SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN ISO 10426-1 (45 1501)

Dátum vydania: 01.06.2010

Ropný a plynárenský priemysel. Cementy a materiály na cementovanie sond. Časť 1: Špecifikácia (ISO 10426-1: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10426-1/AC (45 1501)

Dátum vydania: 01.07.2011

Ropný a plynárenský priemysel. Cementy a materiály na cementovanie sond. Časť 1: Špecifikácia (ISO 10426-1: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10426-2 (45 1501)

Dátum vydania: 01.05.2004

Naftový a plynárenský priemysel. Cementy a materiály na cementovanie sond. Časť 2: Skúšanie kvality cementov. Skúšanie na zmáčavosť vo vode (ISO 10426-2: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10426-2/A1 (45 1501)

Dátum vydania: 01.02.2006

Naftový a plynárenský priemysel. Cementy a materiály na cementovanie sond. Časť 2: Skúšanie kvality cementov. Skúšanie na zmáčavosť vo vode (ISO 10426-2: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10426-2/AC (45 1501)

Dátum vydania: 01.07.2009

Naftový a plynárenský priemysel. Cementy a materiály na cementovanie sond. Časť 2: Skúšanie kvality cementov. Skúšanie na zmáčavosť vo vode (ISO 10426-2: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10426-3 (45 1501) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Naftový a plynárenský priemysel. Cementy a materiály na cementovanie sond. Časť 3: Skúšky vlastností cementov hlbokovodných sond (ISO 10426-3: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10426-3 (45 1501)

Dátum vydania: 01.04.2020

Ropný a plynárenský priemysel. Cementy a materiály na cementovanie sond. Časť 3: Skúšanie vlastností cementov hlbokovodných sond (ISO 10426-3: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10426-4 (45 1501)

Dátum vydania: 01.07.2005

Naftový a plynárenský priemysel. Cementy a materiály na cementovanie sond. Časť 4: Príprava a skúšky penových cementových kalov pri atmosférickom tlaku (ISO 10426: 2004-4)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10426-5 (45 1501)

Dátum vydania: 01.04.2006

Naftový a plynárenský priemysel. Cementy a materiály na cementovanie sond. Časť 5: Určenie zmršťovania a rozťažnosti na tvorbu kvality cementu pri atmosférickom tlaku (ISO 10426-5: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10426-6 (45 1501)

Dátum vydania: 01.11.2008

Ropný a plynárenský priemysel. Cementy a materiály na cementovanie sond. Časť 6: Metódy na určenie statickej pevnosti cementových gélov (ISO 10426-6: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13503-1 (45 1506)

Dátum vydania: 01.03.2012

Ropný a plynárenský priemysel. Vystrojovacia kvapalina a materiály. Časť 1: Meranie viskóznych vlastností vystrojovacích kvapalín (ISO 13503-1: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13503-1 (45 1506) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2005

Naftový a plynárenský priemysel. Vystrojovacia kvapalina a materiály. Časť 1: Meranie viskóznych vlastností vystrojovacích kvapalín (ISO 13503-1: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13503-1/AC (45 1506) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2009

Naftový a plynárenský priemysel. Vystrojovacia kvapalina a materiály. Časť 1: Meranie viskóznych vlastností vystrojovacích kvapalín (ISO 13503-1: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13503-2 (45 1506)

Dátum vydania: 01.05.2007

Ropný a plynárenský priemysel. Vystrojovacia kvapalina a materiály. Časť 2: Meranie vlastností výstužných materiálov používaných pri operáciách hydraulického štiepenia a pri štrkových výplniach (ISO 13503-2: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13503-2/A1 (45 1506)

Dátum vydania: 01.05.2010

Ropný a plynárenský priemysel. Vystrojovacia kvapalina a materiály. Časť 2: Meranie vlastností výstužných materiálov používaných pri operáciách hydraulického štiepenia a pri štrkových výplniach (ISO 13503-2: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13503-3 (45 1506) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2006

Naftový a plynárenský priemysel. Vystrojovacia kvapalina a materiály. Časť 3: Skúšanie ťažkých soľných roztokov (ISO 13503-3: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13503-3 (45 1506)

Dátum vydania: 01.08.2022

Ropný a plynárenský priemysel. Vystrojovacia kvapalina a materiály. Časť 3: Skúšanie ťažkých soľných roztokov (ISO 13503-3: 2022)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13503-3/AC (45 1506) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2009

Naftový a plynárenský priemysel. Vystrojovacia kvapalina a materiály. Časť 3: Skúšanie ťažkých soľných roztokov (ISO 13503-3: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13503-4 (45 1506)

Dátum vydania: 01.04.2007

Ropný a plynárenský priemysel. Vystrojovacia kvapalina a materiály. Časť 4: Postup merania stimulácie a úniku filtračnej kvapaliny štrkových výplní za statických podmienok (ISO 13503-4: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13503-5 (45 1506)

Dátum vydania: 01.12.2006

Ropný a plynárenský priemysel. Vystrojovacia kvapalina a materiály. Časť 5: Postupy merania dlhodobej vodivosti výstužných materiálov (ISO 13503-5: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13503-6 (45 1506)

Dátum vydania: 01.09.2014

Ropný a plynárenský priemysel. Vystrojovacia kvapalina a materiály. Časť 6: Postup merania úniku vystrojovacích kvapalín pri dynamických podmienkach (ISO 13503-6: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13704 (45 1509)

Dátum vydania: 01.05.2008

Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Výpočet hrúbky steny vykurovacej trubice v ropných rafinériách (ISO 13704:2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13704/AC (45 1509)

Dátum vydania: 01.08.2009

Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Výpočet hrúbky steny vykurovacej trubice v ropných rafinériách (ISO 13704:2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15138 (45 1505) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2008

Ropný a plynárenský priemysel. Príbrežné inštalácie zariadení. Vykurovanie, ventilácia a klimatizácia (ISO 15138:2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15138 (45 1505) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2002

Naftový a plynárenský priemysel. Príbrežné inštalácie zariadení. Vykurovanie, ventilácia a klimatizácia (ISO 15138:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15138 (45 1505)

Dátum vydania: 01.01.2019

Ropný a plynárenský priemysel. Príbrežné inštalácie zariadení. Vykurovanie, ventilácia a klimatizácia (ISO 15138: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15156-1 (45 1500) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2016

Ropný a plynárenský priemysel. Materiály na používanie v prostredí s obsahom sírovodíka pri produkcii ropy a plynu. Časť 1: Všeobecné zásady na selekciu materiálov odolných proti tvoreniu trhlín (ISO 15156-1: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15156-1 (45 1500)

Dátum vydania: 01.06.2021

Ropný a plynárenský priemysel. Materiály na používanie v prostredí s obsahom sírovodíka pri produkcii ropy a plynu. Časť 1: Všeobecné zásady na selekciu materiálov odolných proti tvoreniu trhlín (ISO 15156-1: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15156-1 (45 1500) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2002

Naftový a plynárenský priemysel. Materiály používané v prostredí sírovodíka, v oleji a produkcii plynu. Časť 1: Všeobecné zásady na selekciu materiálov (ISO 15156-1:2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15156-1 (45 1500) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2010

Naftový a plynárenský priemysel. Materiály používané v prostredí sírovodíka, v oleji a produkcii plynu. Časť 1: Všeobecné zásady na selekciu materiálov (ISO 15156-1: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15156-1/AC (45 1500) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2007

Naftový a plynárenský priemysel. Materiály používané v prostredí sírovodíka, v oleji a produkcii plynu. Časť 1: Všeobecné zásady na selekciu materiálov (ISO 15156-1:2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15156-2 (45 1500) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Naftový, petrochemický a plynárenský priemysel. Materiály na použitie v prostredí ropného a plynárenského priemyslu s obsahom H2S. Časť 2: Uhlíkové a nízkolegované ocele odolné proti tvoreniu trhlín a použitie liatiny (ISO 15156-2: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15156-2 (45 1500) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2010

Naftový, petrochemický a plynárenský priemysel. Materiály na použitie v prostredí ropného a plynárenského priemyslu s obsahom H2S. Časť 2: Uhlíkové a nízkolegované ocele odolné proti tvoreniu trhlín a použitie liatiny (ISO 15156-2: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15156-2 (45 1500) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2016

Ropný a plynárenský priemysel. Materiály na používanie v prostredí s obsahom sírovodíka pri produkcii ropy a plynu. Časť 2: Uhlíkové a nízkolegované ocele odolné proti tvoreniu trhlín a použitie liatiny (ISO 15156-2: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15156-2 (45 1500)

Dátum vydania: 01.06.2021

Ropný a plynárenský priemysel. Materiály na používanie v prostredí s obsahom sírovodíka pri produkcii ropy a plynu. Časť 2: Uhlíkové a nízkolegované ocele odolné proti tvoreniu trhlín a použitie liatiny (ISO 15156-2: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15156-2/AC (45 1500) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2007

Naftový, petrochemický a plynárenský priemysel. Materiály na použitie v prostredí ropného a plynárenského priemyslu s obsahom H2S. Časť 2: Uhlíkové a nízkolegované ocele odolné proti tvoreniu trhlín a použitie liatiny (ISO 15156-2: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15156-3 (45 1500) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Naftový, petrochemický a plynárenský priemysel. Materiály na použitie v prostredí ropného a plynárenského priemyslu s obsahom H2S. Časť 3: CRA (koróziovzdorné zliatiny) a iné zliatiny odolné proti tvoreniu trhlín (ISO 15156-3: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15156-3 (45 1500) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2016

Ropný a plynárenský priemysel. Materiály na používanie v prostredí s obsahom sírovodíka pri produkcii ropy a plynu. Časť 3: CRA (koróziovzdorné zliatiny) a iné zliatiny odolné proti tvoreniu trhlín (ISO 15156-3: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15156-3 (45 1500) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2010

Naftový, petrochemický a plynárenský priemysel. Materiály na použitie v prostredí ropného a plynárenského priemyslu s obsahom H2S. Časť 3: CRA (koróziovzdorné zliatiny) a iné zliatiny odolné proti tvoreniu trhlín (ISO 15156-3: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15156-3 (45 1500)

Dátum vydania: 01.06.2021

Ropný a plynárenský priemysel. Materiály na používanie v prostredí s obsahom sírovodíka pri produkcii ropy a plynu. Časť 3: CRA (koróziovzdorné zliatiny) a iné zliatiny odolné proti tvoreniu trhlín (ISO 15156-3: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15156-3/AC (45 1500) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2007

Naftový, petrochemický a plynárenský priemysel. Materiály na použitie v prostredí ropného a plynárenského priemyslu s obsahom H2S. Časť 3: CRA (koróziovzdorné zliatiny) a iné zliatiny odolné proti tvoreniu trhlín (ISO 15156-3: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17348 (45 1502)

Dátum vydania: 01.07.2016

Ropný a plynárenský priemysel. Výber materiálov pre prostredie s vysokým obsahom CO2 pre pažnice, ťažobné rúrky a zariadenie na zvislý vrt (ISO 17348: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17349 (45 1503)

Dátum vydania: 01.07.2016

Ropný a plynárenský priemysel. Príbrežné plošiny manipulujúce s tokom s vysokým obsahom CO2 pri vysokom tlaku (ISO 17349: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17782 (45 1511)

Dátum vydania: 01.05.2019

Ropný, petrochemický a plynárenský priemysel. Schéma na posudzovanie zhody výrobcov špeciálnych materiálov (ISO 17782: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21457 (45 1510)

Dátum vydania: 01.04.2011

Naftový, petrochemický a plynárenský priemysel. Výber materiálov a kontrola korózie výrobných systémov ropy a zemného plynu (ISO 21457: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23936-1 (45 1505)

Dátum vydania: 01.08.2009

Naftový, petrochemický a plynárenský priemysel. Nekovové materiály v kontakte s médiami v súvislosti s produkciou ropy a zemného plynu. Časť 1: Termoplasty (ISO 23936-1:2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23936-2 (45 1505)

Dátum vydania: 01.06.2012

Naftový, petrochemický a plynárenský priemysel. Nekovové materiály v kontakte s médiami v súvislosti s produkciou ropy a zemného plynu. Časť 2: Elastoméry (ISO 23936-2: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac