SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN EN ISO 10693 (46 5131)

Dátum vydania: 01.10.2014

Kvalita pôdy. Stanovenie obsahu uhličitanov. Volumetrická metóda (ISO 10693: 1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11266 (46 5143)

Dátum vydania: 01.10.2020

Kvalita pôdy. Odporúčania na laboratórne skúšanie biodegradácie organických chemických látok v aeróbnych pôdnych podmienkach (ISO 11266: 1994)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11504 (46 5140)

Dátum vydania: 01.03.2018

Kvalita pôdy. Hodnotenie vplyvu z pôd kontaminovaných ropnými uhľovodíkmi (ISO 11504: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11916-3 (46 5150)

Dátum vydania: 01.01.2022

Kvalita pôdy. Stanovenie vybraných výbušnín a podobných látok. Časť 3: Metódy s použitím kvapalinovej chromatografie s tandemovou hmotnostnou spektrometriou (LC-MS/MS) (ISO 11916-3: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14239 (46 5141)

Dátum vydania: 01.09.2020

Kvalita pôdy. Laboratórne inkubačné systémy na meranie mineralizácie organických chemických látok v pôdnych anaeróbnych podmienkach (ISO 14239: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15009 (46 5136)

Dátum vydania: 01.07.2016

Kvalita pôdy. Stanovenie obsahu prchavých aromatických uhľovodíkov, naftalénu a prchavých halogénovaných uhľovodíkov plynovou chromatografiou. Metóda „purge-and-trap" s termodesorpciou (ISO 15009: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15009 (46 5136) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2013

Kvalita pôdy. Stanovenie obsahu prchavých aromatických uhľovodíkov, naftalénu a prchavých halogénovaných uhľovodíkov plynovou chromatografiou. Metóda „purge-and-trap" s termodesorpciou (ISO 15009: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15473 (46 5142)

Dátum vydania: 01.09.2020

Kvalita pôdy. Odporúčania na laboratórne skúšanie biodegradácie organických chemických látok v anaeróbnych pôdnych podmienkach (ISO 15473: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16558-1 (46 5137)

Dátum vydania: 01.02.2016

Kvalita pôdy. Ropné uhľovodíky ako rizikový faktor. Časť 1: Stanovenie alifatických a aromatických frakcií prchavých ropných uhľovodíkov plynovou chromatografiou (statická "headspace" metóda) (ISO 16558-1: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16558-1/A1 (46 5137)

Dátum vydania: 01.11.2020

Kvalita pôdy. Ropné uhľovodíky ako rizikový faktor. Časť 1: Stanovenie alifatických a aromatických frakcií prchavých ropných uhľovodíkov plynovou chromatografiou (statická "headspace" metóda) (ISO 16558-1: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16703 (46 5133)

Dátum vydania: 01.10.2011

Kvalita pôdy. Stanovenie obsahu uhľovodíkov C10 až C40 plynovou chromatografiou (ISO 16703: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17184 (46 5114)

Dátum vydania: 01.12.2014

Kvalita pôdy. Stanovenie uhlíka a dusíka spektrometriou v blízkej infračervenej oblasti (NIRS) (ISO 17184: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17380 (46 5117)

Dátum vydania: 01.12.2013

Kvalita pôdy. Stanovenie celkového kyanidu a ľahko uvoľniteľného kyanidu. Metóda kontinuálnej prietokovej analýzy (ISO 17380: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22155 (46 5135)

Dátum vydania: 01.07.2016

Kvalita pôdy. Stanovenie prchavých aromatických uhľovodíkov, halogénovaných uhľovodíkov a vybraných éterov plynovou chromatografiou. Statická metóda "headspace" (ISO 22155: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22155 (46 5135) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2013

Kvalita pôdy. Stanovenie prchavých aromatických uhľovodíkov, halogenovaných uhľovodíkov a vybraných éterov plynovou chromatografiou. Statická metóda headspace (ISO 22155: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22892 (46 5134)

Dátum vydania: 01.10.2011

Kvalita pôdy. Pokyny na identifikáciu cieľových zložiek plynovou chromatografiou a hmotnostnou spektrometriou (ISO 22892: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23161 (46 5116) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2012

Kvalita pôdy. Stanovenie vybratých organociničitých zlúčenín. Metóda plynovej chromatografie (ISO 23161: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23161 (46 5116)

Dátum vydania: 01.05.2019

Kvalita pôdy. Stanovenie vybraných organociničitých zlúčenín. Metóda plynovej chromatografie (ISO 23161: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 10381-6 (46 5110) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Kvalita pôdy. Odber vzoriek. Časť 6: Pokyny na odber, manipuláciu a uchovávanie pôdnych vzoriek určených na hodnotenie aeróbnych mikrobiálnych procesov v laboratóriu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 10693 (46 5131) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2001

Kvalita pôdy. Stanovenie obsahu uhličitanov. Volumetrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 10694 (46 5113)

Dátum vydania: 01.03.2001

Kvalita pôdy. Stanovenie organického a celkového uhlíka po suchom spaľovaní (elementárna analýza)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 11047 (46 5120) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2004

Kvalita pôdy. Stanovenie kadmia, chrómu, kobaltu, medi, olova, mangánu, niklu a zinku v extraktoch pôdy v lúčavke kráľovskej. Metódy plameňovej a elektrotermickej atómovej absorpčnej spektrometrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 11047 (46 5120)

Dátum vydania: 01.07.2004

Kvalita pôdy. Stanovenie kadmia, chrómu, kobaltu, medi, olova, mangánu, niklu a zinku v extraktoch z pôdy do lúčavky kráľovskej. Metódy plameňovej a elektrotermickej atómovej absorpčnej spektrometrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 11048 (46 5132)

Dátum vydania: 01.03.2001

Kvalita pôdy. Stanovenie obsahu síranov rozpustných vo vode a v kyseline

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 11261 (46 5111)

Dátum vydania: 01.03.2001

Kvalita pôdy. Stanovenie celkového dusíka. Modifikovaná Kjeldahlova metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 11263 (46 5112)

Dátum vydania: 01.03.2001

Kvalita pôdy. Stanovenie fosforu. Spektrometrické stanovenie fosforu rozpustného v roztoku hydrogénuhličitanu sodného

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 11466 (46 5121)

Dátum vydania: 01.03.2001

Kvalita pôdy. Extrakcia stopových prvkov rozpustných v lúčavke kráľovskej

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 14869-1 (46 5108) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2004

Kvalita pôdy. Rozpúšťanie na stanovenie celkového obsahu prvkov. Časť 1: Rozpúšťanie kyselinou fluorovodíkovou a kyselinou chloristou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 14869-1 (46 5108)

Dátum vydania: 01.07.2004

Kvalita pôdy. Rozklad na stanovenie celkového obsahu prvkov. Časť 1: Rozklad kyselinou fluorovodíkovou a kyselinou chloristou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 14869-2 (46 5108)

Dátum vydania: 01.07.2004

Kvalita pôdy. Rozklad na stanovenie celkového obsahu prvkov. Časť 2: Rozklad alkalickým tavením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 14869-2 (46 5108) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2004

Kvalita pôdy. Rozpúšťanie na stanovenie celkového obsahu prvkov. Časť 2: Rozpúšťanie alkalickým tavením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 16558-2 (46 5137)

Dátum vydania: 01.01.2016

Kvalita pôdy. Ropné uhľovodíky ako rizikový faktor. Časť 2: Stanovenie alifatických a aromatických frakcií poloprchavých ropných uhľovodíkov plynovou chromatografiou s plameňovoionizačnou detekciou (ISO/TS 16558-2: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ISO/TS 14256-1 (46 5109) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2004

Kvalita pôdy. Stanovenie dusičnanov, dusitanov a amónia v neupravených pôdach extrakciou roztokom chloridu draselného. Časť 1: Manuálna metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ISO/TS 14256-1 (46 5109)

Dátum vydania: 01.07.2004

Kvalita pôdy. Stanovenie dusičnanov, dusitanov a amónnych iónov v prirodzene vlhkých pôdach extrakciou roztokom chloridu draselného. Časť 1: Manuálna metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac