SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 44 1301 (44 1301) zrušená

Dátum vydania: 16.08.1989

Tuhé palivá. Nomenklatúra znakov kvality. Nomenklatúra pre spoluprácu v RVHP

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1302 (44 1302) zrušená

Dátum vydania: 21.02.1974

Skúšky tuhých palív. Odber vzoriek z čiernouhoľných slojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1303 (44 1303) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1985

Tuhé palivá. Odber vzoriek z hnedouhoľných slojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1304 (44 1304) zrušená

Dátum vydania: 14.04.1989

Tuhé palivá. Metódy odberu a úpravy vzoriek na laboratórne skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1304/a (44 1304) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1991

Tuhé palivá. Metódy odberu a úpravy vzoriek na laboratórne skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1304/Z2 (44 1304) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1992

Tuhé palivá. Metódy odberu a úpravy vzoriek na laboratórne skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1305 (44 1305) zrušená

Dátum vydania: 05.01.1989

Čiernouhoľný koks. Odber a úprava vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1306 (44 1306)

Dátum vydania: 04.02.1986

Tuhé palivá. Metódy stanovenia chýb odberu a úpravy vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1307 (44 1307)

Dátum vydania: 03.08.1988

Tuhé palivá. Postup prípravy zosypových vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1309 (44 1309)

Dátum vydania: 14.05.1990

Tuhé palivá. Odber, úprava vzoriek a mechanické skúšky brikiet

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1309 (44 1309) zrušená

Dátum vydania: 13.07.1972

ODBER A~UPRAVA~VZORKU BRIKET

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1310 (44 1310) zrušená

Dátum vydania: 08.12.1978

TUHA~PALIVA.~OZNACOVANI~ANALYTICKYCH~UKAZATELU VE~VZORCI~PREPOCTU~VYSLEDKU~ROZBORU NA~RUZNE~STAVY~PALIVA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1310 (44 1310)

Dátum vydania: 26.07.1989

Tuhé palivá. Označovanie analytických ukazovateľov a vzorce prepočtov výsledkov rozborov na rôzne stavy paliva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1310/A (44 1310) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1981

TUHA~PALIVA.~OZNACOVANI~ANALYTICKYCH~UKAZATELU VE~VZORCI~PREPOCTU~VYSLEDKU~ROZBORU NA~RUZNE~STAVY~PALIVA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1312 (44 1312)

Dátum vydania: 01.08.1993

Tuhé palivá. Kalibrácia a kontrola merania obsahu popola rádiometrickými analyzátormi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1315 (44 1315) zrušená

Dátum vydania: 27.04.1989

Skladovanie tuhých palív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1315 (44 1315) zrušená

Dátum vydania: 28.05.1975

SKLADOVANI~TUHYCH~PALIV

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1315/A (44 1315) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1990

SKLADOVANI~TUHYCH~PALIV

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1315/a (44 1315) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1990

Skladovanie tuhých palív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1317 (44 1317) zrušená

Dátum vydania: 04.03.1977

Automatické vzorkovanie uhoľných kalov, ich úprava a laboratórne skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1320 (44 1320) zrušená

Dátum vydania: 21.05.1984

Čiernouhoľný koks. Stanovenie sypnej hmotnosti v malej nádobe

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1321 (44 1321)

Dátum vydania: 29.03.1985

Tuhé palivá. Stanovenie zdanlivej hustoty uhlia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1322 (44 1322)

Dátum vydania: 01.01.1993

Tuhé palivá. Stanovenie skutočnej hustoty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1322 (44 1322) zrušená

Dátum vydania: 20.12.1967

STANOVENI SKUTECNE HUSTOTY TUHYCH PALIV

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1324 (44 1324)

Dátum vydania: 11.04.1985

Tuhé palivá. Stanovenie sypnej hmotnosti uhlia na zvláštne prevádzkové účely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1326 (44 1326) zrušená

Dátum vydania: 18.01.1983

Čiernouhoľný koks. Stanovenie hustoty a pórovitosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1327 (44 1327)

Dátum vydania: 03.08.1988

Čiernouhoľný koks. Stanovenie mechanickej pevnosti skúškou MICUM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1328 (44 1328) zrušená

Dátum vydania: 25.03.1970

Skúšky tuhých palív. Stanovenie pevnosti koksu skúškou IRSID

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1329 (44 1329) zrušená

Dátum vydania: 12.11.1969

MECHANICKE~ZKOUSKY~BRIKET. ZKOUSKY TUHYCH PALIV

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1330 (44 1330) zrušená

Dátum vydania: 19.04.1961

Úprava uhlia. Názvoslovie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1332 (44 1332) zrušená

Dátum vydania: 31.05.1976

Stanovenie meliteľnosti tuhých palív metódou VUK

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1333 (44 1333) zrušená

Dátum vydania: 24.01.1983

Úprava uhlia. Skúšanie úpravníckych strojov a zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1338 (44 1338) zrušená

Dátum vydania: 04.11.1982

Čierne uhlie. Stanovenie meliteľnosti metódou Hardgrove

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1340 (44 1340) zrušená

Dátum vydania: 18.01.1983

Tuhé palivá. Triediaca skúška na stanovenie granulometrického zloženia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1340/a (44 1340) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1988

Tuhé palivá. Triediaca skúška na stanovenie granulometrického zloženia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1341 (44 1341) zrušená

Dátum vydania: 12.05.1981

Skúšky tuhých palív. Plaviaca skúška uhlia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1342 (44 1342)

Dátum vydania: 01.04.1993

Koks. Triediaca skúška zrnitosti nad 10 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1342 (44 1342) zrušená

Dátum vydania: 23.12.1970

TRIDICI ZKOUSKA KOKSU. ZKOUSKY TUHYCH PALIV

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1343 (44 1343)

Dátum vydania: 12.10.1987

Tuhé palivá. Stanovenie odraznosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1344 (44 1344) zrušená

Dátum vydania: 17.12.1975

Tuhé palivá. Mikropetrografický rozbor hnedého uhlia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1345 (44 1345) zrušená

Dátum vydania: 25.03.1970

Skúšky tuhých palív. Mikropetrografický rozbor čierneho uhlia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1346 (44 1346)

Dátum vydania: 12.10.1987

Tuhé palivá. Stanovenie typu čierneho uhlia podľa odraznosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1347 (44 1347) zrušená

Dátum vydania: 18.08.1986

Tuhé palivá. Metódy stanovenia obsahu humínových kyselín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1347/a (44 1347) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1990

Tuhé palivá. Metódy stanovenia obsahu humínových kyselín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1349 (44 1349)

Dátum vydania: 01.03.1993

Postup stanovenia účinnosti činidiel flotačnou skúškou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1350 (44 1350) zrušená

Dátum vydania: 07.03.1974

Stanovenie kyslíka v tuhých palivách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1351 (44 1351) zrušená

Dátum vydania: 28.11.1980

Tuhé palivá. Vážková metóda stanovenia prchavej horľaviny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1352 (44 1352) zrušená

Dátum vydania: 18.07.1980

Tuhé palivá. Stanovenie spalného tepla a výpočet výhrevnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1353 (44 1353) zrušená

Dátum vydania: 10.02.1969

Skúšky tuhých palív. Zrýchlené stanovenie celkovej síry v tuhých palivách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1355 (44 1355)

Dátum vydania: 01.01.1993

Tuhé palivá. Nezhorený zvyšok. Stanovenie vodíka a uhlíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1355 (44 1355) zrušená

Dátum vydania: 22.05.1963

STANOVENI VODIKU A UHLIKU V TUHYCH PALIVECH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1356 (44 1356) zrušená

Dátum vydania: 20.06.1962

Skúšky tuhých palív. Stanovenie dusíka v tuhých palivách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1357 (44 1357) zrušená

Dátum vydania: 04.07.1985

Tuhé palivá. Metóda stanovenia obsahu oxidu uhličitého z uhličitanov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1358 (44 1358) zrušená

Dátum vydania: 15.09.1976

Skúšky tuhých palív. Rozbor popola tuhých palív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1359 (44 1359) zrušená

Dátum vydania: 12.08.1983

Tuhé palivá. Stanovenie taviteľnosti popola

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 44 1359/Z1 (44 1359) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Tuhé palivá. Stanovenie taviteľnosti popola

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1360 (44 1360) zrušená

Dátum vydania: 17.02.1960

Skúšky tuhých palív. Stanovenie obsahu fosforu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1360/a (44 1360) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1984

Skúšky tuhých palív. Stanovenie obsahu fosforu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1361 (44 1361) zrušená

Dátum vydania: 04.10.1990

Tuhé palivá. Stanovenie chlóru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1361 (44 1361) zrušená

Dátum vydania: 18.06.1986

TUHA~PALIVA.~STANOVENI~CHLORU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1362 (44 1362) zrušená

Dátum vydania: 29.06.1984

CERNOUHELNY KOKS. FOTOMETRICKE STANOVENI OBSAHU ARSENU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1362 (44 1362)

Dátum vydania: 01.02.1993

Tuhé palivá. Stanovenie arzénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1364 (44 1364)

Dátum vydania: 19.12.1986

Tuhé palivá. Výpočet obsahu popolovín, hydrátovej vody a hodnôt znakov kvality v organickej hmote

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1365 (44 1365) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1974

Skúšky tuhých palív. Stanovenie extraktu z hnedého uhlia a lignitu organickými rozpúšťadlami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1366 (44 1366) zrušená

Dátum vydania: 06.12.1982

Čiernouhoľný koks. Vážková metóda stanovenia prchavej horľaviny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1366/a (44 1366) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1989

Čiernouhoľný koks. Vážková metóda stanovenia prchavej horľaviny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1367 (44 1367) zrušená

Dátum vydania: 23.04.1963

Skúšky tuhých palív. Stanovenie sypnej hmotnosti čiernouhoľného koksu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1368 (44 1368) zrušená

Dátum vydania: 25.03.1964

STANOVENI OBSAHU NEDOPALU VE STRUSCE, POPILKU A PROPADU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1369 (44 1369) zrušená

Dátum vydania: 19.12.1962

Stanovenie germánia v uhlí a úletoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1370 (44 1370)

Dátum vydania: 02.03.1987

Tuhé palivá. Metódy stanovenia foriem síry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1371 (44 1371)

Dátum vydania: 29.04.1986

Tuhé palivá. Metóda stanovenia výťažku produktov nízkotepelnej karbonizácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1373 (44 1373) zrušená

Dátum vydania: 28.11.1980

Čierne uhlie. Stanovenie indexu puchnutia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1374 (44 1374) zrušená

Dátum vydania: 13.07.1981

Čierne uhlie. Stanovenie dilatometrických ukazovateľov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1375 (44 1375) zrušená

Dátum vydania: 29.12.1965

Skúšky tuhých palív. Zrýchlené stanovenie celkového obsahu vody v uhlí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1376 (44 1376)

Dátum vydania: 16.03.1987

Hnedé uhlie a lignity. Stanovenie maximálnej nasiakavosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1377 (44 1377)

Dátum vydania: 08.12.1978

Tuhé palivá. Stanovenie obsahu vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1378 (44 1378) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1993

Tuhé palivá. Stanovenie popola

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1378 (44 1378) zrušená

Dátum vydania: 18.07.1980

TUHA PALIVA. STANOVENI OBSAHU POPELA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1379 (44 1379)

Dátum vydania: 25.05.1987

Tuhé palivá. Stanovenie obsahu celkovej síry metódou ESCHKA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1380 (44 1380)

Dátum vydania: 08.08.1986

Tuhé palivá. Metódy stanovenia obsahu fosforu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1381 (44 1381) zrušená

Dátum vydania: 27.11.1981

Čierne a hnedé uhlie. Spektrofotometrické stanovenie berýlia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1382 (44 1382)

Dátum vydania: 01.01.1993

Tuhé palivá. Stanovenie fluóru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1382 (44 1382) zrušená

Dátum vydania: 04.11.1982

CERNA A HNEDA UHLI. STANOVENI OBSAHU FLUORU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1383 (44 1383) zrušená

Dátum vydania: 03.09.1968

ZKOUSKY TUHYCH PALIV.~STANOVENI~REAKTIVITY~KOKSU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1383 (44 1383)

Dátum vydania: 06.04.1989

Čiernouhoľný koks. Stanovenie reaktivity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1384-1 (44 1384) zrušená

Dátum vydania: 02.03.1978

Čiernouhoľný koks. Stanovenie obsahu celkovej vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1384-1/a (44 1384) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1988

Čiernouhoľný koks. Stanovenie obsahu celkovej vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1384-2 (44 1384)

Dátum vydania: 02.03.1978

Čiernouhoľný koks. Stanovenie obsahu vody v analytickej vzorke

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1385 (44 1385)

Dátum vydania: 10.04.1990

Čiernouhoľný koks. Stanovenie popola spálením na vzduchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1385 (44 1385) zrušená

Dátum vydania: 02.03.1978

CERNOUHELNY~KOKS.~STANOVENI~POPELA SPALENIM NA VZDUCHU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1386 (44 1386) zrušená

Dátum vydania: 06.12.1982

Čiernouhoľný koks. Stanovenie obsahu celkovej síry Eškovou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1387 (44 1387) zrušená

Dátum vydania: 13.07.1981

Čierne a hnedé uhlie. Stanovenie elementárnej síry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1388 (44 1388) zrušená

Dátum vydania: 18.01.1983

Čiernouhoľný koks. Metódy stanovenia obsahu fosforu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1389 (44 1389)

Dátum vydania: 20.08.1985

Čierne a hnedé uhlie. Stanovenie obsahu vanádu v popole čierneho a hnedého uhlia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1390 (44 1390) zrušená

Dátum vydania: 22.06.1960

Stanovenie prirodzených tuhých palív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1390/a (44 1390) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1970

Stanovenie prirodzených tuhých palív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1391 (44 1391) zrušená

Dátum vydania: 21.12.1966

Klasifikácia čierneho uhlia kódovými číslami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1392 (44 1392)

Dátum vydania: 11.10.1989

Čierne a hnedé uhlie. Stanovenie obsahu kadmia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1393 (44 1393)

Dátum vydania: 26.10.1990

Čierne a hnedé uhlie. Stanovenie obsahu ortuti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1395 (44 1395) zrušená

Dátum vydania: 25.10.1970

Klasifikácia hnedého uhlia a lignitu. Kódové čísla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>