Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN EN 12454 (42 9723) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Zlievarenstvo. Vizuálna kontrola porušenia povrchu. Oceľové odliatky odlievané do pieskových foriem

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12680-1 (42 9731)

Dátum vydania: 01.07.2003

Zlievarenstvo. Skúšanie ultrazvukom. Časť 1: Oceľové odliatky na všeobecné účely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12680-2 (42 9731)

Dátum vydania: 01.07.2003

Zlievarenstvo. Skúšanie ultrazvukom. Časť 2: Oceľové odliatky pre vysoko namáhané komponenty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12680-3 (42 9731) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2003

Zlievarenstvo. Skúšanie ultrazvukom. Časť 3: Odliatky z liatiny s guľôčkovým grafitom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12680-3 (42 9731)

Dátum vydania: 01.03.2012

Zlievarenstvo. Skúšanie ultrazvukom. Časť 3: Odliatky z liatiny s guľôčkovým grafitom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12681 (42 9741) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2003

Zlievarenstvo. Rádiografické skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12681-1 (42 9741)

Dátum vydania: 01.05.2018

Zlievarenstvo. Rádiografické skúšanie. Časť 1: Techniky filmu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12681-2 (42 9742)

Dátum vydania: 01.05.2018

Zlievarenstvo. Rádiografické skúšanie. Časť 2: Metódy s digitálnymi detektormi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1369 (42 9720)

Dátum vydania: 01.02.2013

Zlievarenstvo. Skúšanie magnetickou práškovou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1369 (42 9720) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Zlievarenstvo. Kontrola magnetickou práškovou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1370 (42 9721) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Zlievarenstvo. Vizuálne hodnotenie drsnosti povrchu s porovnávacími etalónmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1370 (42 9723)

Dátum vydania: 01.06.2012

Zlievarenstvo. Hodnotenie stavu povrchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1371-1 (42 9722)

Dátum vydania: 01.03.2012

Zlievarenstvo. Kontrola kapilárnou metódou. Časť 1: Odliatky odlievané do pieskových foriem, do trvalých foriem gravitačne a pod nízkym tlakom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1371-1 (42 9722) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Zlievarenstvo. Kontrola kapilárnou metódou. Časť 1: Odliatky odlievané do pieskových foriem, do trvalých foriem gravitačne a pod nízkym tlakom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1371-2 (42 9722) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Zlievarenstvo. Kontrola kapilárnou metódou. Časť 2: Presné liate odliatky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1371-2 (42 9722)

Dátum vydania: 01.09.2015

Zlievarenstvo. Kontrola kapilárnou metódou. Časť 2: Presné liate odliatky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac