SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN EN 12874 (38 9671) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Nepriebojné poistné armatúry. Požiadavky na účinnosť, skúšobné metódy a obmedzenia pri ich použití

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13237 (38 9612) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Potenciálne výbušné atmosféry. Termíny a definície pre zariadenia a ochranné systémy používané v potenciálne výbušných atmosférach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13237 (38 9612)

Dátum vydania: 01.07.2013

Potenciálne výbušné atmosféry. Termíny a definície pre zariadenia a ochranné systémy používané v potenciálne výbušných atmosférach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13237 (38 9612) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2013

Potenciálne výbušné atmosféry. Termíny a definície pre zariadenia a ochranné systémy používané v potenciálne výbušných atmosférach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13463-1 (38 9630) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2009

Neelektrické zariadenia do potenciálne výbušných atmosfér. Časť 1: Základné metódy a požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13463-1 (38 9630) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Neelektrické zariadenia do potenciálne výbušných atmosfér. Časť 1: Základné metódy a požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13463-2 (38 9630) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2005

Neelektrické zariadenia do potenciálne výbušných atmosfér. Časť 2: Ochrana krytom s obmedzeným dýchaním „fr"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13463-3 (38 9630) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2005

Neelektrické zariadenia do potenciálne výbušných atmosfér. Časť 3: Ochrana pevným uzáverom „d"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13463-5 (38 9630) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Neelektrické zariadenia do potenciálne výbušných atmosfér. Časť 5: Ochrana bezpečnou konštrukciou ,,c"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13463-5 (38 9630) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2012

Neelektrické zariadenia do potenciálne výbušných atmosfér. Časť 5: Ochrana bezpečnou konštrukciou „c"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13463-6 (38 9630) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2005

Neelektrické zariadenia do potenciálne výbušných atmosfér. Časť 6: Ochrana kontrolou zdroja iniciácie horenia „b"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13463-8 (38 9630) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Neelektrické zariadenia do potencionálne výbušných atmosfér. Časť 8: Ochrana ponorením do kvapaliny ,,k"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13463-8 (38 9630) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2004

Neelektrické zariadenia do potencionálne výbušných atmosfér. Časť 8: Ochrana ponorením do kvapaliny „k"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13673-1 (38 9682) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2004

Stanovenie maximálneho tlaku pri výbuchu a maximálnej rýchlosti nárastu tlaku plynov a pár. Časť 1: Stanovenie maximálneho tlaku pri výbuchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13673-2 (38 9682) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2006

Stanovovanie maximálneho tlaku pri výbuchu a maximálnej rýchlosti nárastu tlaku plynov a pár. Časť 2: Stanovovanie maximálnej rýchlosti nárastu tlaku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13821 (38 9621)

Dátum vydania: 01.11.2003

Potenciálne výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom. Stanovenie minimálnej iniciačnej energie vznietenia zmesí prachu a vzduchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13980 (38 9610) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2003

Potenciálne výbušné atmosféry. Používanie systémov kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14034-1 (38 9684) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Stanovenie vlastností rozvíreného prachu pri výbuchu. Časť 1: Stanovenie maximálneho tlaku pmax rozvíreného prachu pri výbuchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14034-1 (38 9684) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Stanovenie vlastností zvíreného prachu pri výbuchu. Časť 1: Stanovenie maximálneho tlaku pmax pri výbuchu zvíreného prachu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14034-1+A1 (38 9684)

Dátum vydania: 01.07.2011

Stanovenie vlastností zvíreného prachu pri výbuchu. Časť 1: Stanovenie maximálneho tlaku pmax pri výbuchu zvíreného prachu (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14034-2 (38 9684) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2006

Stanovenie vlastností rozvíreného prachu pri výbuchu. Časť 2: Stanovenie maximálnej rýchlosti nárastu tlaku (dp/dt)max pri výbuchu rozvíreného prachu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14034-2+A1 (38 9684) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2011

Stanovenie vlastností rozvíreného prachu pri výbuchu. Časť 2: Stanovenie maximálnej rýchlosti nárastu tlaku (dp/dt)max pri výbuchu rozvíreného prachu (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14034-2+A1 (38 9684)

Dátum vydania: 01.01.2012

Stanovenie vlastností zvíreného prachu pri výbuchu. Časť 2: Stanovenie maximálnej rýchlosti nárastu tlaku (dp/dt)max pri výbuchu zvíreného prachu (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14034-3 (38 9684) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2006

Stanovenie vlastností rozvíreného prachu pri výbuchu. Časť 3: Stanovenie dolnej medze výbušnosti DMV rozvíreného prachu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14034-3+A1 (38 9684)

Dátum vydania: 01.01.2012

Stanovenie vlastností zvíreného prachu pri výbuchu. Časť 3: Stanovenie dolnej medze výbušnosti DMV zvíreného prachu (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14034-3+A1 (38 9684) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2011

Stanovenie vlastností rozvíreného prachu pri výbuchu. Časť 3: Stanovenie dolnej medze výbušnosti DMV rozvíreného prachu (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14034-4 (38 9684) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Stanovenie vlastností zvíreného prachu pri výbuchu. Časť 4: Stanovenie medznej koncentrácie kyslíka (MKK) vo zvírenom prachu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14034-4 (38 9684) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Stanovenie vlastností rozvíreného prachu pri výbuchu. Časť 4: Stanovenie medznej koncentrácie kyslíka MKK rozvíreného prachu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14034-4+A1 (38 9684)

Dátum vydania: 01.07.2011

Stanovenie vlastností zvíreného prachu pri výbuchu. Časť 4: Stanovenie medznej koncentrácie kyslíka (MKK) vo zvírenom prachu (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14373 (38 9601) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2006

Systémy potlačenia výbuchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14373 (38 9601)

Dátum vydania: 01.06.2006

Systémy na potláčanie výbuchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14373 (38 9601)

Dátum vydania: 01.01.2022

Systémy na potláčanie výbuchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14460 (38 9602)

Dátum vydania: 01.07.2018

Zariadenie odolné proti výbuchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14460 (38 9602) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2006

Zariadenie odolné proti výbuchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14491 (38 9615) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2006

Ochranné systémy na uvoľňovanie tlaku pri výbuchu prachu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14491 (38 9615) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2013

Ochranné systémy na uvoľňovanie tlaku pri výbuchu prachu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14491 (38 9615)

Dátum vydania: 01.07.2013

Ochranné systémy na uvoľňovanie tlaku pri výbuchu prachu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14491/AC (38 9615) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2008

Ochranné systémy na uvoľňovanie tlaku pri výbuchu prachu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14491/AC2 (38 9615) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2009

Ochranné systémy na uvoľňovanie tlaku pri výbuchu prachu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14591-1 (38 9622)

Dátum vydania: 01.09.2005

Prevencia a ochrana proti účinkom výbuchu v podzemných baniach. Ochranné systémy. Časť 1: Vetracia konštrukcia odolná proti tlaku pri výbuchu 2 bar

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14591-1 (38 9622) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Prevencia a ochrana pred účinkami výbuchu v podzemných baniach. Ochranné systémy. Časť 1: Konštrukcia ventilátora v nevýbušnom vyhotovení odolná tlaku pri výbuchu 2 bar

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14591-1/AC (38 9622)

Dátum vydania: 01.05.2006

Prevencia a ochrana proti účinkom výbuchu v podzemných baniach. Ochranné systémy. Časť 1: Vetracia konštrukcia odolná proti tlaku pri výbuchu 2 bar

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14591-2 (38 9622) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2007

Prevencia a ochrana pred účinkami výbuchu v podzemných baniach. Ochranné systémy. Časť 2: Uzávery z vodných korýtok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14591-2 (38 9622)

Dátum vydania: 01.01.2008

Prevencia a ochrana proti účinkom výbuchu v podzemných baniach. Ochranné systémy. Časť 2: Pasívne vodné korýtkové uzávery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14591-2/AC (38 9622)

Dátum vydania: 01.01.2009

Prevencia a ochrana proti účinkom výbuchu v podzemných baniach. Ochranné systémy. Časť 2: Pasívne vodné korýtkové uzávery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14591-4 (38 9622) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2008

Prevencia a ochrana pred účinkami výbuchu v podzemných baniach. Ochranné systémy. Časť 4: Automatické hasiace zariadenia pre raziace stroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14591-4 (38 9622)

Dátum vydania: 01.05.2008

Prevencia a ochrana proti účinkom výbuchu v podzemných baniach. Ochranné systémy. Časť 4: Automatické hasiace systémy pre raziace stroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14797 (38 9605)

Dátum vydania: 01.06.2007

Zariadenia na uvoľňovanie tlaku pri výbuchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14994 (38 9616)

Dátum vydania: 01.08.2007

Ochranné systémy na uvoľňovanie tlaku pri výbuchu plynu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15089 (38 9606)

Dátum vydania: 01.09.2009

Systémy na izolovanie výbuchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15188 (38 9683) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2008

Stanovenie spontánneho správania pri vznietení nahromadeného prachu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15188 (38 9683) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2008

Stanovenie spontánneho správania pri iniciácii nahromadeného prachu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15188 (38 9683)

Dátum vydania: 01.06.2021

Stanovenie správania sa nahromadeného prachu pri samovoľnom vznietení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15198 (38 9629)

Dátum vydania: 01.04.2008

Metodika posudzovania rizika vznietenia pri neelektrických zariadeniach a súčastiach určených na používanie v potenciálne výbušných atmosférach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15198 (38 9629) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2008

Metodika posudzovania rizika neelektrických zariadení a prvkov používaných v potenciálne výbušných atmosférach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15233 (38 9628)

Dátum vydania: 01.03.2008

Metodika posudzovania funkčnej bezpečnosti ochranných systémov používaných v potenciálne výbušných atmosférach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15794 (38 9685)

Dátum vydania: 01.06.2010

Stanovenie bodov výbušnosti horľavých kvapalín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15967 (38 9682) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2012

Stanovenie maximálneho tlaku pri výbuchu a maximálnej rýchlosti nárastu tlaku plynov a pár

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15967 (38 9682)

Dátum vydania: 01.04.2022

Stanovenie maximálneho tlaku pri výbuchu a maximálnej rýchlosti nárastu tlaku plynov a pár

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16009 (38 9604)

Dátum vydania: 01.12.2011

Zariadenia na bezplameňové uvoľňovanie tlaku pri výbuchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16020 (38 9603)

Dátum vydania: 01.12.2011

Odchyľovače výbuchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16447 (38 9607)

Dátum vydania: 01.12.2014

Spätné klapky na izolovanie výbuchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17077 (38 9686)

Dátum vydania: 01.12.2018

Stanovenie správania sa vrstiev prachu pri horení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17624 (38 9690)

Dátum vydania: 01.06.2022

Stanovenie medzí výbušnosti plynov a pár pri zvýšenom tlaku, zvýšenej teplote alebo s okysličovadlami inými ako vzduch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 26184-1 (38 9600) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1998

Systémy ochrany proti výbuchu. Časť 1: Určovanie ukazovateľov výbuchu horľavých prachov vo vzduchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 26184-1/Z1 (38 9600) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1998

Systémy ochrany proti výbuchu. Časť 1: Určovanie ukazovateľov výbuchu horľavých prachov vo vzduchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 26184-2 (38 9600) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1998

Systémy ochrany proti výbuchu. Časť 2: Určovanie ukazovateľov výbuchu horľavých plynov vo vzduchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 26184-2/Z1 (38 9600) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1998

Systémy ochrany proti výbuchu. Časť 2: Určovanie ukazovateľov výbuchu horľavých plynov vo vzduchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 26184-3 (38 9600) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1998

Systémy ochrany proti výbuchu. Časť 3: Určovanie ukazovateľov výbuchu zmesí palivo/vzduch, iných než sú zmesi prach/vzduch a plyn/vzduch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 26184-3/Z1 (38 9600) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1998

Systémy ochrany proti výbuchu. Časť 3: Určovanie ukazovateľov výbuchu zmesí palivo/vzduch, iných než sú zmesi prach/vzduch a plyn/vzduch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 26184-4 (38 9600) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1998

Systémy ochrany proti výbuchu. Časť 4: Určovanie účinnosti systémov na potláčanie výbuchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 26184-4/Z1 (38 9600) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1998

Systémy ochrany proti výbuchu. Časť 4: Určovanie účinnosti systémov na potláčanie výbuchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16852 (38 9671) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2010

Poistné armatúry proti prenosu plameňa. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti, skúšobné metódy a obmedzenia pri ich používaní (ISO 16852:2008 vrátane Cor 1:2008 a Cor 2:2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 16852 (38 9671) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2011

Poistné armatúry proti prenosu plameňa. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti, skúšobné metódy a obmedzenia pri ich používaní (ISO 16852: 2008 + Cor 1: 2008 + Cor 2: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16852 (38 9671)

Dátum vydania: 01.06.2017

Protiplameňové uzávery. Požiadavky na účinnosť, skúšobné metódy a obmedzenia pri ich použití (ISO 16852:2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80079-36 (38 9630)

Dátum vydania: 01.10.2016

Výbušné atmosféry. Časť 36: Neelektrické zariadenia do výbušných atmosfér. Základné metódy a požiadavky (ISO 80079-36: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80079-36/AC (38 9630)

Dátum vydania: 01.07.2020

Výbušné atmosféry. Časť 36: Neelektrické zariadenia do výbušných atmosfér. Základné metódy a požiadavky (ISO 80079-36: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80079-37 (38 9630)

Dátum vydania: 01.10.2016

Výbušné atmosféry. Časť 37: Neelektrické zariadenia do výbušných atmosfér. Neelektrický druh ochrany bezpečnou konštrukciou „c", kontrolou zdroja iniciácie horenia „b", ponorením do kvapaliny „k" (ISO 80079-37: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/IEC 80079-20-1 (38 9630)

Dátum vydania: 01.04.2020

Výbušné atmosféry. Časť 20-1: Vlastnosti látok na klasifikovanie plynov a pár. Skúšobné metódy a údaje (ISO/IEC 80079-20-1: 2017, vrátane Cor. 1: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/IEC 80079-20-2 (38 9630)

Dátum vydania: 01.10.2016

Výbušné atmosféry. Časť 20-2: Vlastnosti látok. Skúšobné metódy na horľavé prachy (ISO/IEC 80079-20-2: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/IEC 80079-20-2/AC (38 9630)

Dátum vydania: 01.02.2018

Výbušné atmosféry. Časť 20-2: Vlastnosti látok. Skúšobné metódy na horľavé prachy (ISO/IEC 80079-20-2: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/IEC 80079-34 (38 9610)

Dátum vydania: 01.09.2020

Výbušné atmosféry. Časť 34: Používanie systémov kvality pri výrobe zariadení (ISO/IEC 80079-34: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO/IEC 80079-34 (38 9610)

Dátum vydania: 01.04.2012

Výbušné atmosféry. Časť 34: Používanie systémov kvality pri výrobe zariadení (ISO/IEC 80079-34: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/IEC 80079-38 (38 9630)

Dátum vydania: 01.06.2017

Výbušné atmosféry. Časť 38: Zariadenia a komponenty vo výbušných atmosférach v hlbinných baniach (ISO/IEC 80079-38:2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO/IEC 80079-38/A1 (38 9630)

Dátum vydania: 01.12.2018

Výbušné atmosféry. Časť 38: Zariadenia a komponenty vo výbušných atmosférach v hlbinných baniach (ISO/IEC 80079-38:2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16793 (38 9672)

Dátum vydania: 01.09.2016

Návod na výber, aplikovanie a používanie poistných armatúr proti prenosu plameňa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac