SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 42 0401 (42 0401) zrušená

Dátum vydania: 24.10.1978

Skúšanie kovov. Skúška lámavosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0405 (42 0405)

Dátum vydania: 10.05.1978

Skúšanie kovov. Skúška plechov a pásov hrúbky pod 3 mm striedavým ohýbaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0406 (42 0406) zrušená

Dátum vydania: 24.10.1978

Skúšanie kovov. Skúška hĺbením plechov a pásov podľa Erichsena

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0409 (42 0409) zrušená

Dátum vydania: 07.10.1970

Skúšanie kovov. Skúška anizotropie plechov z hliníka a jeho zliatin (kalíškovacia)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0415 (42 0415)

Dátum vydania: 26.05.1978

Skúšanie kovov. Technologické skúšky rúrok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 42 0415/Z1 (42 0415)

Dátum vydania: 10.11.1995

Skúšanie kovov. Technologické skúšky rúrok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0416 (42 0416) zrušená

Dátum vydania: 03.12.1969

Skúšanie kovov. Skúška rúrok z hliníkových zliatin rozvalcovaním s vrcholovým uhlom 60°

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0420 (42 0420) zrušená

Dátum vydania: 31.10.1984

Skúšanie kovov. Skúška drôtu navíjaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0421 (42 0421) zrušená

Dátum vydania: 27.12.1983

Skúšanie kovov. Skúška drôtu krútením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0422 (42 0422) zrušená

Dátum vydania: 24.06.1983

Skúšanie kovov. Skúška drôtu striedavým ohýbaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 42 0422/Z1 (42 0422) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Skúšanie kovov. Skúška drôtu striedavým ohýbaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0423 (42 0423) zrušená

Dátum vydania: 26.05.1978

ZKOUSENI KOVU. STANOVENI ODOLNOSTI MEDI PROTI VODIKOVE KREHKOSTI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0426 (42 0426) zrušená

Dátum vydania: 11.03.1983

Skúšanie kovov. Skúška utĺkaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0427 (42 0427) zrušená

Dátum vydania: 31.07.1963

Skúšanie kovov. Skúška roznitovateľnosti drôtov z neželezných kovov na výrobu nitov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 42 0435 (42 0435) zrušená

Dátum vydania: 29.04.1986

Skúšanie kovov. Skúška súčiniteľa normálovej anizotropie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 42 0436 (42 0436) zrušená

Dátum vydania: 29.04.1986

Skúšanie kovov. Skúška exponenta deformačného spevnenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 42 0437 (42 0437)

Dátum vydania: 28.02.1991

Skúšanie kovov. Skúška súčiniteľa plošnej anizotropie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0440 (42 0440) zrušená

Dátum vydania: 05.12.1985

Skúšanie kovov. Stanovenie stredného teplotného súčiniteľa dĺžkovej rozťažnosti zátavných kovov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0447 (42 0447) zrušená

Dátum vydania: 18.09.1978

Skúšanie kovov. Skúška prekaliteľnosti ocele

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0448 (42 0448) zrušená

Dátum vydania: 05.12.1985

Meranie hĺbok tepelne a chemicko-tepelne spracovaných vrstiev ocelí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0449 (42 0449) zrušená

Dátum vydania: 22.11.1978

Stanovenie hĺbky oduhličenia ocele

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0460 (42 0460) zrušená

Dátum vydania: 10.06.1983

Metalografické snímky. Zväčšenie, veľkosti a označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0461 (42 0461)

Dátum vydania: 01.12.1975

Hodnotenie metalografickej štruktúry liatin

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0462 (42 0462) zrušená

Dátum vydania: 24.01.1983

Skúšanie kovov. Stanovenie veľkosti zrna ocelí a neželezných kovov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0463 (42 0463) zrušená

Dátum vydania: 04.12.1984

Oceľ. Stanovenie veľkosti austenitického zrna na lome

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0467 (42 0467)

Dátum vydania: 24.06.1983

Kontrola makroštruktúry ocele hlbokým leptaním. Porovnávacie vzory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0469 (42 0469)

Dátum vydania: 29.09.1978

Metalografické hodnotenie oceľových plechov a pásov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0469/a (42 0469)

Dátum vydania: 01.09.1981

Metalografické hodnotenie oceľových plechov a pásov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0469/b (42 0469)

Dátum vydania: 01.02.1988

Metalografické hodnotenie oceľových plechov a pásov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0470 (42 0470) zrušená

Dátum vydania: 17.11.1976

Stanovenie obsahu feritu v austenitických oceliach magnetickými metódami. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0471 (42 0471) zrušená

Dátum vydania: 04.12.1984

Metalografické stanovenie nekovových vtrúsenín v oceli

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0475 (42 0475) zrušená

Dátum vydania: 13.08.1982

Skúšanie kovov. Stanovenie merného elektrického odporu a vodivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0480 (42 0480) zrušená

Dátum vydania: 05.07.1982

Skúšanie kovov. Hliník a zliatiny hliníka. Stanovenie obsahu vodíka v tekutom kove

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0483 (42 0483)

Dátum vydania: 14.04.1965

Skúška zabiehavosti ocele na odliatky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0489 (42 0489)

Dátum vydania: 09.06.1989

Tvárnené zliatiny meď-zinok. Metóda stanovenia zvyškových vnútorných napätí v atmosfére amoniaku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0491 (42 0491)

Dátum vydania: 18.09.1978

Zliatiny typu AlSi na odliatky. Hodnotenie metalografickej štruktúry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10049 (42 0493) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2006

Meranie strednej drsnosti Ra a počtu výstupkov RPc na plochých kovových výrobkoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10049 (42 0493)

Dátum vydania: 01.05.2014

Meranie strednej drsnosti Ra a počtu výstupkov RPc na plochých kovových výrobkoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 10229 (42 0424)

Dátum vydania: 01.12.2002

Hodnotenie odolnosti oceľových výrobkov proti tvorbe trhlín indukovaných vodíkom (HIC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 10232 (42 0410) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1998

Kovové materiály. Skúška rúr ohybom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 10233 (42 0411) zrušená

Dátum vydania: 15.02.1998

Kovové materiály. Skúška rúr stlačením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 10234 (42 0412) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1998

Kovové materiály. Skúška rúr rozširovaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 10235 (42 0413) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1998

Kovové materiály. Skúška rúr lemovaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 10236 (42 0414) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1998

Kovové materiály. Skúška rúr rozširovaním prstenca

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 10237 (42 0417) zrušená

Dátum vydania: 22.07.1998

Kovové materiály. Skúška rúr ťahom prstenca

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10247 (42 0471) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Metalografické stanovenie obsahu nekovových prímeskov v oceliach použitím štandardných obrazov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10247 (42 0471)

Dátum vydania: 01.01.2018

Metalografické stanovenie obsahu nekovových prímeskov v oceliach použitím štandardných obrazov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10252 (42 0404) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Magnetické materiály. Metódy merania magnetických vlastností oceľových plechov a pásov pre elektrotechniku pri stredných frekvenciách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 10252 (42 0404)

Dátum vydania: 01.09.2002

Magnetické materiály. Metódy merania magnetických vlastností oceľových plechov a pásov pre elektrotechniku pri stredných frekvenciách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10275 (42 0417) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Kovové materiály. Skúška prstenca vnútorným pretlakom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 10275 (42 0418)

Dátum vydania: 01.09.2002

Kovové materiály. Skúška prstenca vnútorným pretlakom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10280 (42 0430) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Magnetické materiály. Metódy merania magnetických vlastností oceľových plechov a pásov pre elektrotechniku pomocou jednoduchej skúšky plechu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10280+A1 (42 0430)

Dátum vydania: 01.06.2007

Magnetické materiály. Metódy merania magnetických vlastností oceľových plechov a pásov pre elektrotechniku pomocou jednoduchej skúšky plechu (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10282 (42 0432) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Magnetické materiály. Skúšobná metóda na stanovenie izolačného odporu povrchu oceľových plechov a pásov pre elektrotechniku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10325 (42 0452)

Dátum vydania: 01.01.2007

Oceľ. Stanovenie prírastku výraznej medze klzu vyvolaného tepelným spracovaním (Index spevnenia pre vypaľovanie (Bake-hardening))

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10328 (42 0451) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2005

Železo a oceľ. Stanovenie dohodnutej hĺbky vytvrdzovania po ohreve povrchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10330 (42 0434)

Dátum vydania: 01.05.2016

Magnetické materiály. Metóda merania koercivity magnetických materiálov v otvorených obvodoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10330 (42 0434) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Magnetické materiály. Metóda merania koercivity magnetických materiálov v otvorených obvodoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10331 (42 0431)

Dátum vydania: 01.10.2003

Magnetické materiály. Špecifikácia pre spekané magneticky mäkké materiály

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10332 (42 0433) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2003

Magnetické materiály. Magneticky tvrdé materiály. Metódy merania magnetických vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10342 (42 0403)

Dátum vydania: 01.11.2005

Magnetické materiály. Klasifikácia izolácií na povrchu oceľových plechov, pásov a lamiel pre elektrotechniku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10373 (42 0408)

Dátum vydania: 01.09.2021

Stanovenie fyzikálnych a mechanických vlastností ocelí pomocou modelov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12893 (42 0429)

Dátum vydania: 01.12.2001

Meď a zliatiny medi. Určenie čísla predĺženia pri krútení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1669 (42 0409)

Dátum vydania: 01.11.2001

Hliník a zliatiny hliníka. Skúšobné metódy. Skúška anizotropie plechov a pásov (kalíškovacia)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17263 (42 0429)

Dátum vydania: 01.01.2020

Meď a zliatiny medi. Skúšanie vírivým prúdom na vonkajšom povrchu tyčí, rúrok a drôtov na detekciu chýb pomocou obopínacej skúšobnej cievky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1971 (42 0428) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Meď a zliatiny medi. Skúšanie rúr vírivými prúdmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1971-1 (42 0428)

Dátum vydania: 01.06.2020

Meď a zliatiny medi. Skúška vírivým prúdom na meranie chýb bezšvových okrúhlych rúr z medi a zliatiny medi. Časť 1: Skúška s priechodnou skúšobnou cievkou na vonkajšom povrchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1971-1 (42 0428) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2012

Meď a zliatiny medi. Skúška vírivými prúdmi na meranie chýb na bezšvových kruhových rúrkach z medi a zo zliatin medi. Časť 1: Skúška s priechodnou cievkou na vonkajšom povrchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1971-2 (42 0428) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2012

Meď a zliatiny medi. Skúška vírivými prúdmi na meranie chýb na bezšvových kruhových rúrkach z medi a zo zliatin medi. Časť 2: Skúška s internou cievkou na vnútornom povrchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1971-2 (42 0428)

Dátum vydania: 01.06.2020

Meď a zliatiny medi. Skúška vírivým prúdom na meranie chýb bezšvových okrúhlych rúr z medi a zliatiny medi. Časť 2: Skúška s vnútorným snímačom na vnútornom povrchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16808 (42 0402)

Dátum vydania: 01.08.2022

Kovové materiály. Plechy a pásy. Stanovenie krivky ťahového diagramu pomocou skúšky vydutím s optickým meracím systémom (ISO 16808: 2022)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16808 (42 0402) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2015

Kovové materiály. Plechy a pásy. Stanovenie krivky ťahového diagramu pomocou skúšky vydutím optickým meracím systémom (ISO 16808: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 196 (42 0490)

Dátum vydania: 01.08.2001

Meď a zliatiny medi tvárnené. Určovanie zvyškových napätí. Skúška dusičnanom ortutným (ISO 196:1978)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20482 (42 0406) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Kovové materiály. Plechy a pásy. Skúška hĺbením podľa Erichsena (ISO 20482: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20482 (42 0406)

Dátum vydania: 01.05.2014

Kovové materiály. Plechy a pásy. Skúška hĺbením podľa Erichsena (ISO 20482: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 2624 (42 0465)

Dátum vydania: 01.12.2001

Meď a zliatiny medi. Stanovenie strednej veľkosti zrna (ISO 2624:1990)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 2626 (42 0423)

Dátum vydania: 01.10.2001

Meď. Skúška vodíkovej krehkosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 2626/Z1 (42 0423)

Dátum vydania: 01.10.2001

Meď. Skúška vodíkovej krehkosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 2639 (42 0450) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Ocele. Stanovenie a overovanie hĺbky nauhlíčenia a cementovania (ISO 2639: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 3887 (42 0449) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Ocele. Stanovenie hĺbky oduhličenia (ISO 3887:2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 3887 (42 0449)

Dátum vydania: 01.08.2018

Ocele. Stanovenie hĺbky oduhličenia (ISO 3887: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 642 (42 0447)

Dátum vydania: 01.08.2001

Oceľ. Skúška prekaliteľnosti. (Jominyho skúška) (ISO 642:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 7438 (42 0401) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Kovové materiály. Skúška lámavosti (ISO 7438: 1985)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 7438 (42 0401) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2021

Kovové materiály. Skúška lámavosti (ISO 7438: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 7438 (42 0401)

Dátum vydania: 01.01.2022

Kovové materiály. Skúška lámavosti (ISO 7438: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 7438 (42 0401) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2016

Kovové materiály. Ohybová skúška (ISO 7438: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 7438 (42 0401) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2006

Kovové materiály. Ohybová skúška (ISO 7438: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 7438/Z1 (42 0401) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Kovové materiály. Skúška lámavosti (ISO 7438: 1985)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 7799 (42 0405)

Dátum vydania: 01.07.2003

Kovové materiály. Plechy a pásy s hrúbkou 3 mm a menej. Skúška lámavosti striedavým ohybom (ISO 7799:1985)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8491 (42 0410)

Dátum vydania: 01.03.2005

Kovové materiály. Rúry (s plným prierezom). Ohybová skúška (ISO 8491: 1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8492 (42 0411) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2005

Kovové materiály. Rúry. Skúška stláčaním (ISO 8492: 1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8492 (42 0411)

Dátum vydania: 01.05.2014

Kovové materiály. Rúry. Skúška stláčaním (ISO 8492: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8493 (42 0412)

Dátum vydania: 01.03.2005

Kovové materiály. Rúry. Skúška rozširovaním (ISO 8493: 1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8494 (42 0413) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2005

Kovové materiály. Rúry. Skúška lemovaním (ISO 8494: 1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8494 (42 0413)

Dátum vydania: 01.05.2014

Kovové materiály. Rúry. Skúška lemovaním (ISO 8494: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8495 (42 0414)

Dátum vydania: 01.05.2014

Kovové materiály. Rúry. Skúška rozširovaním prstenca (ISO 8495: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8495 (42 0414) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2005

Kovové materiály. Rúry. Skúška rozširovaním prstenca (ISO 8495: 1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8496 (42 0417) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2005

Kovové materiály. Rúry. Ťahová skúška prstenca (ISO 8496: 1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8496 (42 0417)

Dátum vydania: 01.05.2014

Kovové materiály. Rúry. Ťahová skúška prstenca (ISO 8496: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 945 (42 0464) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Liatina. Určenie mikroštruktúry grafitu (ISO 945:1975)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>