SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 46 5302 (46 5302) zrušená

Dátum vydania: 09.06.1981

Označovanie charakteru pôd obrábaných mechanizačnými prostriedkami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 46 5328 (46 5328)

Dátum vydania: 10.08.1987

Ochrana prírody. Pozemky. Všeobecné požiadavky na rekultiváciu pozemkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 46 5329 (46 5329)

Dátum vydania: 19.02.1986

Ochrana prírody. Pozemky. Termíny a definície pre spoluprácu v RVHP

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 46 5330 (46 5330) zrušená

Dátum vydania: 27.12.1983

Ochrana prírody. Pozemky. Termíny a definície v oblasti rekultivácie pozemkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 46 5331 (46 5331) zrušená

Dátum vydania: 27.12.1983

Ochrana prírody. Pôdy. Všeobecné požiadavky na odber vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 46 5332 (46 5332)

Dátum vydania: 19.02.1986

Ochrana prírody. Pôdy. Požiadavky na ochranu úrodnej vrstvy pôdy pri zemných prácach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 46 5333 (46 5333) zrušená

Dátum vydania: 10.08.1987

OCHRANA PRIRODY.~PODY.~METODA STANOVENIA~POTENCIONALNEHO NEBEZPECENSTVA~EROZIE~VPLYVOM DAZDA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 46 5340 (46 5340)

Dátum vydania: 10.08.1987

Ochrana prírody. Pôdy. Termíny a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 46 5341 (46 5341)

Dátum vydania: 19.02.1986

Ochrana prírody. Pôdy. Metódy stanovenia znečisťujúcich látok. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 46 5342 (46 5342)

Dátum vydania: 10.08.1987

Ochrana prírody. Pôdy. Všeobecné požiadavky na klasifikáciu pôd podľa vplyvu znečisťujúcich chemických látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 46 5343 (46 5343)

Dátum vydania: 10.08.1987

Ochrana prírody. Pôdy. Požiadavky na dávky odpadových vôd na zavlažovanie a hnojenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 46 5350 (46 5350)

Dátum vydania: 19.02.1986

Ochrana prírody. Pôdy. Nomenklatúra ukazovateľov zdravotného stavu pôd

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 46 5351 (46 5351)

Dátum vydania: 10.08.1987

Ochrana prírody. Pôdy. Pasport pôd

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac