SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 40 1400 (40 1400) zrušená

Dátum vydania: 04.10.1990

Preprava rádioaktívnych látok. Názvy a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 40 1400 (40 1400) zrušená

Dátum vydania: 15.06.1981

TRANSPORTNI~OBALOVE~SOUBORY PRO~RADIOAKTIVNI~LATKY. NAZVY A DEFINICE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 40 1400/A (40 1400) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1982

TRANSPORTNI~OBALOVE~SOUBORY PRO~RADIOAKTIVNI~LATKY. NAZVY A DEFINICE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14146 (40 1411)

Dátum vydania: 01.08.2021

Rádiologická ochrana. Kritériá a medze spôsobilosti na pravidelné hodnotenie dozimetrických služieb (ISO 14146: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15382 (40 1408)

Dátum vydania: 01.03.2018

Rádiologická ochrana. Postupy monitorovania dávky do očných šošoviek, kože a končatín (ISO 15382: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16637 (40 1404)

Dátum vydania: 01.12.2019

Rádiologická ochrana. Monitorovanie a interná dozimetria personálu vystaveného medicínskym rádionuklidom ako otvoreným zdrojom (ISO 16637: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16638-1 (40 1407)

Dátum vydania: 01.03.2018

Rádiologická ochrana. Monitorovanie a interná dozimetria pri špecifických materiáloch. Časť 1: Inhalácia uránových zlúčenín (ISO 16638-1: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16645 (40 1403)

Dátum vydania: 01.12.2019

Rádiologická ochrana. Medicínske elektrónové urýchľovače. Požiadavky a odporúčania na navrhovanie a hodnotenie tienenia (ISO 16645: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17099 (40 1406)

Dátum vydania: 01.03.2018

Rádiologická ochrana. Kriériá spôsobilosti laboratórií používajúcich pri biologickej dozimetri CBMN skúšku v periférnych krvných lymfocytoch (ISO 17099: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19238 (40 1410)

Dátum vydania: 01.03.2018

Rádiologická ochrana. Kriériá spôsobilosti prevádzkových laboratórií vykonávajúcich biologickú dozimetriu cytogenetikou (ISO 19238: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20046 (40 1412)

Dátum vydania: 01.08.2021

Rádiologická ochrana. Kritériá spôsobilosti laboratórií používajúcich translokačnú skúšku fluorescenčnej in situ hybridizácie (FISH) na hodnotenie expozície ionizujúceho žiarenia (ISO 20046: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20553 (40 1405)

Dátum vydania: 01.03.2018

Radiačná ochrana. Monitorovanie pracovníkov profesne vystavených riziku vnútornej kontaminácie rádioaktívnym materiálom (ISO 20553: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 29661 (40 1409)

Dátum vydania: 01.03.2018

Referenčné radiačné polia na radiačnú ochranu. Definície a základné koncepcie (ISO 29661: 2012 vrátane Amd 1: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 361 (40 1401)

Dátum vydania: 01.03.2016

Základný symbol ionizujúceho žiarenia (ISO 361: 1975)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4037-1 (40 1413)

Dátum vydania: 01.08.2021

Rádiologická ochrana. X a gama referenčné žiarenie na kalibráciu dozimetrov a dávkomerov a na stanovenie ich odozvy ako funkcie energie fotónov. Časť 1: Charakteristiky žiarenia a metódy produkcie (ISO 4037-1: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4037-2 (40 1413)

Dátum vydania: 01.08.2021

Rádiologická ochrana. X a gama referenčné žiarenie na kalibráciu dozimetrov a dávkomerov a na stanovenie ich odozvy ako funkcie energie fotónov. Časť 2: Dozimetria na ochranu pred žiarením v energetickom rozsahu od 8 keV do 1,3 MeV a od 4 MeV do 9 MeV (ISO 4037-2: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4037-3 (40 1413)

Dátum vydania: 01.08.2021

Rádiologická ochrana. X a gama referenčné žiarenie na kalibráciu dozimetrov a dávkomerov a na stanovenie ich odozvy ako funkcie energie fotónov. Časť 3: Kalibrácia priestorových a osobných dozimetrov a meranie ich odozvy ako funkcie energie a uhla dopadu (ISO 4037-3: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4037-4 (40 1413)

Dátum vydania: 01.08.2021

Rádiologická ochrana. X a gama referenčné žiarenie na kalibráciu dozimetrov a dávkomerov a na stanovenie ich odozvy ako funkcie energie fotónov. Časť 4: Kalibrácia priestorových a osobných dozimetrov v nízkoenergetických poliach referenčného žiarenia X (ISO 4037-4: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 18090-1 (40 1402)

Dátum vydania: 01.12.2019

Rádiologická ochrana. Charakteristiky referenčného pulzného žiarenia. Časť 1: Fotónové žiarenie (ISO/TS 18090-1: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN ISO/TR 22930-1 (40 1414)

Dátum vydania: 01.01.2022

Hodnotenie výkonnosti nepretržitých vzduchových monitorov. Časť 1: Vzduchové monitory založené na technikách akumulácie vzorkovania (ISO/TR 22930-1: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN ISO/TR 22930-2 (40 1414)

Dátum vydania: 01.01.2022

Hodnotenie výkonnosti nepretržitých vzduchových monitorov. Časť 2: Vzduchové monitory založené na prietokových technikách vzorkovania bez akumulácie (ISO/TR 22930-2: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac