania: 01.06.2009

Zariadenie a príslušenstvo na skvapalnený zemný plyn. Navrhovanie a skúšanie námorných prenosných systémov. Časť 1: Navrhovanie a skúšanie prenosných ramien

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1474-2 (38 6615) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2009

Zariadenie a príslušenstvo na skvapalnený zemný plyn. Navrhovanie a skúšanie námorných prenosných systémov. Časť 2: Navrhovanie a skúšanie prenosných hadíc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1474-2 (38 6615)

Dátum vydania: 01.03.2021

Zariadenie a príslušenstvo na skvapalnený zemný plyn. Navrhovanie a skúšanie námorných prenosných systémov. Časť 2: Navrhovanie a skúšanie prenosných hadíc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1474-3 (38 6615)

Dátum vydania: 01.06.2009

Zariadenie a príslušenstvo na skvapalnený zemný plyn. Navrhovanie a skúšanie námorných prenosných systémov. Časť 3: Morské prenosné systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1532 (38 6617) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Zariadenie a príslušenstvo na skvapalnený zemný plyn. Prekladacie zariadenia medzi loďou a pevninou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16904 (38 6616)

Dátum vydania: 01.07.2016

Ropný a plynárenský priemysel. Návrh a skúšanie lodných ramien používaných v konvenčných pozemných termináloch na prepravu LNG (ISO 16904: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20519 (38 6618) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2017

Lode a námorná technológia. Špecifikácia týkajúca sa plnenia zásobníkov lodí s plynovým pohonom (ISO 20519: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20519 (38 6618)

Dátum vydania: 01.08.2022

Lode a námorná technológia. Špecifikácia týkajúca sa plnenia zásobníkov lodí poháňaných skvapalneným zemným plynom (ISO 20519: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28460 (38 6617)

Dátum vydania: 01.05.2011

Ropný a plynárenský priemysel. Zariadenie a príslušenstvo na skvapalnený zemný plyn. Rozhranie medzi loďou a pevninou a prístavné činnosti (ISO 28460: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac