SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 01 1600 (01 1600) zrušená

Dátum vydania: 27.01.1983

Názvoslovie akustiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1601 (01 1601) zrušená

Dátum vydania: 11.07.1986

Akustika. Kmitočty pre meranie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1602 (01 1602) zrušená

Dátum vydania: 08.06.1965

Určovanie hlasitosti a hladiny hlasitosti zvuku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 1603 (01 1603) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1979

HLUK.~METODY~MERENI. OBECNE POZADAVKY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1603 (01 1603) zrušená

Dátum vydania: 17.01.1989

Hluk. Metódy merania. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 1603/a (01 1603) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1990

Hluk. Metódy merania. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 1604 (01 1604) zrušená

Dátum vydania: 29.01.1980

HLUK.~STANOVENI HLADINY AKUSTICKEHO VYKONU~HLUKU~STROJU VE VOLNEM ZVUKOVEM POLI NAD ZVUK ODRAZEJICI ROVINOU. TECHNICKA~METODA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1604 (01 1604) zrušená

Dátum vydania: 05.01.1989

Hluk. Technická metóda stanovenia hladiny akustického výkonu hluku strojov vo voľnom zvukovom poli nad rovinou odrážajúcou zvuk

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 1604/A (01 1604) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1990

Hluk. Technická metóda stanovenia hladiny akustického výkonu hluku strojov vo voľnom zvukovom poli nad rovinou odrážajúcou zvuk

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 1604/a (01 1604) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1990

HLUK.~STANOVENI HLADINY AKUSTICKEHO VYKONU~HLUKU~STROJU VE VOLNEM ZVUKOVEM POLI NAD ZVUK ODRAZEJICI ROVINOU. TECHNICKA~METODA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1605 (01 1605) zrušená

Dátum vydania: 13.08.1980

Hluk. Stanovenie hladiny akustického výkonu hluku strojov v dozvukovej miestnosti. Technická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1606 (01 1606) zrušená

Dátum vydania: 05.11.1979

Hluk. Stanovenie hladiny akustického výkonu hluku strojov. Prevádzková metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1607 (01 1607) zrušená

Dátum vydania: 18.01.1983

Hluk. Presná metóda stanovenia hladiny akustického výkonu hluku strojov v dozvukovej miestnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1608 (01 1608) zrušená

Dátum vydania: 16.03.1982

Hluk. Presná metóda stanovenia akustického výkonu hluku strojov v bezodrazovej miestnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 1609 (01 1609) zrušená

Dátum vydania: 16.09.1986

HLUK.~METODY STANOVENI~LHLUKOVYCH CHARAKTERISTIK STROJU V MISTE OBSLUHY, V PODMINKACH VYROBCE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1610 (01 1610) zrušená

Dátum vydania: 19.12.1959

Základný ladiaci tón

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1611 (01 1611) zrušená

Dátum vydania: 13.12.1985

Hluk. Zvukovoizolačné kryty. Metódy merania vložného útlmu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1612 (01 1612) zrušená

Dátum vydania: 27.03.1987

Hluk. Stanovenie hladiny akustického výkonu strojov pomocou referenčného zdroja zvuku. Prevádzková metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1613 (01 1613) zrušená

Dátum vydania: 11.05.1987

Hluk. Výpočet predpokladaných hladín hluku v priemyslových priestoroch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1614 (01 1614) zrušená

Dátum vydania: 17.12.1987

HLUK. STATISTICKE METODY PRO STANOVENI A KONTROLU HLUKOVE EMISE STROJU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1615 (01 1615) zrušená

Dátum vydania: 14.09.1987

Hluk. Základné ustanovenia pre normalizáciu hlukových charakteristík strojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1616 (01 1616) zrušená

Dátum vydania: 05.01.1989

HLUK. REFERENCNI ZDROJ ZVUKU. TECHNICKE PODMINKY A METODY JEJICH ZKOUSENI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 1690 (01 1690)

Dátum vydania: 01.03.1997

Hláskovacie tabuľky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1690 (01 1690) zrušená

Dátum vydania: 15.09.1956

Hláskovacie tabuľky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12549 (01 1677) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Akustika. Skúšobný predpis na meranie hluku nastreľovacieho náradia. Technická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12549+A1 (01 1677)

Dátum vydania: 01.04.2009

Akustika. Skúšobný predpis na meranie hluku nastreľovacieho náradia. Technická metóda (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12786 (01 1662)

Dátum vydania: 01.09.2013

Bezpečnosť strojov. Pokyny na navrhovanie kapitol o kmitaní v bezpečnostných normách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12786 (01 1662) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Bezpečnosť strojov. Pokyny na navrhovanie kapitol o kmitaní v bezpečnostných normách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13554 (01 1645) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Nedeštruktívne skúšky. Akustická emisia. Všeobecné princípy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16487 (01 1678)

Dátum vydania: 01.09.2015

Akustika. Skúšobné predpisy na zavesené podhľady. Zvuková pohltivosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1746 (01 1628)

Dátum vydania: 01.02.2001

Bezpečnosť strojov. Pokyny na navrhovanie kapitol o hluku v bezpečnostných normách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 21680-1 (01 1656) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1995

Akustika. Skúšobný predpis pre meranie hluku šíreného vzduchom, vyžarovaného točivými elektrickými strojmi. Časť 1: Technická metóda merania vo voľnom zvukovom poli nad rovinou odrážajúcou zvuk

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 21680-2 (01 1656) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1995

Akustika. Skúšobný predpis pre meranie hluku šíreného vzduchom, vyžarovaného točivými elektrickými strojmi. Časť 2: Prevádzková metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 21683 (01 1626) zrušená

Dátum vydania: 23.03.1998

Akustika. Vybrané referenčné veličiny pre hladiny v akustike

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 23741 (01 1607) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1995

Akustika. Určenie hladín akustického výkonu zdrojov hluku. Presné metódy pre širokopásmové zdroje v dozvukových miestnostiach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 23742 (01 1607) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1995

Akustika. Určenie hladín akustického výkonu zdrojov hluku. Presné metódy pre zdroje s diskrétnymi kmitočtami a úzkymi pásmami v dozvukových miestnostiach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 26189 (01 1629) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2001

Akustika. Audiometria prahu počutia čistým tónom na zachovanie sluchu so vzdušným vedením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 27182 (01 1654) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1997

Akustika. Reťazové píly. Meranie hluku v mieste obsluhy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 27182/Z1 (01 1654) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1997

Akustika. Reťazové píly. Meranie hluku v mieste obsluhy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 27574-1 (01 1614)

Dátum vydania: 01.10.1997

Akustika. Štatistické metódy na určenie a overenie stanovených hodnôt emisie hluku strojov a zariadení. Časť 1: Všeobecné zásady a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 27574-1/Z1 (01 1614)

Dátum vydania: 01.10.1997

Akustika. Štatistické metódy na určenie a overenie stanovených hodnôt emisie hluku strojov a zariadení. Časť 1: Všeobecné zásady a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 27574-2 (01 1614)

Dátum vydania: 01.10.1997

Akustika. Štatistické metódy na určenie a overenie stanovených hodnôt emisie hluku strojov a zariadení. Časť 2: Metódy pre jednotlivé stroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 27574-2/Z1 (01 1614)

Dátum vydania: 01.10.1997

Akustika. Štatistické metódy na určenie a overenie stanovených hodnôt emisie hluku strojov a zariadení. Časť 2: Metódy pre jednotlivé stroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 27574-3 (01 1614)

Dátum vydania: 01.10.1997

Akustika. Štatistické metódy na určenie a overenie stanovených hodnôt emisie hluku strojov a zariadení. Časť 3: Jednoduchá metóda (prechodná úprava) pre série strojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 27574-3/Z1 (01 1614)

Dátum vydania: 01.10.1997

Akustika. Štatistické metódy na určenie a overenie stanovených hodnôt emisie hluku strojov a zariadení. Časť 3: Jednoduchá metóda (prechodná úprava) pre série strojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 27574-4 (01 1614)

Dátum vydania: 01.10.1997

Akustika. Štatistické metódy na určenie a overenie stanovených hodnôt emisie hluku strojov a zariadení. Časť 4: Metódy pre série strojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 27574-4/Z1 (01 1614)

Dátum vydania: 01.10.1997

Akustika. Štatistické metódy na určenie a overenie stanovených hodnôt emisie hluku strojov a zariadení. Časť 4: Metódy pre série strojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 27917 (01 1655) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1997

Akustika. Píla na krovie. Meranie hluku v mieste obsluhy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 27917/Z1 (01 1655) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1997

Akustika. Píla na krovie. Meranie hluku v mieste obsluhy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 29295 (01 1653) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1997

Akustika. Meranie vysokofrekvenčného hluku vyžarovaného výpočtovou a kancelárskou technikou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 29295/Z1 (01 1653) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1997

Akustika. Meranie vysokofrekvenčného hluku vyžarovaného výpočtovou a kancelárskou technikou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10846-1 (01 1676) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Akustika a mechanické kmitanie. Laboratórne meranie vibračno-akustických prenosových vlastností pružných prvkov. Časť 1: Princípy a pokyny (ISO 10846-1:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10846-1 (01 1676)

Dátum vydania: 01.12.2008

Akustika a mechanické kmitanie. Laboratórne meranie vibračno-akustických prenosových vlastností pružných prvkov. Časť 1: Princípy a pokyny (ISO 10846-1: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10846-2 (01 1676)

Dátum vydania: 01.12.2008

Akustika a mechanické kmitanie. Laboratórne meranie vibračno-akustických prenosových vlastností pružných prvkov. Časť 2: Dynamická tuhosť pružných podpier na translačný pohyb. Priama metóda (ISO 10846-2: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10846-2 (01 1676) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Akustika a mechanické kmitanie. Laboratórne meranie vibračno-akustických prenosových vlastností pružných prvkov. Časť 2: Dynamická tuhosť pružných podpier na translačný pohyb. Priama metóda (ISO 10846-2:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10846-3 (01 1676)

Dátum vydania: 01.06.2003

Akustika a mechanické kmitanie. Laboratórne meranie vibračno-akustických prenosových vlastností pružných prvkov. Časť 3: Nepriama metóda určenia dynamickej tuhosti pružných podpier na translačný pohyb (ISO 10846- 3:2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10846-4 (01 1676) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Akustika a mechanické kmitanie. Laboratórne meranie vibračno-akustických prenosových vlastností pružných prvkov. Časť 4: Dynamická tuhosť iných prvkov ako na pružné uloženie pri translačnom pohybe (ISO 10846-4: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10846-4 (01 1676)

Dátum vydania: 01.10.2004

Akustika a mechanické kmitanie. Laboratórne meranie vibračno-akustických prenosových vlastností pružných prvkov. Časť 4: Dynamická tuhosť prvkov iných ako pružných podpier pri translačnom pohybe (ISO 10846-4: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10846-5 (01 1676)

Dátum vydania: 01.09.2009

Akustika a mechanické kmitanie. Laboratórne meranie vibračno-akustických prenosových vlastností pružných prvkov. Časť 5: Priama metóda v budiacom bode na stanovenie nízkofrekvenčného prenosu tuhosti pružných podpier na translačný pohyb (ISO 10846-5: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11200 (01 1619) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2009

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Pokyny na používanie základných noriem na určenie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach (ISO 11200: 1995 + Cor. 1: 1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11200 (01 1619)

Dátum vydania: 01.12.2014

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Pokyny na používanie základných noriem na určenie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach (ISO 11200: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11200/A1 (01 1619)

Dátum vydania: 01.06.2020

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Pokyny na používanie základných noriem na určenie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach (ISO 11200: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11200+AC (01 1619) zrušená

Dátum vydania: 12.10.1999

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Pokyny na používanie základných noriem na určenie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach (ISO 11200: 1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11201 (01 1619) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2009

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Meranie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach. Technická metóda v prevažujúcom voľnom zvukovom poli nad rovinou odrážajúcou zvuk (ISO 11201: 1995 + Cor. 1: 1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11201 (01 1619)

Dátum vydania: 01.02.2011

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Určovanie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach v prevažujúcom voľnom zvukovom poli nad rovinou odrážajúcou zvuk so zanedbateľnými korekciami na prostredie (ISO 11201: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11201+AC1 (01 1619) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1999

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Meranie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach. Technická metóda v prevažujúcom voľnom zvukovom poli nad rovinou odrážajúcou zvuk (ISO 11201:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11202 (01 1619) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1999

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Meranie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach. Prevádzková metóda v podmienkach "in situ" (ISO 11202:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11202 (01 1619)

Dátum vydania: 01.02.2011

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Určovanie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach použitím približných korekcií na prostredie (ISO 11202: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11202 (01 1619) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2009

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Meranie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach. Prevádzková metóda v podmienkach in situ (ISO 11202: 1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11202/A1 (01 1619) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2021

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Určovanie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach použitím približných korekcií na prostredie (ISO 11202: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11202/A1 (01 1619)

Dátum vydania: 01.02.2022

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Určovanie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach použitím približných korekcií na prostredie (ISO 11202: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11203 (01 1619)

Dátum vydania: 01.12.2009

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Určenie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach z hladiny akustického výkonu (ISO 11203: 1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11203 (01 1619) zrušená

Dátum vydania: 12.10.1999

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Určenie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach z hladiny akustického výkonu (ISO 11203:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11203/A1 (01 1619)

Dátum vydania: 01.01.2021

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Určenie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach z hladiny akustického výkonu (ISO 11203: 1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11203/A1 (01 1619) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2020

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Určenie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach z hladiny akustického výkonu (ISO 11203: 1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11204 (01 1619) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2009

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Určenie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach. Metóda vyžadujúca korekcie na vplyv prostredia (ISO 11204: 1995 + Cor. 1: 1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11204 (01 1619)

Dátum vydania: 01.02.2011

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Určovanie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach použitím presných korekcií na prostredie (ISO 11204: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11204+AC1 (01 1619) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1999

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Určenie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach. Metóda vyžadujúca korekcie na vplyv prostredia (ISO 11204: 1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11205 (01 1619) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2004

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Technická metóda na určenie emisných hladín akustického tlaku v podmienkach in situ na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach pomocou akustickej intenzity (ISO 11205: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11205 (01 1619) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Akustika. Hluk spôsobený strojmi a zariadeniami. Technická metóda určenia emisných hladín akustického tlaku in-situ na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach pomocou akustickej intenzity (ISO 11205:2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11205 (01 1619)

Dátum vydania: 01.12.2009

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Technická metóda na určenie emisných hladín akustického tlaku v podmienkach in situ na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach pomocou akustickej intenzity (ISO 11205: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11205/AC (01 1619) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2006

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Technická metóda na určenie emisných hladín akustického tlaku v podmienkach in situ na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach pomocou akustickej intenzity (ISO 11205: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11546-1 (01 1611)

Dátum vydania: 01.12.2009

Akustika. Určenie zvukovo-izolačných vlastností krytov. Časť 1: Meranie v laboratórnych podmienkach (na účely deklarovania vlastností) (ISO 11546-1: 1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11546-1 (01 1611) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1999

Akustika. Určenie zvukovo-izolačných vlastností krytov. Časť 1: Meranie v laboratórnych podmienkach (na účely deklarovania vlastností) (ISO 11546-1:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11546-2 (01 1611) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1999

Akustika. Určenie zvukovo-izolačných vlastností krytov. Časť 2: Meranie v podmienkach in situ (na účely prevzatia a overovania vlastností) (ISO 11546-2:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11546-2 (01 1611)

Dátum vydania: 01.12.2009

Akustika. Určenie zvukovo-izolačných vlastností krytov. Časť 2: Meranie v podmienkach in situ (na účely prevzatia a overovania vlastností) (ISO 11546-2: 1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11688-1 (01 1649)

Dátum vydania: 01.12.2009

Akustika. Odporúčané postupy na navrhovanie nízkohlučných strojov a zariadení. Časť 1: Plánovanie (ISO/TR 11688-1: 1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11688-1 (01 1649) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Akustika. Odporúčané postupy na navrhovanie nízkohlučných strojov a zariadení. Časť 1: Plánovanie (ISO/TR 11688-1: 1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11688-2 (01 1649)

Dátum vydania: 01.12.2001

Akustika. Odporúčaný postup na navrhovanie nízkohlučných strojov a zariadení. Časť 2: Úvod do fyziky nízkohlučných konštrukcií (ISO/TR 11688-2:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11689 (01 1681)

Dátum vydania: 01.11.1999

Akustika. Postup porovnávania údajov emisií hluku strojov a zariadení (ISO 11689:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11689/AC (01 1681)

Dátum vydania: 01.07.2011

Akustika. Postup porovnávania údajov emisií hluku strojov a zariadení (ISO 11689:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11690-1 (01 1651) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2021

Akustika. Odporúčané postupy na navrhovanie nízkohlučných pracovísk vybavených strojovými zariadeniami. Časť 1: Stratégia znižovania hluku (ISO 11690-1: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11690-1 (01 1651)

Dátum vydania: 01.11.2021

Akustika. Odporúčaná prax návrhu pracovísk s nízkou hladinou hluku vybavených strojným zariadením. Časť 1: Stratégia znižovania hluku (ISO 11690-1: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11690-1 (01 1651) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1999

Akustika. Odporúčané postupy na navrhovanie nízkohlučných pracovísk vybavených strojovými zariadeniami. Časť 1: Stratégia znižovania hluku (ISO 11690-1: 1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11690-2 (01 1651) zrušená

Dátum vydania: 12.10.1999

Akustika. Odporúčané postupy na navrhovanie nízkohlučných pracovísk vybavených strojovými zariadeniami. Časť 2: Opatrenia na znižovanie hluku (ISO 11690-2: 1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11690-2 (01 1651)

Dátum vydania: 01.01.2022

Akustika. Odporúčaná prax návrhu pracovísk s nízkou hladinou hluku vybavených strojným zariadením. Časť 2: Opatrenia na znižovanie hluku (ISO 11690-2: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11690-2 (01 1651) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2021

Akustika. Odporúčané postupy na navrhovanie nízkohlučných pracovísk vybavených strojovými zariadeniami. Časť 2: Opatrenia na znižovanie hluku (ISO 11690-2: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11690-3 (01 1651)

Dátum vydania: 01.09.2000

Akustika. Odporúčané postupy na navrhovanie nízkohlučných pracovísk vybavených strojovými zariadeniami. Časť 3: Šírenie zvuku a predpovedanie hluku na pracovisku (ISO/TR 11690-3:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11691 (01 1670) zrušená

Dátum vydania: 22.07.1998

Akustika. Meranie vloženého útlmu potrubných tlmičov bez prúdenia média. Laboratórna metóda (ISO 11691:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11691 (01 1670)

Dátum vydania: 01.05.2021

Akustika. Meranie vloženého útlmu potrubných tlmičov bez prúdenia média. Laboratórna metóda (ISO 11691: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>