SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN ISO 12807 (40 3909)

Dátum vydania: 01.08.2021

Bezpečná preprava rádioaktívnych materiálov. Skúšanie úniku na zásielkach (ISO 12807: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19017 (40 3912)

Dátum vydania: 01.03.2018

Návod na gamaspektrometrické meranie rádioaktívneho odpadu (ISO 19017: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20785-1 (40 3911)

Dátum vydania: 01.02.2021

Dozimetria ožiarení kozmickým žiarením v civilnom lietadle. Časť 1: Koncepčný základ meraní (ISO 20785-1: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20785-1 (40 3911) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2018

Dozimetria kozmického žiarenia v civilných lietadlách. Časť 1: Základná teória meraní (ISO 20785-1: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20785-2 (40 3911) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2018

Dozimetria kozmického žiarenia v civilných lietadlách. Časť 2: Charakterizovanie odozvy meracieho prístroja (ISO 20785-2: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20785-2 (40 3911)

Dátum vydania: 01.02.2021

Dozimetria ožiarení kozmickým žiarením v civilnom lietadle. Časť 2: Charakterizácia odozvy meracieho prístroja (ISO 20785-2: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20785-3 (40 3911)

Dátum vydania: 01.03.2018

Dozimetria kozmického žiarenia v civilných lietadlách. Časť 3: Meranie vo výškach letu (ISO 20785-3: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20785-4 (40 3911)

Dátum vydania: 01.12.2021

Dozimetria ožiarení kozmickým žiarením v civilnom lietadle. Časť 4: Validácia kódov (ISO 20785-4: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28057 (40 3913)

Dátum vydania: 01.08.2021

Klinické dozimetre. Dozimetre s pevnými termoluminiscenčnými detektormi žiarenia fotónov a elektrónov v rádioterapii (ISO 28057: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28057 (40 3913) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2019

Dozimetre s pevnými termoluminiscenčnými detektormi žiarenia fotónov a elektrónov v rádioterapii (ISO 28057: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 61171 (40 3910)

Dátum vydania: 01.08.2002

Prístroje na ochranu pred žiarením. Monitorovacie zariadenia. Zariadenie na meranie rádioaktívneho jódu v prostredí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac