SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 16502 (46 5261)

Dátum vydania: 01.02.2015

Skúšobná metóda na stanovenie stupňa kyslosti pôdy podľa Baumanna-Gullyho

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10930 (46 5205)

Dátum vydania: 01.06.2013

Kvalita pôdy. Meranie stability pôdneho kameniva na pôsobenie vody (ISO 10930: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11063 (46 5218) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2013

Kvalita pôdy. Metóda priamej extrakcie DNA zo vzoriek pôdy (ISO 11063: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11063 (46 5218)

Dátum vydania: 01.03.2021

Kvalita pôdy. Priama extrakcia pôdnej DNA (ISO 11063: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11260 (46 5254) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Kvalita pôdy. Stanovenie výmennej kapacity katiónov a hodnoty nasýtenia zásadami pomocou roztoku chloridu bárnatého (ISO 11260: 1994 vrátane Cor 1: 1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11260 (46 5254)

Dátum vydania: 01.09.2018

Kvalita pôdy. Stanovenie výmennej kapacity katiónov a hodnoty nasýtenia zásadami pomocou roztoku chloridu bárnatého (ISO 11260: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11260/Z1 (46 5254) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2011

Kvalita pôdy. Stanovenie výmennej kapacity katiónov a hodnoty nasýtenia zásadami pomocou roztoku chloridu bárnatého (ISO 11260: 1994 vrátane Cor 1: 1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11267 (46 5223)

Dátum vydania: 01.06.2014

Kvalita pôdy. Inhibícia množenia chvostoskokov (Folsomia candida) v dôsledku pôdnych kontaminantov (ISO 11267: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11268-1 (46 5272)

Dátum vydania: 01.12.2015

Kvalita pôdy. Vplyvy znečisťujúcich látok na dážďovky. Časť 1: Určenie akútnej toxicity pomocou Eisenia fetida alebo Eisenia andrei (ISO 11268-1: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11268-2 (46 5272)

Dátum vydania: 01.12.2015

Kvalita pôdy. Vplyvy znečisťujúcich látok na dážďovky. Časť 2: Určenie vplyvov na reprodukciu Eisenia fetida alebo Eisenia andrei (ISO 11268-2: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11268-3 (46 5272)

Dátum vydania: 01.12.2015

Kvalita pôdy. Vplyvy znečisťujúcich látok na dážďovky. Časť 3: Pokyny na stanovenie vplyvov v pôde (ISO 11268-3: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11269-1 (46 5221)

Dátum vydania: 01.04.2013

Kvalita pôdy. Stanovenie účinkov znečisťujúcich látok na pôdnu vegetáciu. Časť 1: Metóda merania inhibície koreňového rastu (ISO 11269-1: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11269-2 (46 5221)

Dátum vydania: 01.06.2013

Kvalita pôdy. Stanovenie účinkov znečisťujúcich látok na pôdnu vegetáciu. Časť 2: Účinky kontaminovanej pôdy na ohrozenie rastu a včasný rast vyšších rastlín (ISO 11269-2: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11272 (46 5208) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2014

Kvalita pôdy. Stanovenie objemovej hmotnosti sušiny (ISO 11272: 1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11272 (46 5208)

Dátum vydania: 01.10.2017

Kvalita pôdy. Stanovenie objemovej hmotnosti sušiny (ISO 11272: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11274 (46 5215)

Dátum vydania: 01.04.2020

Kvalita pôdy. Stanovenie vodnej retenčnej schopnosti pôdy. Laboratórne metódy (ISO 11274: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11274 (46 5215) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2014

Kvalita pôdy. Stanovenie vodnej retenčnej schopnosti pôdy. Laboratórne metódy (ISO 11274:1998 + Cor. 1: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11275 (46 5216)

Dátum vydania: 01.09.2014

Kvalita pôdy. Stanovenie nenasýtenej hydraulickej konduktivity (v nenasýtenej zóne) a vodnej retenčnej schopnosti. Metóda odparovania vetrom (ISO 11275: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11276 (46 5252)

Dátum vydania: 01.10.2014

Kvalita pôdy. Stanovenie napätia pôdnej vody. Tenziometrická metóda (ISO 11276: 1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11461 (46 5209)

Dátum vydania: 01.09.2014

Kvalita pôdy. Stanovenie objemovej frakcie vody v pôde pomocou odberného valca. Gravimetrická metóda (ISO 11461: 2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11508 (46 5210) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2014

Kvalita pôdy. Stanovenie objemovej hmotnosti častíc (ISO 11508: 1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11508 (46 5210)

Dátum vydania: 01.05.2018

Kvalita pôdy. Stanovenie objemovej hmotnosti častíc (ISO 11508: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12404 (46 5202) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2016

Kvalita pôdy. Návod na výber a používanie skríningových metód (ISO 12404: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13196 (46 5201)

Dátum vydania: 01.01.2016

Kvalita pôdy. Skríning pôd na vybrané prvky pomocou energo-disperznej rontgenovej fluorescenčnej spektrometrie pomocou príručných alebo prenosných prístrojov (ISO 13196: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14238 (46 5275)

Dátum vydania: 01.06.2014

Kvalita pôdy. Biologické metódy. Stanovenie mineralizácie dusíka a nitrifikácie v pôdach a vplyv chemikálií na tento proces (ISO 14238: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14240-1 (46 5220)

Dátum vydania: 01.10.2011

Kvalita pôdy. Stanovenie pôdnej mikrobiálnej biomasy. Časť 1: Metóda substrátom indukovanej respirácie (ISO 14240-1: 1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14240-2 (46 5220)

Dátum vydania: 01.10.2011

Kvalita pôdy. Stanovenie pôdnej mikrobiálnej biomasy. Časť 2: Fumigačná extrakčná metóda (ISO 14240-2: 1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14254 (46 5243) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2011

Kvalita pôdy. Stanovenie výmennej acidity v extraktoch chloridu bárnatého (ISO 14254: 2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14254 (46 5243)

Dátum vydania: 01.09.2018

Kvalita pôdy. Stanovenie výmennej acidity použitím roztoku chloridu bárnatého ako extraktu (ISO 14254: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15175 (46 5225) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2011

Kvalita pôdy. Charakterizácia pôdy vo vzťahu k ochrane podzemných vôd (ISO 15175: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15175 (46 5225)

Dátum vydania: 01.07.2019

Kvalita pôdy. Charakterizácia kontaminovanej pôdy vo vzťahu k ochrane podzemných vôd (ISO 15175: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15685 (46 5276)

Dátum vydania: 01.10.2020

Kvalita pôdy. Stanovenie potenciálnej nitrifikácie a inhibície nitrifikácie. Rýchla skúška oxidáciou amóniových iónov (ISO 15685: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15952 (46 5226) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2011

Kvalita pôdy. Vplyvy znečistenia na mláďatá slimáka záhradného. Stanovenie vplyvu znečistenia pôdy na rast (ISO 15952: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15952 (46 5226)

Dátum vydania: 01.01.2019

Kvalita pôdy. Vplyvy znečistenia na juvenilné štádiá slimáka záhradného (Helicidae). Stanovenie vplyvu znečistenia pôdy na rast (ISO 15952: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16072 (46 5228)

Dátum vydania: 01.10.2011

Kvalita pôdy. Laboratórne metódy na stanovenie mikrobiálnej pôdnej respirácie (ISO 16072: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16133 (46 5229) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2011

Kvalita pôdy. Pokyny na vytvorenie a udržiavanie programov monitorovania (ISO 16133: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16133 (46 5229)

Dátum vydania: 01.07.2019

Kvalita pôdy. Pokyny na vytvorenie a udržiavanie programov monitorovania (ISO 16133: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16198 (46 5235)

Dátum vydania: 01.08.2015

Kvalita pôdy. Biotesty s použitím rastlín na hodnotenie biodostupnosti stopových prvkov z pôdy do rastlín (ISO 16198: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16387 (46 5224)

Dátum vydania: 01.06.2014

Kvalita pôdy. Vplyvy znečisťujúcich látok z ovzdušia na enchytrády (Enchytraeus sp.). Stanovenie vplyvov na reprodukciu (ISO 16387: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16720 (46 5257)

Dátum vydania: 01.10.2007

Kvalita pôdy. Predúprava vzoriek sušením vymrazovaním na nasledujúcu analýzu (ISO 16720: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17402 (46 5230)

Dátum vydania: 01.10.2011

Kvalita pôdy. Požiadavky a pokyny na výber a použitie metód na zhodnotenie biodostupnosti kontaminantov v pôde a pôdnych materiáloch (ISO 17402: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17512-1 (46 5278)

Dátum vydania: 01.10.2020

Kvalita pôdy. Skúška únikového správania na stanovenie kvality pôdy a účinkov chemických látok. Časť 1: Skúška s dážďovkami (Eisenia fetida a Eisenia andrei) (ISO 17512-1: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17512-2 (46 5278)

Dátum vydania: 01.10.2020

Kvalita pôdy. Skúška únikového správania na stanovenie kvality pôdy a účinkov chemických látok. Časť 2: Skúška na chvostoskokoch (Folsomia candida) (ISO 17512-2: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17601 (46 5273)

Dátum vydania: 01.08.2018

Kvalita pôdy. Odhad početnosti vybraných mikrobiálnych génových sekvencií kvantitatívnou PCR z DNA extrahovanej priamo z pôdy (ISO 17601: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18187 (46 5274)

Dátum vydania: 01.08.2018

Kvalita pôdy. Kontaktné skúšanie tuhých vzoriek pomocou aktivity dehydrogenázy Arthrobacter globiformis (ISO 18187: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18311 (46 5219)

Dátum vydania: 01.08.2018

Kvalita pôdy. Metóda skúšania vplyvov pôdnych kontaminantov na aktivitu osídľovania pôdy pôdnymi organizmami. Skúška s návnadovými pásikmi (ISO 18311: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18763 (46 5222)

Dátum vydania: 01.09.2020

Kvalita pôdy. Stanovenie toxických účinkov na znečisťujúcich látok na klíčenie a včasný rast vyšších rastlín (ISO 18763: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18772 (46 5259)

Dátum vydania: 01.09.2014

Kvalita pôdy. Pokyny na postupy vylúhovania na následné chemické a ekotoxikologické skúšanie pôd a pôdnych materiálov (ISO 18772: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19258 (46 5231)

Dátum vydania: 01.03.2019

Kvalita pôdy. Usmernenie k stanoveniu pozaďových hodnôt (ISO 19258: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19258 (46 5231) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2011

Kvalita pôdy. Pokyny na stanovenie hodnôt podkladu (ISO 19258: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20130 (46 5263)

Dátum vydania: 01.10.2020

Kvalita pôdy. Meranie profilov aktivity enzýmov vo vzorkách pôdy s použitím kolometrických substrátov na mikrojamkových platniach (ISO 20130: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20963 (46 5227)

Dátum vydania: 01.10.2011

Kvalita pôdy. Vplyvy znečistenia na larvy hmyzu (Oxythyrea funesta). Stanovenie akútnej toxicity (ISO 20963: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21268-1 (46 5258)

Dátum vydania: 01.04.2020

Kvalita pôdy. Postupy vylúhovania pre následné chemické a ekotoxikologické skúšanie pôd a pôdnych materiálov. Časť 1: Dávková skúška s použitím pomeru kvapalina tuhá látka 2 l/kg sušiny (ISO 21268-1: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21268-2 (46 5258)

Dátum vydania: 01.04.2020

Kvalita pôdy. Postupy vylúhovania pre následné chemické a ekotoxikologické skúšanie pôd a pôdnych materiálov. Časť 2: Dávková skúška s použitím pomeru kvapalina tuhá látka 10 l/kg sušiny (ISO 21268-2: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21268-3 (46 5258)

Dátum vydania: 01.04.2020

Kvalita pôdy. Postupy vylúhovania pre následné chemické a ekotoxikologické skúšanie pôd a pôdnych materiálov. Časť 3: Skúška vsakovania odpadových vôd so vzostupným tokom (ISO 21268-3: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21268-4 (46 5258)

Dátum vydania: 01.06.2020

Kvalita pôdy. Postupy vylúhovania pre následné chemické a ekotoxikologické skúšanie pôd a pôdnych materiálov. Časť 4: Vplyv hodnoty pH na vylúhovanie so začiatočným pridaním kyseliny/zásady (ISO 21268-4: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21285 (46 5217)

Dátum vydania: 01.09.2020

Kvalita pôdy. Inhibícia redukcie pôdnych roztočov ((Hypoaspis aculeifer) v dôsledku pôdnych kontaminantov (ISO 21285: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21286 (46 5262)

Dátum vydania: 01.09.2020

Kvalita pôdy. Identifikácia ekotoxikologických skúšobných druhov DNA čiarovým kódovaním (ISO 21286: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21479 (46 5236)

Dátum vydania: 01.10.2020

Kvalita pôdy. Stanovenie účinkov znečisťujúcich látok na pôdnu vegetáciu. Zloženie mastných kyselín listov rastlín na hodnotenie kvality pôdy (ISO 21479: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22030 (46 5232)

Dátum vydania: 01.10.2011

Kvalita pôdy. Biologické metódy. Dlhodobá toxicita pri vyšších rastlinách (ISO 22030: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23266 (46 5264)

Dátum vydania: 01.09.2021

Kvalita pôdy. Skúška na meranie inhibície množenia/reprodukcie roztočov Oribatida (Oppia nitens) vystavených kontaminantom v pôde (ISO 23266: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23470 (46 5242) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2011

Kvalita pôdy. Stanovenie efektívnej výmennej kapacity katiónov a obsahu vymeniteľných katiónov pomocou roztoku trichloridu hexamínkobaltnatého (ISO 23470: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23470 (46 5242)

Dátum vydania: 01.04.2019

Kvalita pôdy. Stanovenie efektívnej výmennej kapacity katiónov (CEC) a obsahu vymeniteľných katiónov pomocou roztoku trichloridu hexamínkobaltnatého (ISO 23470: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23611-1 (46 5270)

Dátum vydania: 01.01.2019

Kvalita pôdy. Odber vzoriek pôdnych bezstavovcov. Časť 1: Ručné triedenie a extrakcia dážďoviek (ISO 23611-1: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23611-1 (46 5270) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2011

Kvalita pôdy. Odber vzoriek pôdnych bezstavovcov. Časť 1: Ručné triedenie a extrakcia dažďoviek formalínom (ISO 23611-1: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23611-2 (46 5270)

Dátum vydania: 01.11.2011

Kvalita pôdy. Odber vzoriek pôdnych bezstavovcov. Časť 2: Odber vzoriek a extrakcia mikroartropód (Collembola a Acarina) (ISO 23611-2: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23611-3 (46 5270) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2011

Kvalita pôdy. Odber vzoriek pôdnych bezstavovcov. Časť 3: Odber vzoriek a extrakcia enchytraeíd (ISO 23611-3: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23611-3 (46 5270)

Dátum vydania: 01.04.2020

Kvalita pôdy. Odber vzoriek pôdnych bezstavovcov. Časť 3: Odber vzoriek a extrakcia enchytraeíd (ISO 23611-3: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23611-4 (46 5270)

Dátum vydania: 01.11.2011

Kvalita pôdy. Odber vzoriek pôdnych bezstavovcov. Časť 4: Odber vzoriek, extrakcia a identifikácia nematód osídlených v pôde (ISO 23611-4: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23611-5 (46 5270)

Dátum vydania: 01.06.2013

Kvalita pôdy. Odber vzoriek pôdnych bezstavovcov. Časť 5: Odber vzoriek a extrakcia veľkých bezstavovcov (ISO 23611-5: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23611-6 (46 5270)

Dátum vydania: 01.01.2014

Kvalita pôdy. Odber vzoriek pôdnych bezstavovcov. Časť 6: Pokyn na koncepciu programu odberu vzoriek pôdnych bezstavovcov (ISO 23611-6: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23753-1 (46 5260) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2011

Kvalita pôdy. Stanovenie aktivity dehydrogenázy v pôde. Časť 1: Metóda s použitím trifenyltetrazóliumchloridu (TTC) (ISO 23753-1: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23753-1 (46 5260)

Dátum vydania: 01.09.2019

Kvalita pôdy. Stanovenie aktivity dehydrogenázy v pôde. Časť 1: Metóda s použitím trifenyltetrazóliumchloridu (TTC) (ISO 23753-1: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23753-1/A1 (46 5260)

Dátum vydania: 01.03.2021

Kvalita pôdy. Stanovenie aktivity dehydrogenázy v pôde. Časť 1: Metóda s použitím trifenyltetrazóliumchloridu (TTC) (ISO 23753-1: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23753-2 (46 5260)

Dátum vydania: 01.09.2019

Kvalita pôdy. Stanovenie aktivity dehydrogenázy v pôde. Časť 2: Metóda s použitím jódotetrazóliumchloridu (INT) (ISO 23753-2: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23753-2 (46 5260) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2011

Kvalita pôdy. Stanovenie aktivity dehydrogenázy v pôde. Časť 2: Metóda s použitím jódotetrazóliumchloridu (INT) (ISO 23753-2: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23753-2/A1 (46 5260)

Dátum vydania: 01.03.2021

Kvalita pôdy. Stanovenie aktivity dehydrogenázy v pôde. Časť 2: Metóda s použitím jódotetrazóliumchloridu (INT) (ISO 23753-2: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 24032 (46 5269)

Dátum vydania: 01.04.2022

Kvalita pôdy. Umiestňovanie slimákov in situ na vyhodnotenie bioakumulácie kontaminantov (ISO 24032: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 25177 (46 5233) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2011

Kvalita pôdy. Opis pôdy z poľa (ISO 25177: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 25177 (46 5233)

Dátum vydania: 01.04.2020

Kvalita pôdy. Opis pôdy z poľa (ISO 25177: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28258 (46 5280)

Dátum vydania: 01.06.2014

Kvalita pôdy. Digitálna výmena dát týkajúcich sa pôdy (ISO 28258: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 28258/A1 (46 5280)

Dátum vydania: 01.04.2020

Kvalita pôdy. Digitálna výmena dát týkajúcich sa pôdy (ISO 28258: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 29200 (46 5237)

Dátum vydania: 01.10.2020

Kvalita pôdy. Hodnotenie génotoxických účinkov na vyššie rastliny. Skúška s mikrojadrami bôbu obyčajného (ISO 29200: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 10390 (46 5256) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2005

Kvalita pôdy. Stanovenie pH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 10573 (46 5212)

Dátum vydania: 01.03.2001

Kvalita pôdy. Stanovenie obsahu vody v nenasýtenej zóne. Metóda využívajúca neutrónové hĺbkové sondy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 11265 (46 5251)

Dátum vydania: 01.03.2001

Kvalita pôdy. Stanovenie špecifickej elektrickej vodivosti (obsahuje technickú opravu TC1:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 11276 (46 5252) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2001

Kvalita pôdy. Stanovenie napätia pôdnej vody. Tenziometrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 11464 (46 5255) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Kvalita pôdy. Predúprava vzoriek na fyzikálno-chemické rozbory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 11465 (46 5211)

Dátum vydania: 01.03.2001

Kvalita pôdy. Stanovenie obsahu sušiny a hmotnostného obsahu vody. Gravimetrická metóda (obsahuje technickú opravu TC1:1994)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 13536 (46 5241)

Dátum vydania: 01.03.2001

Kvalita pôdy. Stanovenie potenciálnej katiónovej výmennej kapacity a obsahu vymeniteľných katiónov za použitia tlmivého roztoku chloridu bárnatého s hodnotou pH = 8,1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 21268-1 (46 5258) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2010

Kvalita pôdy. Postupy vylúhovania pre následné chemické a ekotoxikologické skúšanie pôd a pôdnych materiálov. Časť 1: Dávková skúška s použitím pomeru kvapalina tuhá látka 2 l/kg sušiny (ISO/TS 21268-1: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 21268-2 (46 5258) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2010

Kvalita pôdy. Postupy vylúhovania pre následné chemické a ekotoxikologické skúšanie pôd a pôdnych materiálov. Časť 2: Dávková skúška s použitím pomeru kvapalina tuhá látka 10 l/kg sušiny (ISO/TS 21268-2: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 21268-3 (46 5258) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2010

Kvalita pôdy. Postupy vylúhovania pre následné chemické a ekotoxikologické skúšanie pôd a pôdnych materiálov. Časť 3: Skúška vsakovania odpadových vôd so vzostupným tokom (ISO/TS 21268-3: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 21268-4 (46 5258) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2010

Kvalita pôdy. Postupy vylúhovania pre následné chemické a ekotoxikologické skúšanie pôd a pôdnych materiálov. Časť 4: Vplyv hodnoty pH na vylúhovanie so začiatočným pridaním kyseliny/zásady (ISO/TS 21268-4: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 29843-1 (46 5290)

Dátum vydania: 01.04.2015

Kvalita pôdy. Stanovenie mikrobiálnej diverzity pôdy. Časť 1: Analýza fosfolipidových mastných kyselín (PLFA) a analýza éterových lipidov vo fosfolipidoch (PLEL) (ISO/TS 29843-1:2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 29843-2 (46 5290) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2015

Kvalita pôdy. Stanovenie mikrobiálnej diverzity pôdy. Časť 2: Metóda analýzy fosfolipidových mastných kyselín (PLFA) pomocou jednoduchej extrakčnej metódy PLFA (ISO/TS 29843-2: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 29843-2 (46 5290)

Dátum vydania: 01.11.2021

Kvalita pôdy. Stanovenie mikrobiálnej diverzity pôdy. Časť 2: Metóda analýzy fosfolipidových mastných kyselín (PLFA) pomocou jednoduchej extrakčnej metódy PLFA (ISO/TS 29843-2: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI ISO/TR 11046 (46 5253) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Kvalita pôdy. Stanovenie obsahu minerálneho oleja. Metóda infračervenej spektrometrie a metóda plynovej chromatografie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac