SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 42 0601 (42 0601) zrušená

Dátum vydania: 22.04.1982

Kovy vysokej čistoty. Všeobecné požiadavky na metódy rozboru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0602 (42 0602)

Dátum vydania: 03.10.1985

Neželezné kovy a ich zliatiny. Všeobecné požiadavky na metódy chemického rozboru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0605-1 (42 0605)

Dátum vydania: 04.01.1991

Chemický rozbor kremíka. Stanovenie železa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0605-2 (42 0605)

Dátum vydania: 04.01.1991

Chemický rozbor kremíka. Stanovenie hliníka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0605-2 (42 0605) zrušená

Dátum vydania: 09.08.1972

CHEMICKE~ZKOUSENI NEZELEZNYCH KOVU.~CHEMICKY~ROZBOR~KREMIKU. STANOVENI~ZELEZA~METODOU~FOTOMETRICKOU. ROZHODCI METODA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0605-3 (42 0605)

Dátum vydania: 04.01.1991

Chemický rozbor kremíka. Stanovenie vápnika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0605-4 (42 0605)

Dátum vydania: 04.01.1991

Chemický rozbor kremíka. Stanovenie sodíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0605-4 (42 0605) zrušená

Dátum vydania: 09.08.1972

CHEMICKE~ZKOUSENI NEZELEZNYCH KOVU. CHEMICKY ROZBOR~KREMIKU. STANOVENI~HLINIKU~METODOU~FOTOMETRICKOU. ROZHODCI METODA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0605-5 (42 0605) zrušená

Dátum vydania: 09.08.1972

CHEMICKE~ZKOUSENI NEZELEZNYCH KOVU. CHEMICKY ROZBOR~KREMIKU. STANOVENI~HLINIKU~METODOU~TITRACNI. ROZHODCI METODA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0605-5 (42 0605)

Dátum vydania: 04.01.1991

Chemický rozbor kremíka. Stanovenie draslíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0605-6 (42 0605)

Dátum vydania: 04.01.1991

Chemický rozbor kremíka. Stanovenie titánu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0605-6 (42 0605) zrušená

Dátum vydania: 09.08.1972

CHEMICKE~ZKOUSENI NEZELEZNYCH KOVU. CHEMICKY ROZBOR~KREMIKU. STANOVENI~VAPNIKU~METODOU~TITRACNI. ROZHODCI METODA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0605-7 (42 0605) zrušená

Dátum vydania: 09.08.1972

CHEMICKE~ZKOUSENI NEZELEZNYCH KOVU. CHEMICKY ROZBOR~KREMIKU. STANOVENI~SODIKU A~DRASLIKU METODOU PLAMENNE~FOTOMETRIE. ROZHODCI METODA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0605-8 (42 0605) zrušená

Dátum vydania: 09.08.1972

CHEMICKE~ZKOUSENI NEZELEZNYCH KOVU. CHEMICKY ROZBOR~KREMIKU. STANOVENI~HLINIKU~METODOU~FOTOMETRICKOU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0610-1 (42 0610) zrušená

Dátum vydania: 09.01.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor ložiskových kovov cínovoolovnatých. Všeobecné údaje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0610-10 (42 0610) zrušená

Dátum vydania: 09.01.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor ložiskových kovov cínovoolovnatých. Stanovenie antimónu metódou titračnou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0610-11 (42 0610) zrušená

Dátum vydania: 09.01.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor ložiskových kovov cínovoolovnatých. Stanovenie cínu metódou titračnou. Rozhodcovská metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0610-12 (42 0610) zrušená

Dátum vydania: 09.01.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor ložiskových kovov cínovoolovnatých. Stanovenie zinku metódou kolorimetrickou. Odporúčaná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0610-2 (42 0610) zrušená

Dátum vydania: 09.01.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor ložiskových kovov cínovoolovnatých. Stanovenie hliníka kolorimetrickou metódou. Rozhodcovská metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0610-3 (42 0610) zrušená

Dátum vydania: 09.01.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor ložiskových kovov cínovoolovnatých. Stanovenie arzénu titračnou metódou. Rozhodcovská metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0610-4 (42 0610) zrušená

Dátum vydania: 09.01.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor ložiskových kovov cínovoolovnatých. Stanovenie bizmutu kolorimetrickou metódou. Rozhodcovská metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0610-5 (42 0610) zrušená

Dátum vydania: 09.01.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor ložiskových kovov cínovoolovnatých. Stanovenie kadmia a zinku metódou polarografickou. Rozhodcovská metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0610-6 (42 0610) zrušená

Dátum vydania: 09.01.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor ložiskových kovov cínovoolovnatých. Stanovenie medi metódou elektrolytickou. Rozhodcovská metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0610-7 (42 0610) zrušená

Dátum vydania: 09.01.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor ložiskových kovov cínovoolovnatých. Stanovenie železa metódou kolorimetrickou. Rozhodcovská metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0610-8 (42 0610) zrušená

Dátum vydania: 09.01.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor ložiskových kovov cínovoolovnatých. Stanovenie niklu metódou kolorimetrickou. Rozhodcovská metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0610-9 (42 0610) zrušená

Dátum vydania: 09.01.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor ložiskových kovov cínovoolovnatých. Stanovenie olova metódou titračnou. Rozhodcovská metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0611-1 (42 0611)

Dátum vydania: 08.12.1986

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Ložiskové kovy na báze medi. Všeobecné požiadavky na metódy chemického rozboru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0611-2 (42 0611)

Dátum vydania: 08.12.1986

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Ložiskové kovy na báze medi. Stanovenie obsahu medi metódou elektrogravimetrickou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0611-3 (42 0611)

Dátum vydania: 08.12.1986

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Ložiskové kovy na báze medi. Stanovenie obsahu olova metódou titračnou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0611-4 (42 0611)

Dátum vydania: 08.12.1986

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Ložiskové kovy na báze medi. Stanovenie obsahu cínu metódou titračnou a metódou atómovej absorpcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0611-5 (42 0611)

Dátum vydania: 08.12.1986

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Ložiskové kovy na báze medi. Stanovenie obsahu zinku metódou atómovej absorpcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0611-6 (42 0611)

Dátum vydania: 08.12.1986

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Ložiskové kovy na báze medi. Stanovenie obsahu bizmutu metódou fotometrickou a metódou atómovej absorpcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0611-7 (42 0611)

Dátum vydania: 08.12.1986

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Ložiskové kovy na báze medi. Stanovenie obsahu striebra metódou potenciometrickou a metódou atómovej absorpcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0613-1 (42 0613) zrušená

Dátum vydania: 24.04.1974

CHEMICKY~ROZBOR NEZELEZNYCH~KOVU. ROZBOR~LOZISKOVYCH KOVU OLOVNATO-VAPENATYCH. VSEOBECNE UDAJE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0613-10 (42 0613) zrušená

Dátum vydania: 24.04.1974

CHEMICKY~ROZBOR NEZELEZNYCH~KOVU. ROZBOR~LOZISKOVYCH KOVU OLOVNATO-VAPENATYCH. STANOVENI~ZINKU~METODOU ATOMOVE ABSORPCNI SPEKTROMETRIE. ROZHODCI METODA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0613-11 (42 0613) zrušená

Dátum vydania: 24.04.1974

CHEMICKY ROZBOR NEZELEZNYCH KOVU. ROZBOR LOZISKOVYCH KOVU OLOVNATO- VAPENATYCH. STANOVENI~ZELEZA~METODOU ATOMOVE ABSORPCNI SPEKTROMETRIE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0613-2 (42 0613) zrušená

Dátum vydania: 24.04.1974

CHEMICKY~ROZBOR NEZELEZNYCH~KOVU. ROZBOR~LOZISKOVYCH KOVU OLOVNATO-VAPENATYCH. STANOVENI~HLINIKU~METODOU KOLORIMETRICKOU. ROZHODCI METODA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0613-3 (42 0613) zrušená

Dátum vydania: 24.04.1974

CHEMICKY~ROZBOR NEZELEZNYCH~KOVU. ROZBOR~LOZISKOVYCH KOVU OLOVNATO-VAPENATYCH. STANOVENI~ARZENU~METODOU TITRACNI. ROZHODCI METODA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0613-4 (42 0613) zrušená

Dátum vydania: 24.04.1974

CHEMICKY~ROZBOR NEZELEZNYCH~KOVU. ROZBOR~LOZISKOVYCH KOVU OLOVNATO-VAPENATYCH. STANOVENI~VIZMUTU~METODOU KOLORIMETRICKOU. ROZHODCI METODA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0613-5 (42 0613) zrušená

Dátum vydania: 24.04.1974

CHEMICKY~ROZBOR NEZELEZNYCH~KOVU. ROZBOR~LOZISKOVYCH KOVU OLOVNATO-VAPENATYCH. STANOVENI~VAPNIKU~METODOU ATOMOVE ABSORPCNI SPEKTROMETRIE. ROZHODCI METODA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0613-6 (42 0613) zrušená

Dátum vydania: 24.04.1974

CHEMICKY~ROZBOR NEZELEZNYCH~KOVU. ROZBOR~LOZISKOVYCH KOVU OLOVNATO-VAPENATYCH. STANOVENI~MEDI~METODOU ATOMOVE ABSORPCNI SPEKTROMETRIE.~ROZHODCI METODA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0613-7 (42 0613) zrušená

Dátum vydania: 24.04.1974

CHEMICKY~ROZBOR NEZELEZNYCH~KOVU. ROZBOR~LOZISKOVYCH KOVU OLOVNATO-VAPENATYCH. STANOVENI~ZELEZA~METODOU KOLORIMETRICKOU. ROZHODCI METODA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0613-8 (42 0613) zrušená

Dátum vydania: 24.04.1974

CHEMICKY~ROZBOR NEZELEZNYCH~KOVU. ROZBOR~LOZISKOVYCH KOVU OLOVNATO-VAPENATYCH. STANOVENI~HORCIKU~METODOU ATOMOVE ABSORPCNI SPEKTROMETRIE. ROZHODCI METODA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0613-9 (42 0613) zrušená

Dátum vydania: 24.04.1974

CHEMICKY~ROZBOR NEZELEZNYCH~KOVU. ROZBOR~LOZISKOVYCH KOVU OLOVNATO-VAPENATYCH. STANOVENI~SODIKU~METODOU PLAMENOVE FOTOMETRIE. ROZHODCI METODA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0614-1 (42 0614) zrušená

Dátum vydania: 02.05.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor cínovoolovnatých spájok. Všeobecné údaje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0614-10 (42 0614) zrušená

Dátum vydania: 02.05.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor cínovoolovnatých spájok. Stanovenie zinku metódou atómovej absorpčnej spektrometrie. Rozhodcovská metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0614-10 (42 0614) zrušená

Dátum vydania: 02.04.1974

CHEMICKE~ZKOUSENI NEZELEZNYCH KOVU. CHEMICKY ROZBOR~CINOOLOVNATYCH PAJEK. STANOVENI~ZINKU~METODOU~ATOMOVE~ABSORPCNI~SPEKTROMETRIE. ROZHODCI METODA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0614-2 (42 0614) zrušená

Dátum vydania: 02.05.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor cínovoolovnatých spájok. Stanovenie hliníka fotometrickou metódou. Rozhodcovská metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0614-3 (42 0614) zrušená

Dátum vydania: 02.05.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor cínovoolovnatých spájok. Stanovenie arzénu metódou fotometrickou. Rozhodcovská metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0614-4 (42 0614) zrušená

Dátum vydania: 02.05.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor cínovoolovnatých spájok. Stanovenie bizmutu metódou fotometrickou. Rozhodcovská metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0614-5 (42 0614) zrušená

Dátum vydania: 02.05.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor cínovoolovnatých spájok. Stanovenie medi metódou atómovej absorpčnej spektrometrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0614-6 (42 0614) zrušená

Dátum vydania: 02.05.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor cínovoolovnatých spájok. Stanovenie medi metódou fotometrickou. Rozhodcovská metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0614-7 (42 0614) zrušená

Dátum vydania: 02.05.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor cínovoolovnatých spájok. Stanovenie železa metódou atómovej absorpčnej spektrometrie. Rozhodcovská metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0614-8 (42 0614) zrušená

Dátum vydania: 02.05.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor cínovoolovnatých spájok. Stanovenie antimónu metódou titračnou. Rozhodcovská metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0614-9 (42 0614) zrušená

Dátum vydania: 02.05.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor cínovoolovnatých spájok. Stanovenie cínu metódou titračnou. Rozhodcovská metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0615-1 (42 0615) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor mosadzných spájok. Všeobecné údaje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0615-10 (42 0615) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor mosadzných spájok. Stanovenie fosforu metódou titračnou. Rozhodcovská metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0615-11 (42 0615) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor mosadzných spájok. Stanovenie fosforu metódou vážkovou. Rozhodcovská metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0615-12 (42 0615) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor mosadzných spájok. Stanovenie olova metódou polarografickou. Rozhodcovská metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0615-13 (42 0615) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor mosadzných spájok. Stanovenie olova metódou atómovej absorpčnej spektrometrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0615-14 (42 0615) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor mosadzných spájok. Stanovenie antimónu metódou atómovej absorpčnej spektrometrie. Rozhodcovská metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0615-15 (42 0615) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor mosadzných spájok. Stanovenie kremíka metódou vážkovou. Rozhodcovská metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0615-16 (42 0615) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor mosadzných spájok. Stanovenie cínu metódou fotometrickou. Rozhodcovská metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0615-2 (42 0615) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor mosadzných spájok. Stanovenie striebra metódou atómovej absorpčnej spektrometrie. Rozhodcovská metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0615-3 (42 0615) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor mosadzných spájok. Stanovenie hliníka metódou fotometrickou. Rozhodcovská metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0615-4 (42 0615) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor mosadzných spájok. Stanovenie bizmutu metódou fotometrickou. Rozhodcovská metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0615-5 (42 0615) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor mosadzných spájok. Stanovenie medi metódou elektrolytickou. Rozhodcovská metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0615-6 (42 0615) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor mosadzných spájok. Stanovenie železa metódou fotometrickou. Rozhodcovská metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0615-7 (42 0615) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor mosadzných spájok. Stanovenie železa metódou atómovej absorpčnej spektrometrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0615-8 (42 0615) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor mosadzných spájok. Stanovenie mangánu metódou fotometrickou. Rozhodcovská metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0615-9 (42 0615) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1974

Chemické skúšanie neželezných kovov. Chemický rozbor mosadzných spájok. Stanovenie niklu metódou titračnou. Rozhodcovská metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0616-1 (42 0616)

Dátum vydania: 10.04.1990

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Strieborné spájky. Stanovenie striebra

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0616-1 (42 0616) zrušená

Dátum vydania: 18.09.1974

CHEMICKE~ZKOUSENI NEZELEZNYCH~KOVU. CHEMICKY~ROZBOR STRIBRNYCH~PAJEK. VSEOBECNE~UDAJE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0616-10 (42 0616) zrušená

Dátum vydania: 18.09.1974

CHEMICKY~ZKOUSENI NEZELEZNYCH~KOVU. CHEMICKY~ROZBOR STRIBRNYCH~PAJEK.~STANOVENI~FOSFORU METODOU VAZKOVOU. ROZHODCI METODA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0616-10 (42 0616)

Dátum vydania: 10.04.1990

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Strieborné spájky. Stanovenie antimónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0616-11 (42 0616)

Dátum vydania: 10.04.1990

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Strieborné spájky. Stanovenie bizmutu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0616-11 (42 0616) zrušená

Dátum vydania: 18.09.1974

CHEMICKE~ZKOUSENI NEZELEZNYCH~KOVU. CHEMICKY~ROZBOR STRIBRNYCH~PAJEK.~STANOVENI~FOSFORU METODOU FOTOMETRICKOU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0616-12 (42 0616) zrušená

Dátum vydania: 18.09.1974

CHEMICKE~ZKOUSENI NEZELEZNYCH~KOVU. CHEMICKY~ROZBOR STRIBRNYCH~PAJEK. STANOVENI~OLOVA METODOU ATOMOVE ABSORPCNI SPEKTROMETRIE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0616-12 (42 0616)

Dátum vydania: 10.04.1990

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Strieborné spájky. Stanovenie cínu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0616-13 (42 0616) zrušená

Dátum vydania: 18.09.1974

CHEMICKE~ZKOUSENI NEZELEZNYCH~KOVU. CHEMICKY~ROZBOR STRIBRNYCH~PAJEK. STANOVENI~ZINKU METODOU ATOMOVE ABSORPCNI SPEKTROMETRIE. ROZHODCI METODA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0616-14 (42 0616) zrušená

Dátum vydania: 29.10.1975

CHEMICKE~ZKOUSENI NEZELEZNYCH~KOVU. CHEMICKY~ROZBOR STRIBRNYCH~PAJEK. STANOVENI~ZELEZA METODOU FOTOMETRICKOU. ROZHODCI METODA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0616-15 (42 0616) zrušená

Dátum vydania: 29.10.1975

CHEMICKE~ZKOUSENI NEZELEZNYCH~KOVU. CHEMICKY~ROZBOR STRIBRNYCH~PAJEK.~STANOVENI~ZELEZA METODOU ABSORPCNI SPEKTROMETRIE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0616-16 (42 0616) zrušená

Dátum vydania: 29.10.1975

CHEMICKE~ZKOUSENI NEZELEZNYCH~KOVU. CHEMICKY~ROZBOR STRIBRNYCH~PAJEK.~STANOVENI~MANGANU METODOU FOTOMETRICKOU. ROZHODCI METODA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0616-17 (42 0616) zrušená

Dátum vydania: 29.10.1975

CHEMICKE~ZKOUSENI NEZELEZNYCH~KOVU. CHEMICKY~ROZBOR STRIBRNYCH~PAJEK.~STANOVENI~MANGANU METODOU ATOMOVE ABSORPCNI SPEKTROMETRIE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0616-18 (42 0616) zrušená

Dátum vydania: 29.10.1975

CHEMICKE~ZKOUSENI NEZELEZNYCH~KOVU. CHEMICKY~ROZBOR STRIBRNYCH~PAJEK.~STANOVENI~ANTIMONU A CINU METODOU FOTOMETRICKOU. ROZHODCI METODA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0616-19 (42 0616) zrušená

Dátum vydania: 29.10.1975

CHEMICKE~ZKOUSENI NEZELEZNYCH~KOVU. CHEMICKY~ROZBOR STRIBRNYCH~PAJEK.~STANOVENI~ANTIMONU METODOU ATOMOVE ABSORPCNI SPEKTROMETRIE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0616-2 (42 0616) zrušená

Dátum vydania: 18.09.1974

CHEMICKE~ZKOUSENI NEZELEZNYCH~KOVU. CHEMICKY~ROZBOR STRIBRNYCH~PAJEK. STANOVENI~STRIBRA METODOU VAZKOVOU. ROZHODCI~METODA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0616-2 (42 0616)

Dátum vydania: 10.04.1990

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Strieborné spájky. Stanovenie medi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0616-3 (42 0616)

Dátum vydania: 10.04.1990

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Strieborné spájky. Stanovenie kadmia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0616-3 (42 0616) zrušená

Dátum vydania: 18.09.1974

CHEMICKE~ZKOUSENI NEZELEZNYCH~KOVU. CHEMICKY~ROZBOR STRIBRNYCH~PAJEK. STANOVENIE~MEDI METODOU ELEKTROLYTICKOU. ROZHODCI METODA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0616-4 (42 0616) zrušená

Dátum vydania: 18.09.1974

CHEMICKE~ZKOUSENI NEZELEZNYCH~KOVU. CHEMICKY~ROZBOR STRIBRNYCH~PAJEK. STANOVENI~KADMIA METODOU TITRACNI. ROZHODCI METODA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0616-4 (42 0616)

Dátum vydania: 10.04.1990

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Strieborné spájky. Stanovenie zinku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0616-5 (42 0616)

Dátum vydania: 10.04.1990

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Strieborné spájky. Stanovenie mangánu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0616-5 (42 0616) zrušená

Dátum vydania: 18.09.1974

CHEMICKE~ZKOUSENI NEZELEZNYCH~KOVU. CHEMICKY~ROZBOR STRIBRNYCH~PAJEK. STANOVENI~ZINKU METODOU TITRACNI. ROZHODCI METODA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0616-6 (42 0616) zrušená

Dátum vydania: 18.09.1974

CHEMICKE~ZKOUSENI NEZELEZNYCH~KOVU. CHEMICKY~ROZBOR STRIBRNYCH~PAJEK. STANOVENI~KADMIA METODOU POLAROGRAFICKOU. ROZHODCI METODA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0616-6 (42 0616)

Dátum vydania: 10.04.1990

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Strieborné spájky. Stanovenie niklu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0616-7 (42 0616)

Dátum vydania: 10.04.1990

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Strieborné spájky. Stanovenie fosforu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0616-7 (42 0616) zrušená

Dátum vydania: 18.09.1974

CHEMICKE~ZKOUSENI NEZELEZNYCH~KOVU. CHEMICKY~ROZBOR STRIBRNYCH~PAJEK. STANOVENI~MANGANU METODOU TITRACNI. ROZHODCI METODA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 0616-8 (42 0616) zrušená

Dátum vydania: 18.09.1974

CHEMICKE~ZKOUSENI NEZELEZNYCH~KOVU. CHEMICKY~ROZBOR STRIBRNYCH~PAJEK. STANOVENI~NIKLU METODOU VAZKOVOU. ROZHODCI METODA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 0616-8 (42 0616)

Dátum vydania: 10.04.1990

Chemický rozbor neželezných kovov a zliatin. Strieborné spájky. Stanovenie olova

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>