SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 44 1701 (44 1701) zrušená

Dátum vydania: 11.05.1987

Rudy a koncentráty neželezných kovov. Všeobecné údaje pre metódy chemického rozboru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1702 (44 1702) zrušená

Dátum vydania: 18.09.1979

Rudy a koncentráty farebných kovov. Odber a príprava vzoriek na stanovenie chemického zloženia a obsahu vlhkosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1703 (44 1703) zrušená

Dátum vydania: 18.09.1979

Rudy a koncentráty farebných kovov. Metóda stanovenia obchodnej vlhkosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1704 (44 1704) zrušená

Dátum vydania: 04.05.1981

Rudy a koncentráty farebných kovov. Stanovenie granulometrického zloženia metódou sitového a sedimentačného rozboru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1710 (44 1710) zrušená

Dátum vydania: 21.04.1976

Stanovenie ukazovateľa vŕtateľnosti pri príklepovom spôsobe vŕtania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1711 (44 1711) zrušená

Dátum vydania: 21.08.1985

CHROMOVE RUDY. METODY ODBERU A PRIPRAVY VZORKU PRO CHEMICKY ROZBOR A STANOVENI OBSAHU VLHKOSTI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1720 (44 1720) zrušená

Dátum vydania: 22.12.1989

Molybdénový koncentrát. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1721 (44 1721) zrušená

Dátum vydania: 09.06.1989

Molybdénové koncentráty. Stanovenie oxidu kremičitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1722 (44 1722) zrušená

Dátum vydania: 09.06.1989

Molybdénové koncentráty. Stanovenie molybdénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1723 (44 1723) zrušená

Dátum vydania: 09.06.1989

Molybdénové koncentráty. Stanovenie fosforu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1724 (44 1724) zrušená

Dátum vydania: 09.06.1989

Molybdénové koncentráty. Stanovenie železa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1725 (44 1725) zrušená

Dátum vydania: 09.06.1989

Molybdénové koncentráty. Stanovenie oxidu hlinitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1726 (44 1726) zrušená

Dátum vydania: 09.06.1989

Molybdénové koncentráty. Stanovenie oxidu vápenatého a horečnatého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1727 (44 1727) zrušená

Dátum vydania: 09.06.1989

Molybdénové koncentráty. Stanovenie arzénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1728 (44 1728) zrušená

Dátum vydania: 09.06.1989

Molybdénové koncentráty. Stanovenie medi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1729 (44 1729) zrušená

Dátum vydania: 09.06.1989

Molybdénové koncentráty. Stanovenie bizmutu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1730 (44 1730) zrušená

Dátum vydania: 09.06.1989

Molybdénové koncentráty. Stanovenie rénia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1731 (44 1731) zrušená

Dátum vydania: 09.06.1989

Molybdénové koncentráty. Stanovenie cínu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1732 (44 1732) zrušená

Dátum vydania: 09.06.1989

Molybdénové koncentráty. Stanovenie zinku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1733 (44 1733) zrušená

Dátum vydania: 09.06.1989

Molybdénové koncentráty. Stanovenie olova

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1734 (44 1734) zrušená

Dátum vydania: 09.06.1989

Molybdénové koncentráty. Stanovenie síry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1738 (44 1738) zrušená

Dátum vydania: 22.12.1989

Medený koncentrát. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1739 (44 1739) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1988

Medené rudy. Stanovenie medi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1740 (44 1740) zrušená

Dátum vydania: 20.04.1978

Medené koncentráty. Elektrogravimetrická a jodometrická metóda stanovenia obsahu medi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1740/a (44 1740) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1979

Medené koncentráty. Elektrogravimetrická a jodometrická metóda stanovenia obsahu medi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1741 (44 1741) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1988

Medené rudy a koncentráty. Stanovenie bizmutu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1742 (44 1742) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1988

Medené rudy a koncentráty. Stanovenie kobaltu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1743 (44 1743) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1988

Medené rudy a koncentráty. Stanovenie niklu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1744 (44 1744) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1988

Medené rudy a koncentráty. Stanovenie mangánu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1745 (44 1745) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1988

Medené rudy a koncentráty. Stanovenie selénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1746 (44 1746) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1988

Medené rudy a koncentráty. Stanovenie ortuti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1747 (44 1747) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1988

Medené rudy a koncentráty. Stanovenie telúru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1748 (44 1748) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1988

Medené rudy a koncentráty. Stanovenie tália

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1749 (44 1749) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1988

Medené rudy a koncentráty. Stanovenie kadmia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1750 (44 1750) zrušená

Dátum vydania: 16.01.1984

Medené koncentráty. Metódy stanovenia obsahu zlata a striebra

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1751 (44 1751) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1988

Medené rudy a koncentráty. Stanovenie železa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1752 (44 1752) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1988

Medené rudy a koncentráty. Stanovenie síry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1753 (44 1753) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1988

Medené rudy a koncentráty. Stanovenie zinku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1754 (44 1754) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1988

Medené rudy a koncentráty. Stanovenie olova

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1755 (44 1755) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1988

Medené rudy a koncentráty. Stanovenie arzénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1756 (44 1756) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1988

Medené rudy a koncentráty. Stanovenie antimónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1757 (44 1757) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1988

Medené rudy a koncentráty. Stanovenie oxidu kremičitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1758 (44 1758) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1988

Medené rudy a koncentráty. Stanovenie oxidu hlinitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1759 (44 1759) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1988

Medené rudy a koncentráty. Stanovenie oxidu vápenatého a horečnatého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1760 (44 1760) zrušená

Dátum vydania: 06.07.1977

Olovené koncentráty. Komplexometrická metóda stanovenia obsahu olova

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1761 (44 1761) zrušená

Dátum vydania: 23.05.1980

Olovené koncentráty. Poloarografická, atómovo absorpčná a chelatometrická metóda stanovenia obsahu zinku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1761/a (44 1761) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1988

Olovené koncentráty. Poloarografická, atómovo absorpčná a chelatometrická metóda stanovenia obsahu zinku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1762 (44 1762) zrušená

Dátum vydania: 23.05.1980

Olovené koncentráty. Stanovenie obsahu bizmutu fotometrickými metódami a metódou atómovej absorpčnej spektrometrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1762/a (44 1762) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1988

Olovené koncentráty. Stanovenie obsahu bizmutu fotometrickými metódami a metódou atómovej absorpčnej spektrometrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1763 (44 1763) zrušená

Dátum vydania: 23.05.1980

Olovené koncentráty. Vážková metóda stanovenia obsahu síry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1764 (44 1764) zrušená

Dátum vydania: 29.03.1990

Olovené koncentráty. Stanovenie zlata a striebra

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1764 (44 1764) zrušená

Dátum vydania: 23.05.1980

OLOVENE KONCENTRATY.~STANOVENI OBSAHU~ZLATA A~STRIBRA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1765 (44 1765) zrušená

Dátum vydania: 14.03.1988

Olovené koncentráty. Stanovenie medi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1766 (44 1766) zrušená

Dátum vydania: 14.03.1988

Olovené koncentráty. Stanovenie arzénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1767 (44 1767) zrušená

Dátum vydania: 14.03.1988

Olovené koncentráty. Fotometrická metóda stanovenia germánia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1769 (44 1769) zrušená

Dátum vydania: 14.03.1988

Olovené koncentráty. Stanovenie antimónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1770 (44 1770) zrušená

Dátum vydania: 14.03.1988

Olovené koncentráty. Stanovenie železa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1771 (44 1771) zrušená

Dátum vydania: 14.03.1988

Olovené koncentráty. Stanovenie oxidu kremičitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1772 (44 1772) zrušená

Dátum vydania: 14.03.1988

Olovené koncentráty. Stanovenie oxidu hlinitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1773 (44 1773) zrušená

Dátum vydania: 14.03.1988

Olovené koncentráty. Stanovenie oxidu vápenatého a horečnatého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1774 (44 1774) zrušená

Dátum vydania: 14.03.1988

Olovené koncentráty. Stanovenie kobaltu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1775 (44 1775) zrušená

Dátum vydania: 14.03.1988

Olovené koncentráty. Stanovenie india

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1776 (44 1776) zrušená

Dátum vydania: 14.03.1988

Olovené koncentráty. Stanovenie kadmia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1777 (44 1777) zrušená

Dátum vydania: 14.03.1988

Olovené koncentráty. Stanovenie niklu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1778 (44 1778) zrušená

Dátum vydania: 14.03.1988

Olovené koncentráty. Stanovenie cínu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1779 (44 1779) zrušená

Dátum vydania: 21.08.1985

Zinkové koncentráty. Metódy stanovenia obsahu zlata a striebra

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1780 (44 1780) zrušená

Dátum vydania: 06.07.1977

Zinkové koncentráty. Komplexometrická metóda stanovenia obsahu zinku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1783 (44 1783) zrušená

Dátum vydania: 18.05.1989

Železné rudy, aglomeráty a pelety. Stanovenie redukovateľnosti pri zaťažení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1784 (44 1784)

Dátum vydania: 17.12.1987

Železné rudy, aglomeráty a pelety. Metóda stanovenia pevnosti po statickej redukcii pri nízkych teplotách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1785 (44 1785)

Dátum vydania: 10.11.1986

Železné rudy, aglomeráty a pelety. Metóda stanovenia priepustnosti pre plyny a zmrštenia vrstvy pri redukcii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1786 (44 1786) zrušená

Dátum vydania: 16.09.1983

Železné rudy a koncentráty. Klasifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1787 (44 1787) zrušená

Dátum vydania: 24.10.1984

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Metódy odberu a prípravy vzoriek na fyzikálne skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1788 (44 1788) zrušená

Dátum vydania: 24.10.1984

Železné rudy, aglomeráty a pelety. Metóda stanovenia pevnosti pri redukcii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1789 (44 1789)

Dátum vydania: 21.08.1985

Železné rudy, aglomeráty a pelety. Metóda stanovenia teploty počiatku mäknutia a teplotného intervalu mäknutia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1790 (44 1790)

Dátum vydania: 21.08.1985

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Odmerná metóda stanovenia obsahu kovového železa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1791 (44 1791) zrušená

Dátum vydania: 17.02.1983

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Stanovenie obsahu olova metódou atómovej absorpčnej spektrometrie a metódou polarografickou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1792 (44 1792) zrušená

Dátum vydania: 17.02.1983

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Stanovenie obsahu oxidu barnatého vážkovou metódou a metódou atómovej absorpčnej spektrometrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1793 (44 1793) zrušená

Dátum vydania: 17.02.1983

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Fotometrická metóda stanovenia obsahu oxidu titaničitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1794 (44 1794) zrušená

Dátum vydania: 17.02.1983

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Fotometrická a potenciometrická metóda stanovenia obsahu chrómu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1795 (44 1795) zrušená

Dátum vydania: 17.02.1983

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Stanovenie obsahu medi metódou fotometrickou a metódou atómovej absorpčnej spektrometrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1796 (44 1796) zrušená

Dátum vydania: 17.02.1983

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Stanovenie obsahu zinku metódou polarografickou a metódou atómovej absorpčnej spektrometrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1797 (44 1797) zrušená

Dátum vydania: 17.02.1983

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Fotometrická a potenciometrická metóda stanovenia obsahu arzénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1798 (44 1798) zrušená

Dátum vydania: 17.02.1983

Železné rudy a koncentráty. Stanovenie obsahu chemicky viazanej vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1799 (44 1799) zrušená

Dátum vydania: 13.01.1983

Železné rudy a koncentráty. Stanovenie obsahu hygroskopickej vlhkosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac