Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 46 4540 (46 4540) zrušená

Dátum vydania: 17.01.1989

Osivo a sadivo. Osivo a sadivo kvetov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17155 (46 4577)

Dátum vydania: 01.10.2020

Kvalita pôdy. Stanovenie početnosti a aktivity pôdnej mikroflóry s použitím respiračných kriviek (ISO 17155: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac