SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 40 4001 (40 4001) zrušená

Dátum vydania: 22.01.1982

Rádioaktívne preparáty. Označovanie a sprievodný list

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 40 4002 (40 4002) zrušená

Dátum vydania: 29.08.1988

Rádioaktívne látky. Stanovenie rádionuklidovej čistoty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 40 4003 (40 4003) zrušená

Dátum vydania: 18.06.1986

Rádioaktívne preparáty. Stanovenie rádiochemickej čistoty stĺpcovou kvapalinovou chromatografiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 40 4004 (40 4004) zrušená

Dátum vydania: 18.06.1986

Rádioaktívne preparáty. Stanovenie rádiochemickej čistoty elektroforézou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 40 4005 (40 4005) zrušená

Dátum vydania: 18.06.1986

Rádioaktívne preparáty. Stanovenie rádiochemickej čistoty chromatografiou na papieri

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 40 4006 (40 4006) zrušená

Dátum vydania: 18.06.1986

Rádioaktívne preparáty. Stanovenie rádiochemickej čistoty chromatografiou na tenkej vrstve

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 40 4007 (40 4007) zrušená

Dátum vydania: 18.06.1986

Rádioaktívne preparáty. Stanovenie rádiochemickej čistoty plynovou chromatografiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 40 4008 (40 4008) zrušená

Dátum vydania: 24.04.1974

Stanovenie hmotnosti rádioaktívnych látok spektrofotometrickou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 40 4010 (40 4010) zrušená

Dátum vydania: 24.11.1971

MERENI~RADIOAKTIVNIHO~ZARENI A~CASTIC VYSILANYCH RADIONUKLIDY. RELATIVNI MERENI~MERNE (OBJEMOVE)~AKTIVITY KAPALINY V NASYCENE VRSTVE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 40 4011 (40 4011) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1988

Meranie aktivity rádionuklidov meracími zostavami s kvapalnými scintilátormi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 40 4012 (40 4012) zrušená

Dátum vydania: 24.11.1971

Meranie rádioaktívneho žiarenia a častíc vysielaných rádionuklidmi. Relatívne meranie aktivity pomocou interných proporcionálnych počítačov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 40 4013 (40 4013) zrušená

Dátum vydania: 24.11.1971

MERENI~RADIOAKTIVNIHO~ZARENI A CASTIC VYSILANYCH RADIONUKLIDY. RELATIVNI~MERENI~EMISE NEUTRONU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 40 4014 (40 4014) zrušená

Dátum vydania: 26.10.1987

Meranie aktivity rádionuklidov. Merače aktivity s ionizačnou komorou studňového typu. Kalibrácia meračov a metóda merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 40 4014/a (40 4014) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1989

Meranie aktivity rádionuklidov. Merače aktivity s ionizačnou komorou studňového typu. Kalibrácia meračov a metóda merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 40 4015 (40 4015)

Dátum vydania: 01.05.2003

Meradlá rádionuklidov deponovaných v ľudskom tele. Technické a metrologické požiadavky. Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 40 4016 (40 4016) zrušená

Dátum vydania: 24.04.1974

Meranie rádioaktívneho žiarenia a častíc vysielaných rádionuklidmi. Meranie celkového toku častíc alfa alebo beta 4|pí|-proporcionálnym počítačom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 40 4024 (40 4024) zrušená

Dátum vydania: 18.05.1989

Emisia rádionuklidových zdrojov neutrónov. Stanovenie a meranie pre úradné overovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 40 4060 (40 4060) zrušená

Dátum vydania: 04.01.1991

Dozimetria referenčného žiarenia X a gama. Kalibrácia dozimetrických prístrojov a stanovenie kermy vo vzduchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 40 4080 (40 4080)

Dátum vydania: 01.06.2004

Meradlá na meranie objemovej aktivity radónu vo vzduchu a vo vode a na meranie ekvivalentnej objemovej aktivity radónu vo vzduchu. Technické a metrologické požiadavky. Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11665-1 (40 4081) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2016

Meranie rádioaktivity v prostredí. Vzduch-radón 222. Časť 1: Zdroj radónu, rozpad jeho krátkožijúcich produktov a príslušné meracie metódy (ISO 11665-1: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11665-1 (40 4081)

Dátum vydania: 01.04.2020

Meranie rádioaktivity v prostredí. Vzduch: radón-222. Časť 1: Zdroj radónu a rozpad jeho krátkodobých produktov a príslušné meracie metódy (ISO 11665-1: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11665-11 (40 4081)

Dátum vydania: 01.04.2020

Meranie rádioaktivity v prostredí. Vzduch: radón-222. Časť 11: Skúšobná metóda s odberom vzoriek plynu v hĺbke pôdy (ISO 11665-11: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11665-2 (40 4081)

Dátum vydania: 01.04.2020

Meranie rádioaktivity v prostredí. Vzduch: radón-222. Časť 2: Integrovaná meracia metóda na stanovenie priemernej koncentrácie potenciálnej latentnej energie krátkodobých produktov rozpadu radónu (ISO 11665-2: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11665-2 (40 4081) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2016

Meranie rádioaktivity v prostredí. Vzduch-radón 222. Časť 2: Integrovaná meracia metóda na stanovenie priemernej potenciálnej koncentrácie alfa energie krátkožijúcich produktov rozpadu radónu (ISO 11665-2: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11665-3 (40 4081) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2016

Meranie rádioaktivity v prostredí. Vzduch-radón 222. Časť 3: Bodová meracia metóda potenciálnej koncentrácie alfa energie krátkožijúcich produktov rozpadu radónu (ISO 11665-3: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11665-3 (40 4081)

Dátum vydania: 01.08.2020

Meranie rádioaktivity v prostredí. Vzduch: radón-222. Časť 3: Bodová meracia metóda koncentrácie potenciálnej latentnej energie krátkodobých produktov rozpadu radónu (ISO 11665-3: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11665-5 (40 4081)

Dátum vydania: 01.08.2020

Meranie rádioaktivity v prostredí. Vzduch: radón-222. Časť 5: Kontinuálne meracie metódy koncentrácie aktivity radónu (ISO 11665-5: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11665-5 (40 4081) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2016

Meranie rádioaktivity v prostredí. Vzduch-radón 222. Časť 5: Kontinuálna meracia metóda koncentrácie aktivity (ISO 11665-5: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11665-6 (40 4081) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2016

Meranie rádioaktivity v prostredí. Vzduch-radón 222. Časť 6: Bodová meracia metóda koncentrácie aktivity (ISO 11665-6: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11665-6 (40 4081)

Dátum vydania: 01.08.2020

Meranie rádioaktivity v prostredí. Vzduch: radón-222. Časť 6: Bodové meracie metódy koncentrácie aktivity radónu (ISO 11665-6: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11665-7 (40 4081)

Dátum vydania: 01.02.2016

Meranie rádioaktivity v prostredí. Vzduch-radón 222. Časť 7: Akumulačná metóda stanovenia povrchovej exhalačnej rýchlosti (ISO 11665-7: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11929-1 (40 4083)

Dátum vydania: 01.08.2021

Stanovenie charakteristických medzí (rozhodovací prah, medza detekcie, medze intervalu pokrytia) na merania ionizujúceho žiarenia. Základy a aplikácia. Časť 1: Základné aplikácie (ISO 11929-1: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11929-2 (40 4083)

Dátum vydania: 01.08.2021

Stanovenie charakteristických medzí (rozhodovací prah, medza detekcie, medze intervalu pokrytia) na merania ionizujúceho žiarenia. Základy a aplikácia. Časť 2: Pokročilé aplikácie (ISO 11929-2: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11929-3 (40 4083)

Dátum vydania: 01.08.2021

Stanovenie charakteristických medzí (rozhodovací prah, medza detekcie, medze intervalu pokrytia) na merania ionizujúceho žiarenia. Základy a aplikácia. Časť 3: Aplikácia na metódy rozkladu (ISO 11929-3: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16641 (40 4082)

Dátum vydania: 01.09.2016

Meranie rádioaktivity v prostredí. Vzduch-radón 220. Integrovaná meracia metóda na stanovenie priemernej koncentrácie aktivity pomocou pasívnych detektorov stôp v pevnej fáze (ISO 16641: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18589-1 (40 4019)

Dátum vydania: 01.12.2021

Meranie rádioaktivity v prostredí. Pôda. Časť 1: Všeobecné návody a definície (ISO 18589-1: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18589-2 (40 4019)

Dátum vydania: 01.03.2018

Meranie rádioaktivity v prostredí. Pôda. Časť 2: Návod na výber stratégie vzorkovania, vzorkovanie a predúprava vzoriek (ISO 18589-2: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18589-3 (40 4019)

Dátum vydania: 01.03.2018

Meranie rádioaktivity v prostredí. Pôda. Časť 3: Skúšobná metóda rádionuklidov emitujúcich gama žiarenie pomocou spektrometrie gama žiarenia (ISO 18589-3: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18589-4 (40 4019)

Dátum vydania: 01.12.2021

Meranie rádioaktivity v prostredí. Pôda. Časť 4: Plutónium 238 a plutónium 239 + 240. Skúšobná metóda pomocou alfa spektrometrie (ISO 18589-4: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18589-5 (40 4019)

Dátum vydania: 01.12.2021

Meranie rádioaktivity v prostredí. Pôda. Časť 5: Stroncium 90. Skúšobná metóda pomocou proporcionálneho počítania alebo počítania kvapalnej scintilácie (ISO 18589-5: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18589-6 (40 4019)

Dátum vydania: 01.12.2021

Meranie rádioaktivity v prostredí. Pôda. Časť 6: Celková objemová aktivita alfa a beta. Skúšobná metóda pomocou proporcionálneho počítania prietoku plynu (ISO 18589-6: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18589-7 (40 4019)

Dátum vydania: 01.09.2016

Meranie rádioaktivity v prostredí. Pôda. Časť 7: Meranie in situ rádionuklidov emitujúcich gama žiarenie (ISO 18589-7: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20042 (40 4009)

Dátum vydania: 01.12.2021

Meranie rádioaktivity. Rádionuklidy emitujúce gama žiarenie. Všeobecná skúšobná metóda pomocou gama spektrometrie (ISO 20042: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 10647 (40 4020) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Postup pri kalibrácii a určení odozvy meradiel neutrónov používaných na ochranu pred ionizujúcim žiarením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 1757 (40 4070) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Osobné filmové dozimetre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 6961 (40 4030) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Dlhodobé skúšky vylúhovania spevnených foriem rádioaktívnych odpadov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 7503-1 (40 4017) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Hodnotenie povrchovej kontaminácie. Časť 1: Žiariče beta (maximálna energia častíc väčšia ako 0,15 MeV) a žiariče alfa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 7503-2 (40 4017) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1997

Vyhodnotenie povrchovej kontaminácie. 2. časť: Povrchová kontaminácia tríciom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 8690 (40 4018) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Dekontaminácia rádioaktivitou kontaminovaných povrchov. Skúšobné metódy a zhodnotenia možnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 11665-12 (40 4081)

Dátum vydania: 01.09.2021

Meranie rádioaktivity v prostredí. Vzduch: radón-222. Časť 12: Stanovenie difúzneho koeficienta vo vodotesných materiáloch: metóda merania koncentrácie aktivity na jednej strane membrány (ISO/TS 11665-12: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac