SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 42 6710 (42 6710)

Dátum vydania: 31.05.1978

Rúrky bezšvové tvárnené za studena s bežnými odchýlkami z ocelí tried 11 až 16. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 6710/a (42 6710)

Dátum vydania: 01.12.1988

Rúrky bezšvové tvárnené za studena s bežnými odchýlkami z ocelí tried 11 až 16. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 6711 (42 6711) zrušená

Dátum vydania: 07.12.1983

Rúrky oceľové bezšvové presné. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 6711/a (42 6711) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1988

Rúrky oceľové bezšvové presné. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 6712 (42 6712) zrušená

Dátum vydania: 07.12.1983

Rúrky oceľové bezšvové presné so zvýšenou presnosťou. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 6712/a (42 6712) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1988

Rúrky oceľové bezšvové presné so zvýšenou presnosťou. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 6713 (42 6713)

Dátum vydania: 13.01.1976

Rúrky oceľové zvárané presné. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 42 6713/a (42 6713)

Dátum vydania: 01.08.1985

Rúrky oceľové zvárané presné. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 6714 (42 6714)

Dátum vydania: 27.12.1983

Rúrky oceľové zvárané presné so zvýšenou presnosťou. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 6718 (42 6718)

Dátum vydania: 13.06.1988

Rúrky oceľové bezšvové presné pre vstrekovacie zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 6730 (42 6730) zrušená

Dátum vydania: 04.12.1984

Rúrky oceľové bezšvové šesťhranné presné

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 42 6750 (42 6750) zrušená

Dátum vydania: 06.09.1983

Rúrky bezšvové presné z ocelí triedy 17 tvárnené za studena. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 42 6750/Z1 (42 6750) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Rúrky bezšvové presné z ocelí triedy 17 tvárnené za studena. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10288 (42 6771)

Dátum vydania: 01.11.2002

Oceľové rúry a tvarovky pre pobrežné a príbrežné potrubia. Vonkajšie dvojvrstvové povlaky na základe pretláčaného polyetylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10289 (42 6772)

Dátum vydania: 01.01.2003

Oceľové rúry a tvarovky na pobrežné a príbrežné potrubia. Vonkajšie tekuté epoxidové povlaky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10290 (42 6773) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2003

Oceľové rúry a tvarovky na pobrežné a príbrežné potrubia. Vonkajšie tekuté polyuretánové povlaky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 10290 (42 6773)

Dátum vydania: 01.06.2012

Oceľové rúry a tvarovky pre potrubia uložené v pôde alebo vo vode. Vonkajšie povlaky z polyuretánu alebo modifikovaného polyuretánu nanášané v kvapalnom stave

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10298 (42 6776)

Dátum vydania: 01.04.2006

Oceľové rúry a tvarovky pre pobrežné a príbrežné potrubia. Vnútorný obklad cementovou maltou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10300 (42 6777)

Dátum vydania: 01.04.2006

Oceľové rúry a tvarovky pre pobrežné a príbrežné potrubia. Za tepla nanášané živičné materiály na vonkajší povlak

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10301 (42 6774)

Dátum vydania: 01.01.2004

Oceľové rúry a tvarovky na pobrežné a príbrežné potrubia. Vnútorný povlak na zníženie trenia na prepravu nekorozívnych plynov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10305-1 (42 6720) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2010

Presné oceľové rúry. Technické dodacie podmienky. Časť 1: Bezšvové rúry ťahané za studena

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10305-1 (42 6720)

Dátum vydania: 01.09.2016

Presné oceľové rúry. Technické dodacie podmienky. Časť 1: Bezšvové rúry ťahané za studena

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10305-1 (42 6720) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Oceľové rúry na presné používanie. Technické dodacie podmienky. Časť 1: Bezšvové rúry ťahané za studena

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10305-2 (42 6720) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Oceľové rúry na presné používanie. Technické dodacie podmienky. Časť 2: Zvárané rúry ťahané za studena

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10305-2 (42 6720)

Dátum vydania: 01.09.2016

Presné oceľové rúry. Technické dodacie podmienky. Časť 2: Zvárané rúry ťahané za studena

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10305-2 (42 6720) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2010

Presné oceľové rúry. Technické dodacie podmienky. Časť 2: Zvárané rúry ťahané za studena

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10305-3 (42 6720) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2010

Presné oceľové rúry. Technické dodacie podmienky. Časť 3: Zvárané rúry kalibrované za studena

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10305-3 (42 6720)

Dátum vydania: 01.09.2016

Presné oceľové rúry. Technické dodacie podmienky. Časť 3: Zvárané rúry kalibrované za studena

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10305-3 (42 6720) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Oceľové rúry na presné používanie. Technické dodacie podmienky. Časť 3: Zvárané rúry kalibrované

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10305-4 (42 6720) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2003

Oceľové rúry na presné používanie. Technické dodacie podmienky. Časť 4: Bezšvové rúry ťahané za studena na hydraulické a pneumatické hnacie systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10305-4 (42 6720)

Dátum vydania: 01.09.2016

Oceľové rúry na presné použitie. Technické dodacie podmienky. Časť 4: Bezšvové rúry ťahané za studena na hydraulické a pneumatické hnacie systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 10305-4 (42 6720) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Oceľové rúry na presné použitie. Technické dodacie podmienky. Časť 4: Bezšvové rúry ťahané za studena na hydraulické a pneumatické hnacie systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10305-4 (42 6720) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2011

Oceľové rúry na presné použitie. Technické dodacie podmienky. Časť 4: Bezšvové rúry ťahané za studena na hydraulické a pneumatické hnacie systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10305-5 (42 6720)

Dátum vydania: 01.09.2016

Presné oceľové rúry. Technické dodacie podmienky. Časť 5: Zvárané štvorcové a obdĺžnikové rúry kalibrované za studena

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10305-5 (42 6720) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2010

Presné oceľové rúry. Technické dodacie podmienky. Časť 5: Zvárané štvorcové a obdĺžnikové rúry kalibrované za studena

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10305-5 (42 6720) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2003

Oceľové rúry na presné používanie. Technické dodacie podmienky. Časť 5: Zvárané a kalibrované štvorcové a obdĺžnikové rúry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10305-5/AC (42 6720) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2007

Oceľové rúry na presné používanie. Technické dodacie podmienky. Časť 5: Zvárané a kalibrované štvorcové a obdĺžnikové rúry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 10305-6 (42 6720) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2005

Oceľové rúry na presné použitie. Technické dodacie podmienky. Časť 6: Zvárané rúry ťahané za studena na hydraulické a pneumatické hnacie systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10305-6 (42 6720)

Dátum vydania: 01.09.2016

Oceľové rúry na presné použitie. Technické dodacie podmienky. Časť 6: Zvárané rúry ťahané za studena na hydraulické a pneumatické hnacie systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10310 (42 6775)

Dátum vydania: 01.05.2004

Oceľové rúry a tvarovky na pobrežné a príbrežné potrubia. Vnútorné a vonkajšie polyamidové povlaky na báze prášku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10329 (42 6778) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2006

Oceľové rúry a tvarovky pre pobrežné a príbrežné potrubia. Vonkajší povlak zvarového spoja

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 10339 (42 6779)

Dátum vydania: 01.07.2007

Oceľové rúry na pobrežné a príbrežné vodovodné potrubia. Vnútorne aplikované tekuté epoxidové povlaky na ochranu pred koróziou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 1127 (42 6751)

Dátum vydania: 01.09.2001

Rúrky z koróziivzdorných ocelí. Rozmery, medzné odchýlky rozmerov a hmotnosti na jednotku dÍžky (ISO 1127:1992)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21809-3 (42 6778)

Dátum vydania: 01.09.2016

Naftový a plynárenský priemysel. Vonkajšie povlaky potrubí uložených v zemi alebo vo vode používané v potrubných prepravných systémoch. Časť 3: Povlaky montážnych spojov (ISO 21809-3: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21809-3/A1 (42 6778)

Dátum vydania: 01.10.2020

Naftový a plynárenský priemysel. Vonkajšie povlaky potrubí uložených v zemi alebo vo vode používané v potrubných prepravných systémoch. Časť 3: Povlaky montážnych spojov (ISO 21809-3: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac