SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 44 1800 (44 1800)

Dátum vydania: 16.09.1983

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Vážková metóda stanovenia straty žíhaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1801 (44 1801) zrušená

Dátum vydania: 11.05.1980

ZELEZNE A~MANGANOVE RUDY,~KONCENTRATY,~AGLOMERATY A~PELETY. VSEOBECNE UDAJE K METODAM CHEMICKEHO ROZBORU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1802 (44 1802) zrušená

Dátum vydania: 20.04.1978

ZELEZNE RUDY, KONCENTRATY, AGLOMERATY A PELETY. TITRACNI METODA STANOVENI CELKOVEHO OBSAHU ZELEZA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1802/A (44 1802) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1979

ZELEZNE RUDY, KONCENTRATY, AGLOMERATY A PELETY. TITRACNI METODA STANOVENI CELKOVEHO OBSAHU ZELEZA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1803 (44 1803) zrušená

Dátum vydania: 20.04.1978

ZELEZNE~RUDY,~KONCENTRATY,~AGLOMERATY A~PELETY. FOTOMETRICKA METODA STANOVENI CELKOVEHO OBSAHU MANGANU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1803 (44 1803)

Dátum vydania: 22.12.1989

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Atómovo absorpčná, fotometrická a potenciometrická metóda stanovenia mangánu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1803/A (44 1803) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1979

ZELEZNE~RUDY,~KONCENTRATY,~AGLOMERATY A~PELETY. FOTOMETRICKA METODA STANOVENI CELKOVEHO OBSAHU MANGANU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1804 (44 1804) zrušená

Dátum vydania: 14.12.1979

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Fotometrická a vážková metóda stanovenia obsahu oxidu kremičitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1805 (44 1805)

Dátum vydania: 14.03.1991

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Stanovenie fosforu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1805 (44 1805) zrušená

Dátum vydania: 14.12.1979

ZELEZNE RUDY.~KONCENTRATY.~AGLOMERATY A~PELETY.~FOTOMETRICKA A ODMERNA METODA STANOVENI OBSAHU FOSFORU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1806 (44 1806) zrušená

Dátum vydania: 14.12.1979

ZELEZNE RUDY. KONCENTRATY. AGLOMERATY A PELETY. ODMERNA A VAZKOVA METODA STANOVENI OBSAHU SIRY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1807 (44 1807)

Dátum vydania: 14.12.1979

Železné rudy. Koncentráty, aglomeráty a pelety. Chelatometrická a atómovo absorpčná metóda stanovenia obsahu oxidu hlinitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1808 (44 1808) zrušená

Dátum vydania: 14.12.1979

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Chelatometrická a atómovo absorpčná metóda stanovenia oxidu vápenatého a horečnatého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1809 (44 1809) zrušená

Dátum vydania: 15.05.1980

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Fotometrická, atómovo absorpčná a vážková metóda stanovenia obsahu niklu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1810 (44 1810) zrušená

Dátum vydania: 15.05.1980

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Fotometrická, potenciometrická a atómovo absorpčná metóda stanovenia obsahu vanádu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1811 (44 1811) zrušená

Dátum vydania: 13.01.1983

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Odmerná metóda stanovenia obsahu dvojmocného železa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1812 (44 1812) zrušená

Dátum vydania: 11.09.1980

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Metódy odberu a prípravy vzoriek na chemický rozbor a stanovenie obsahu vlhkosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1813 (44 1813) zrušená

Dátum vydania: 11.09.1980

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Metódy odberu a prípravy vzoriek na granulometrický rozbor

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1814 (44 1814) zrušená

Dátum vydania: 15.05.1980

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Stanovenie granulometrického zloženia metódou sitového rozboru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1815 (44 1815) zrušená

Dátum vydania: 15.05.1980

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Stanovenie obsahu vlhkosti vážkovou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1816 (44 1816) zrušená

Dátum vydania: 26.05.1983

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Metódy stanovenia stupňa rovnorodosti chemického a granulometrického zloženia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1817 (44 1817) zrušená

Dátum vydania: 26.05.1983

Železné rudy a koncentráty. Metóda stanovenia mineralogického typu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1818 (44 1818)

Dátum vydania: 10.08.1987

Železorudné koncentráty. Metóda stanovenia merného povrchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1819 (44 1819) zrušená

Dátum vydania: 24.10.1984

Železorudné pelety. Metóda stanovenia puchnutia pri redukcii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1820 (44 1820) zrušená

Dátum vydania: 26.05.1983

Železné rudy. Metóda stanovenia súčiniteľa meliteľnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1821 (44 1821) zrušená

Dátum vydania: 26.05.1983

Železné rudy, aglomeráty a pelety. Metóda stanovenia redukovateľnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1822 (44 1822)

Dátum vydania: 18.05.1989

Železné a mangánové rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Metódy stanovenia hustoty, objemovej a sypnej hmotnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1822 (44 1822) zrušená

Dátum vydania: 16.01.1984

ZELEZNE~RUDY,~KONCENTRATY,~AGLOMERATY A~PELETY. METODY STANOVENI HUSTOTY, OBJEMOVE A SYPNE HMOTNOSTI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1823 (44 1823) zrušená

Dátum vydania: 26.05.1983

Železné rudy, aglomeráty a pelety. Metóda stanovenia pevnosti pri pádovej skúške

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1824 (44 1824) zrušená

Dátum vydania: 11.09.1980

ZELEZNE RUDY, AGLOMERATY A PELETY. METODA STANOVENI PEVNOSTI V OTACIVEM BUBNU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1825 (44 1825) zrušená

Dátum vydania: 03.09.1981

ZELEZNORUDNE PELETKY. METODA STANOVENI PEVNOSTI V TLAKU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1826 (44 1826) zrušená

Dátum vydania: 20.04.1976

MANGANOVE~RUDY,~KONCENTRATY A~AGLOMERATY. POTENCIOMETRICKA METODA~STANOVENI CELKOVEHO~OBSAHU MANGANU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1826/A (44 1826) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1979

MANGANOVE~RUDY,~KONCENTRATY A~AGLOMERATY. POTENCIOMETRICKA METODA~STANOVENI CELKOVEHO~OBSAHU MANGANU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1827 (44 1827) zrušená

Dátum vydania: 23.05.1980

MANGANOVE RUDY,~KONCENTRATY A~AGLOMERATY.~VAZKOVA METODA STANOVENI OBSAHU~KYSLICNIKU KREMICITEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1827 (44 1827) zrušená

Dátum vydania: 24.08.1990

Mangánové rudy, koncentráty a aglomeráty. Vážkové metódy stanovenia oxidu kremičitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1828 (44 1828) zrušená

Dátum vydania: 23.05.1980

Mangánové rudy, koncentráty a aglomeráty. Titračné metódy stanovenia obsahu oxidu manganičitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1829 (44 1829) zrušená

Dátum vydania: 23.05.1980

Mangánové rudy, koncentráty a aglomeráty. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie a chelatometrická metóda stanovenia obsahu oxidu vápenatého a horečnatého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1830 (44 1830) zrušená

Dátum vydania: 13.01.1983

Mangánové rudy, koncentráty a aglomeráty. Fotometrické metódy stanovenia obsahu fosforu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1832 (44 1832) zrušená

Dátum vydania: 26.05.1983

Mangánové rudy, koncentráty a aglomeráty. Metódy stanovenia stupňa rovnorodosti chemického a granulometrického zloženia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1834 (44 1834) zrušená

Dátum vydania: 11.09.1980

MANGANOVE RUDY, KONCENTRATY A AGLOMERATY. METODY ODBERU A PRIPRAVY VZORKU PRO CHEMICKY ROZBOR A STANOVENI OBSAHU VLHKOSTI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1835 (44 1835) zrušená

Dátum vydania: 11.09.1980

MANGANOVE RUDY, KONCENTRATY A AGLOMERATY. STANOVENI OBSAHU VLHKOSTI VAZKOVOU METODOU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1836 (44 1836) zrušená

Dátum vydania: 26.05.1983

Mangánové rudy, koncentráty a aglomeráty. Metódy odberu a prípravy vzoriek na granulometrický rozbor

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1837 (44 1837) zrušená

Dátum vydania: 11.09.1980

Mangánové rudy, koncentráty a aglomeráty. Stanovenie granulometrického zloženia metódou sitového rozboru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1846 (44 1846) zrušená

Dátum vydania: 13.01.1983

Mangánové rudy a koncentráty. Stanovenie obsahu hygroskopickej vlhkosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1847 (44 1847) zrušená

Dátum vydania: 16.09.1983

Mangánové rudy, koncentráty a aglomeráty. Titračná a vážková metóda a metóda používajúca automatické analyzátory na stanovenie obsahu síry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1848 (44 1848) zrušená

Dátum vydania: 16.09.1983

Mangánové rudy, koncentráty a aglomeráty. Titračná a fotometrická metóda stanovenia celkového obsahu železa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1849 (44 1849) zrušená

Dátum vydania: 21.08.1985

Mangánové rudy, koncentráty a aglomeráty. Fotometrická metóda a metóda atómovej absorpčnej spektrometrie na stanovenie obsahu niklu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1850 (44 1850) zrušená

Dátum vydania: 21.08.1985

Mangánové rudy, koncentráty a aglomeráty. Extrakčno-fotometrická a fotometrická metóda a metóda atómovej absorpčnej spektrometrie na stanovenie obsahu medi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 44 1850/Z1 (44 1850) zrušená

Dátum vydania: 25.10.1993

Mangánové rudy, koncentráty a aglomeráty. Extrakčno-fotometrická a fotometrická metóda a metóda atómovej absorpčnej spektrometrie na stanovenie obsahu medi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1851 (44 1851) zrušená

Dátum vydania: 21.08.1985

Mangánové rudy, koncentráty a aglomeráty. Fotometrická a komplexometrická metóda a metóda atómovej absorpčnej spektrometrie na stanovenie obsahu oxidu hlinitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 44 1851/Z1 (44 1851) zrušená

Dátum vydania: 25.10.1993

Mangánové rudy, koncentráty a aglomeráty. Fotometrická a komplexometrická metóda a metóda atómovej absorpčnej spektrometrie na stanovenie obsahu oxidu hlinitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1852 (44 1852) zrušená

Dátum vydania: 11.05.1987

Mangánové rudy, koncentráty a aglomeráty. Vážková metóda a metóda atómovej absorpčnej spektrometrie na stanovenie obsahu oxidu barnatého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1853 (44 1853) zrušená

Dátum vydania: 11.05.1987

Mangánové rudy, koncentráty a aglomeráty. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie a polarografická metóda stanovenia obsahu olova

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 44 1853/Z1 (44 1853) zrušená

Dátum vydania: 25.10.1993

Mangánové rudy, koncentráty a aglomeráty. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie a polarografická metóda stanovenia obsahu olova

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1854 (44 1854) zrušená

Dátum vydania: 18.05.1989

Mangánové rudy, koncentráty a aglomeráty. Stanovenie chemicky viazanej vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1855 (44 1855) zrušená

Dátum vydania: 31.05.1989

Mangánové rudy, koncentráty a aglomeráty. Stanovenie straty hmotnosti pri žíhaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1861 (44 1861) zrušená

Dátum vydania: 03.09.1981

Bauxit. Metódy odberu a prípravy vzoriek na chemický rozbor a stanovenie obsahu vlhkosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1862 (44 1862) zrušená

Dátum vydania: 22.12.1989

Bauxit. Vážková metóda stanovenia vlhkosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1862 (44 1862) zrušená

Dátum vydania: 03.09.1981

BAUXIT.~METODA~STANOVENI OBSAHU~VLHKOSTI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1863 (44 1863) zrušená

Dátum vydania: 03.09.1981

Bauxit. Metóda stanovenia straty žíhaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1867 (44 1867) zrušená

Dátum vydania: 11.11.1982

Bauxit. Všeobecné ustanovenia k metódam chemického rozboru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1868 (44 1868) zrušená

Dátum vydania: 22.12.1989

Bauxit. Titračná metóda stanovenia oxidu hlinitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1868 (44 1868) zrušená

Dátum vydania: 23.05.1980

BAUXIT.~TITRACNI METODA~STANOVENI OBSAHU KYSLICNIKU HLINITEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1869 (44 1869) zrušená

Dátum vydania: 23.05.1980

BAUXIT.~VAZKOVA METODA~STANOVENI OBSAHU~KYSLICNIKU KREMICITEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1869 (44 1869) zrušená

Dátum vydania: 22.12.1989

Bauxit. Vážková metóda stanovenia oxidu kremičitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1870 (44 1870) zrušená

Dátum vydania: 13.01.1983

Bauxit. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie a chelatometrická metóda stanovenia oxidu vápenatého a horečnatého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1872 (44 1872) zrušená

Dátum vydania: 11.11.1982

Bauxit. Odmerná metóda stanovenia celkového obsahu železa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1873 (44 1873) zrušená

Dátum vydania: 13.01.1983

Bauxit. Titračná a plynomerná metóda stanovenia obsahu oxidu uhličitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1874 (44 1874) zrušená

Dátum vydania: 11.11.1982

Bauxit. Fotometrická metóda stanovenia obsahu oxidu titaničitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1875 (44 1875) zrušená

Dátum vydania: 13.01.1983

Bauxit. Potenciometrická a fotometrická metóda stanovenia obsahu oxidu vanadičného

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1876 (44 1876) zrušená

Dátum vydania: 11.11.1982

Bauxit. Potenciometrická a fotometrická metóda stanovenia obsahu oxidu chromitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1877 (44 1877) zrušená

Dátum vydania: 11.11.1982

Bauxit. Stanovenie obsahu oxidu meďnatého metódou atómovej absorpčnej spektrometrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1878 (44 1878) zrušená

Dátum vydania: 13.01.1983

Bauxit. Fotometrická metóda stanovenia celkového obsahu mangánu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1879 (44 1879) zrušená

Dátum vydania: 17.02.1984

Bauxit. Odmerná metóda stanovenia obsahu organických látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1880 (44 1880) zrušená

Dátum vydania: 17.02.1984

Bauxit. Fotometrická metóda stanovenia obsahu oxidu fosforečného

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 44 1881 (44 1881) zrušená

Dátum vydania: 17.02.1984

Bauxit. Vážková metóda stanovenia celkového obsahu síry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1881/a (44 1881) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1988

Bauxit. Vážková metóda stanovenia celkového obsahu síry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 44 1881/b (44 1881) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1989

Bauxit. Vážková metóda stanovenia celkového obsahu síry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 6230 (44 1837)

Dátum vydania: 01.03.2003

Mangánové rudy. Stanovenie granulometrického zloženia sitovým rozborom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac