SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 44 1400 (44 1400) zrušená

Dátum vydania: 21.05.1984

Zásady a technické požiadavky na kvalitu tuhých palív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1400/a (44 1400) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1985

Zásady a technické požiadavky na kvalitu tuhých palív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1400/b (44 1400) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1989

Zásady a technické požiadavky na kvalitu tuhých palív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1400/c (44 1400) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1990

Zásady a technické požiadavky na kvalitu tuhých palív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1400/d (44 1400) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1991

Zásady a technické požiadavky na kvalitu tuhých palív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1402 (44 1402) zrušená

Dátum vydania: 31.10.1984

Zásady stanovenia a preverovania kvality tuhých palív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1406 (44 1406)

Dátum vydania: 02.02.1987

Tuhé palivá. Triedy zrnitosti tuhých palív a kritériá ich kontroly

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1406/a (44 1406)

Dátum vydania: 01.02.1989

Tuhé palivá. Triedy zrnitosti tuhých palív a kritériá ich kontroly

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1409 (44 1409) zrušená

Dátum vydania: 03.05.1984

Tuhé palivá. Názvoslovie a značky pre vyrábané druhy hnedého uhlia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1410 (44 1410) zrušená

Dátum vydania: 05.01.1989

Čierne uhlie ostravsko-karvinského revíru na výrobu koksu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1410/a (44 1410) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1990

Čierne uhlie ostravsko-karvinského revíru na výrobu koksu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1411 (44 1411) zrušená

Dátum vydania: 29.08.1990

Čierne uhlie ostravsko-karvinského revíru na energetické účely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1411 (44 1411) zrušená

Dátum vydania: 21.12.1979

TUHA PALIVA. CERNA UHLI OSTRAVSKO-KARVINSKEHO REVIRU PRO ENERGETICKE UCELY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1411/A (44 1411) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1982

TUHA PALIVA. CERNA UHLI OSTRAVSKO-KARVINSKEHO REVIRU PRO ENERGETICKE UCELY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1411/B (44 1411) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1984

TUHA PALIVA. CERNA UHLI OSTRAVSKO-KARVINSKEHO REVIRU PRO ENERGETICKE UCELY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1411/C (44 1411) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1986

TUHA PALIVA. CERNA UHLI OSTRAVSKO-KARVINSKEHO REVIRU PRO ENERGETICKE UCELY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1420 (44 1420) zrušená

Dátum vydania: 02.03.1987

Čierne uhlie revíru Kladno, Plzeň, Trutnov a Rosice-Oslavany

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1440 (44 1440) zrušená

Dátum vydania: 06.04.1989

Tuhé palivá. Hnedé uhlie severočeského revíru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1440/a (44 1440) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1992

Tuhé palivá. Hnedé uhlie severočeského revíru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1450 (44 1450) zrušená

Dátum vydania: 14.05.1990

Tuhé palivá. Hnedé uhlie sokolovského revíru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1450 (44 1450) zrušená

Dátum vydania: 16.12.1975

PRIROZENA TUHA PALIVA.~HNEDA~UHLI~SOKOLOVSKEHO~REVIRU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1450/A (44 1450) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1977

PRIROZENA TUHA PALIVA.~HNEDA~UHLI~SOKOLOVSKEHO~REVIRU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1450/B (44 1450) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1978

PRIROZENA TUHA PALIVA.~HNEDA~UHLI~SOKOLOVSKEHO~REVIRU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1450/C (44 1450) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1984

PRIROZENA TUHA PALIVA.~HNEDA~UHLI~SOKOLOVSKEHO~REVIRU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1450/Z1 (44 1450) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1992

Tuhé palivá. Hnedé uhlie sokolovského revíru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1455 (44 1455)

Dátum vydania: 08.12.1978

Tuhé palivá. Hnedé uhlie slovenských revírov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1455/a (44 1455)

Dátum vydania: 01.11.1982

Tuhé palivá. Hnedé uhlie slovenských revírov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1455/b (44 1455)

Dátum vydania: 01.03.1989

Tuhé palivá. Hnedé uhlie slovenských revírov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1460 (44 1460)

Dátum vydania: 08.12.1978

Tuhé palivá. Lignity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1460/a (44 1460)

Dátum vydania: 01.11.1982

Tuhé palivá. Lignity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1460/b (44 1460)

Dátum vydania: 01.04.1989

Tuhé palivá. Lignity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1476 (44 1476) zrušená

Dátum vydania: 08.05.1991

Tuhé palivá. Brikety sokolovského revíru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1476 (44 1476) zrušená

Dátum vydania: 24.12.1981

TUHA~PALIVA.~BRIKETY~SOKOLOVSKEHO REVIRU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1480 (44 1480) zrušená

Dátum vydania: 04.02.1986

Koks ostravsko-karvinských koksovní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1480/a (44 1480) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1988

Koks ostravsko-karvinských koksovní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1482 (44 1482) zrušená

Dátum vydania: 08.05.1991

Koks na kúrenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1482 (44 1482) zrušená

Dátum vydania: 10.06.1983

KOKS PRO~OTOP

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13991 (44 1461)

Dátum vydania: 01.04.2004

Deriváty z pyrolýzy uhlia. Oleje na základe čiernouhoľného dechtu. Kreozoty. Špecifikácie a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14260 (44 1462)

Dátum vydania: 01.04.2004

Deriváty z pyrolýzy uhlia. Čiernouhoľné a živičné spojivá a podobné výrobky. Cestné asfalty. Vlastnosti a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14261 (44 1463)

Dátum vydania: 01.04.2004

Deriváty z pyrolýzy uhlia. Čiernouhoľné a živičné spojivá a podobné výrobky. Lámavé spojivá. Vlastnosti a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14262 (44 1464)

Dátum vydania: 01.04.2004

Deriváty z pyrolýzy uhlia. Čiernouhoľné a živičné spojivá a podobné výrobky. Briketovací decht. Vlastnosti a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14263 (44 1465)

Dátum vydania: 01.04.2004

Deriváty z pyrolýzy uhlia. Čiernouhoľné a živičné spojivá a podobné výrobky. Uhlíkové živičné spojivá. Vlastnosti a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14264 (44 1466)

Dátum vydania: 01.04.2004

Deriváty z pyrolýzy uhlia. Čiernouhoľné a živičné spojivá a podobné výrobky. Impregnačné živice. Vlastnosti a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14265 (44 1467)

Dátum vydania: 01.04.2004

Deriváty z pyrolýzy uhlia. Čiernouhoľné a živičné spojivá a podobné výrobky. Lakové živice. Vlastnosti a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14266 (44 1468)

Dátum vydania: 01.04.2004

Deriváty z pyrolýzy uhlia. Čiernouhoľné a živičné spojivá a podobné výrobky. Náterové živice. Vlastnosti a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14998 (44 1469)

Dátum vydania: 01.07.2005

Deriváty z pyrolýzy uhlia. Oleje na báze čiernouhoľného dechtu. Špecifikácie a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15536 (44 1470)

Dátum vydania: 01.09.2007

Deriváty z pyrolýzy uhlia. Oleje na báze čiernouhoľného dechtu: pracie oleje. Špecifikácie a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac