Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 42 4002 (42 4002) zrušená

Dátum vydania: 29.08.1988

Hliník tvárnený 42 4002 Al 99,8

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 4003 (42 4003)

Dátum vydania: 01.08.1993

Hliník tvárnený 42 4003 Al 99,7

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 4003 (42 4003) zrušená

Dátum vydania: 16.01.1978

HLINIK TVARENY 42 4003 Al 99,7

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 4004 (42 4004) zrušená

Dátum vydania: 16.01.1978

Hliník tvárnený 42 4004 pre elektrotechniku Al 99,5

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 4005 (42 4005) zrušená

Dátum vydania: 21.05.1986

Hliník tvárnený 42 4005 Al 99,5

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 4009 (42 4009) zrušená

Dátum vydania: 29.04.1986

Hliník tvárnený 42 4009 Al 99

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 4080-4 (42 4080) zrušená

Dátum vydania: 16.09.1986

Tyče z hliníka lisované za tepla a ťahané za studena. Mechanické vlastnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 4080-8 (42 4080) zrušená

Dátum vydania: 08.06.1985

Profily z hliníka lisované alebo ťahané. Mechanické vlastnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 42 4095 (42 4095) zrušená

Dátum vydania: 30.12.1980

Tvárny hliník. Chemické zloženie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13195 (42 4090) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2010

Hliník a zliatiny hliníka. Tvárnené a odlievané výrobky na používanie v morskej vode (stavba lodí, zariadenia vo voľnom mori a v pobrežných vodách)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13195 (42 4090)

Dátum vydania: 01.04.2014

Hliník a zliatiny hliníka. Tvárnené a odlievané výrobky na používanie v morskej vode (stavba lodí, zariadenia vo voľnom mori a v pobrežných vodách)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13195-1 (42 4091) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Hliník a zliatiny hliníka. Tvárnené a odlievané výrobky na používanie v morskej vode (stavba lodí, zariadenia vo voľnom mori a v pobrežných vodách). Časť 1: Špecifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13981-1 (42 4020)

Dátum vydania: 01.01.2004

Hliník a zliatiny hliníka. Výrobky používané na železničné konštrukcie. Technické dodacie podmienky. Časť 1: Pretláčané výrobky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13981-2 (42 4020)

Dátum vydania: 01.01.2005

Hliník a zliatiny hliníka. Výrobky na použitie v konštrukčných aplikáciách pre železnice. Technické podmienky na dodanie a inšpekciu. Časť 2: Plechy a hrubé plechy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13981-3 (42 4020) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2007

Hliník a zliatiny hliníka. Konštrukčné výrobky na železnice. Technické dodacie podmienky a inšpekcia. Časť 3: Odliatky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13981-3 (42 4020)

Dátum vydania: 01.07.2007

Hliník a zliatiny hliníka. Konštrukčné výrobky na železnice. Technické podmienky na dodanie a inšpekciu. Časť 3: Odliatky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13981-4 (42 4020)

Dátum vydania: 01.06.2007

Hliník a zliatiny hliníka. Výrobky na železničné konštrukcie. Technické podmienky na dodanie a inšpekciu. Časť 4: Výkovky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 603-1 (42 4090)

Dátum vydania: 01.10.2000

Hliník a zliatiny hliníka. Tvárnený kovaný materiál. Časť 1: Technické dodacie podmienky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 603-2 (42 4000)

Dátum vydania: 01.10.2001

Hliník a zliatiny hliníka. Tvárnený materiál na kovanie. Časť 2: Mechanické vlastnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac