SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 40 4401 (40 4401) zrušená

Dátum vydania: 20.03.1984

Etalónové roztoky rádionuklidov a etalónové rádionuklidové žiariče. Obsah overovacieho listu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 40 4411 (40 4411)

Dátum vydania: 01.12.1992

Rádionuklidové etalóny. Typ ER

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 40 4411 (40 4411) zrušená

Dátum vydania: 29.01.1980

RADIOAKTIVNI~ETALONY ER

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 40 4412 (40 4412) zrušená

Dátum vydania: 14.11.1980

Rádioaktívne etalóny EZ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 40 4413 (40 4413)

Dátum vydania: 29.11.1978

Rádioaktívne etalóny EA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 40 4414 (40 4414) zrušená

Dátum vydania: 27.04.1989

Rádionuklidové etalóny aktivity. Typy EK a EQ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 40 4414 (40 4414) zrušená

Dátum vydania: 04.03.1977

RADIOAKTIVNI~ETALONY~EK

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 40 4416 (40 4416) zrušená

Dátum vydania: 14.11.1980

Rádioaktívne etalóny EM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 40 4418 (40 4418)

Dátum vydania: 29.11.1978

Rádioaktívne etalóny EB

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 40 4421 (40 4421)

Dátum vydania: 29.11.1978

Rádioaktívne etalóny. EG

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 40 4421/a (40 4421)

Dátum vydania: 01.09.1987

Rádioaktívne etalóny. EG

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 40 4422 (40 4422)

Dátum vydania: 29.11.1978

Rádioaktívne etalóny EP

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 40 4422/a (40 4422)

Dátum vydania: 01.09.1987

Rádioaktívne etalóny EP

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 40 4423 (40 4423) zrušená

Dátum vydania: 18.05.1989

Rádionuklidové etalóny typu EF. Etalóny toku fotónov typu EFX a EFF a etalóny aktivity typu EFS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 40 4423 (40 4423) zrušená

Dátum vydania: 04.03.1977

RADIOAKTIVNI~ETALONY~EF

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 40 4423/A (40 4423) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1987

RADIOAKTIVNI~ETALONY~EF

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 40 4424 (40 4424) zrušená

Dátum vydania: 14.11.1980

Rádioaktívne etalóny EN

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 40 4424/a (40 4424) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1987

Rádioaktívne etalóny EN

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 40 4450 (40 4450) zrušená

Dátum vydania: 23.12.1981

Rádioaktívne etalóny ENM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 40 4450/a (40 4450) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1989

Rádioaktívne etalóny ENM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 40 4460 (40 4460) zrušená

Dátum vydania: 16.11.1990

Referenčné zdroje a zväzky žiarenia X a GAMA na energetickú kalibráciu dozimetrických prístrojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 8529-3 (40 4470)

Dátum vydania: 01.01.2003

Referenčné neutrónové žiarenia. Časť 3: Kalibrácia dozimetrov prostredia a osobných dozimetrov a stanovenie ich odozvy ako funkcie energie neutrónov a uhla dopadu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 8769 (40 4412) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Referenčné žiariče na kalibráciu monitorov povrchovej kontaminácie. Žiariče beta (maximálna energia častíc väčšia ako 0,15 MeV) a žiariče alfa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac