SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 47 0001 (47 0001)

Dátum vydania: 01.01.1993

Poľnohospodárske stroje, všeobecne. Tvorba názvov a značiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 47 0004 (47 0004) zrušená

Dátum vydania: 08.05.1991

Poľnohospodárske stroje. Držiaky prenosnej súpravy svetelných zariadení pre poľnohospodárske stroje a náradie. Rozmery a voľný priestor

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 47 0005-1 (47 0005)

Dátum vydania: 01.10.2003

Lesnícke lanovky. Terminológia a kategorizácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 47 0005-2 (47 0005)

Dátum vydania: 01.10.2003

Lesnícke lanovky. Projektovanie lanových dráh

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 47 0005-3 (47 0005)

Dátum vydania: 01.10.2003

Lesnícke lanovky. Výstavba trasy a prevádzka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 47 0005-4 (47 0005)

Dátum vydania: 01.10.2003

Lesnícke lanovky. Odborné prehliadky a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 47 0005-5 (47 0005)

Dátum vydania: 01.10.2003

Lesnícke lanovky. Ochrana práce a životného prostredia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 47 0005-6 (47 0005)

Dátum vydania: 01.10.2003

Lesnícke lanovky. Oceľové laná - vybrané state pre lesnícke lanovky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 47 0008 (47 0008)

Dátum vydania: 30.08.1984

Poľnohospodárske stroje a traktory. Posezónna ochrana poľnohospodárskej techniky proti vplyvom prostredia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 47 0009 (47 0009)

Dátum vydania: 15.02.1991

Nátery poľnohospodárskych strojov, zariadení a traktorov. Technické predpisy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 47 0011 (47 0011)

Dátum vydania: 28.02.1985

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Metódy skúšania protikoróznej ochrany

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 47 0020 (47 0020)

Dátum vydania: 31.01.1979

Poľnohospodárske stroje, všeobecne. Rozdelenie a definície poľnohospodárskych mechanizačných prostriedkov. Všeobecné pojmy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 47 0022 (47 0022) zrušená

Dátum vydania: 06.04.1989

ZEMEDELSKE~STROJE A~TRAKTORY.~TRIBODOVE~SPOJENI ZEMEDELSKYCH STROJU S TRAKTOREM.~ROZDELENI A~NAZVOSLOVI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 47 0023 (47 0023) zrušená

Dátum vydania: 09.04.1983

Poľnohospodárske stroje a návesy. Závesný mechanizmus a poloha prívodového hriadeľa prívesných a návesných strojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 47 0025 (47 0025) zrušená

Dátum vydania: 03.05.1984

Poľnohospodárske stroje. Prívodový hriadeľ nesených poľnohospodárskych strojov pripojovaných k traktorom tried od 0,6 do 2. Poloha hriadeľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 47 0025/a (47 0025) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1986

Poľnohospodárske stroje. Prívodový hriadeľ nesených poľnohospodárskych strojov pripojovaných k traktorom tried od 0,6 do 2. Poloha hriadeľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 47 0028 (47 0028) zrušená

Dátum vydania: 22.06.1987

Poľnohospodárske stroje. Voľný priestor pre poľnohospodárske stroje pripájané do zadného trojbodového závesu traktora. Hlavné rozmery a technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 47 0028/a (47 0028) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1989

Poľnohospodárske stroje. Voľný priestor pre poľnohospodárske stroje pripájané do zadného trojbodového závesu traktora. Hlavné rozmery a technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 47 0050 (47 0050) zrušená

Dátum vydania: 28.02.1985

Poľnohospodárske stroje. Symboly na označovanie ovládačov a oznamovačov. Všeobecné symboly

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 47 0051 (47 0051) zrušená

Dátum vydania: 16.03.1987

Poľnohospodárske stroje. Symboly na označovanie ovládačov a oznamovačov. Špeciálne symboly

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 47 0060 (47 0060)

Dátum vydania: 02.03.1982

Poľnohospodárske stroje a traktory. Všeobecné požiadavky na konštrukciu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 47 0060/a (47 0060)

Dátum vydania: 01.11.1989

Poľnohospodárske stroje a traktory. Všeobecné požiadavky na konštrukciu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 47 0060/b (47 0060)

Dátum vydania: 01.05.1991

Poľnohospodárske stroje a traktory. Všeobecné požiadavky na konštrukciu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 47 0060/Z3 (47 0060)

Dátum vydania: 25.10.1993

Poľnohospodárske stroje a traktory. Všeobecné požiadavky na konštrukciu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 47 0061 (47 0061)

Dátum vydania: 03.05.1983

Poľnohospodárske stroje a traktory. Požiadavky na ochranu pred mechanickým ohrozením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 47 0061/a (47 0061)

Dátum vydania: 01.05.1991

Poľnohospodárske stroje a traktory. Požiadavky na ochranu pred mechanickým ohrozením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 47 0061/Z2 (47 0061)

Dátum vydania: 25.10.1993

Poľnohospodárske stroje a traktory. Požiadavky na ochranu pred mechanickým ohrozením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 47 0062 (47 0062) zrušená

Dátum vydania: 28.09.1987

Poľnohospodárske stroje a traktory. Pracovné plošiny a prístupy na pracovné miesto. Bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 47 0062/Z1 (47 0062) zrušená

Dátum vydania: 25.10.1993

Poľnohospodárske stroje a traktory. Pracovné plošiny a prístupy na pracovné miesto. Bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 47 0063 (47 0063) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1990

Mobilné prostriedky malej mechanizácie poľnohospodárskych prác. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť konštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 47 0070 (47 0070) zrušená

Dátum vydania: 29.03.1982

ZEMEDELSKE~STROJE A TRAKTORY.~KABINY. HLAVNI~ROZMERY. TECHNICKE~POZADAVKY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 47 0070 (47 0070)

Dátum vydania: 01.05.2002

Poľnohospodárske stroje. Stanovenie požiadaviek a metóda posudzovania požiarnej bezpečnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 47 0070/A (47 0070) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1986

ZEMEDELSKE~STROJE A TRAKTORY.~KABINY. HLAVNI~ROZMERY. TECHNICKE~POZADAVKY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 47 0070/B (47 0070) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1988

ZEMEDELSKE~STROJE A TRAKTORY.~KABINY. HLAVNI~ROZMERY. TECHNICKE~POZADAVKY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13525 (47 0078) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2005

Lesnícke stroje. Štiepkovače. Bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13525 (47 0078)

Dátum vydania: 01.10.2020

Lesnícke stroje. Štiepkovače. Bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13525+A1 (47 0078) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2007

Lesnícke stroje. Štiepkovače. Bezpečnosť (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13525+A2 (47 0078) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2010

Lesnícke stroje. Štiepkovače. Bezpečnosť (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1553 (47 0069) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Poľnohospodárske stroje. Samohybné, nesené, polonesené a vlečené poľnohospodárske stroje. Všeobecné bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16590-1 (47 0014) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2014

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania a vývoj (mod ISO 25119-1: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16590-2 (47 0014)

Dátum vydania: 01.08.2014

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 2: Etapa konceptu (mod ISO 25119-2: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16590-3 (47 0014) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2014

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 3: Sériový vývoj hardvéru a softvéru (mod ISO 25119-3: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16590-4 (47 0014) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2014

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 4: Výroba, prevádzka, úprava a podporné procesy (mod ISO 25119-4: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16831 (47 0052)

Dátum vydania: 01.12.2016

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnosť. Formát záznamu nehôd

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16944 (47 0031)

Dátum vydania: 01.02.2018

Poľnohospodárske stroje a traktory. Normalizovaný prístup k informáciám o oprave a údržbe (RMI). Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17067 (47 0006)

Dátum vydania: 01.06.2019

Lesnícke stroje. Bezpečnostné požiadavky na rádiové diaľkové ovládače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 609-1 (47 0075) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2001

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Bezpečnosť štiepačov polien. Časť 1: Klinové štiepače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 609-1/A1 (47 0075) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2004

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Bezpečnosť štiepačov polien. Časť 1: Klinové štiepače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 609-1+A2 (47 0075) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2010

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Bezpečnosť štiepačov polien. Časť 1: Klinové štiepače (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 609-2 (47 0075) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Bezpečnosť štiepačov polien. Časť 2: Skrutkové štiepače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 609-2+A1 (47 0075)

Dátum vydania: 01.02.2010

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Bezpečnosť štiepačov polien. Časť 2: Skrutkové štiepače (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 632 (47 0069)

Dátum vydania: 01.07.2001

Poľnohospodárske stroje. Kombajny a zberacie rezačky. Bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 703 (47 0068) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Poľnohospodárske stroje. Rezačky siláže. Bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 703 (47 0068) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Poľnohospodárske stroje. Stroje na nakladanie, miešanie a/alebo sekanie a dávkovanie siláže. Bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 703 (47 0068)

Dátum vydania: 01.10.2021

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Stroje na nakladanie, miešanie a/alebo sekanie a dávkovanie siláže

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 703+A1 (47 0068) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2009

Poľnohospodárske stroje. Stroje na nakladanie, miešanie a/alebo sekanie a dávkovanie siláže. Bezpečnosť (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16231-2 (47 0015)

Dátum vydania: 01.02.2016

Samohybné poľnohospodárske stroje. Posúdenie stability. Časť 2: Stanovenie statickej stability a skúšobné postupy (ISO 16231-2: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17989-1 (47 0030)

Dátum vydania: 01.05.2016

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Udržateľnosť. Časť 1: Zásady (ISO 17989-1: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18497 (47 0007)

Dátum vydania: 01.06.2019

Poľnohospodárske stroje a traktory. Bezpečnosť vysokoautomatizovaných strojov. Doplňujúci prvok (ISO 18497: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 25119-1 (47 0014)

Dátum vydania: 01.06.2019

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania a vývoja (ISO 25119-1: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 25119-3 (47 0014)

Dátum vydania: 01.06.2019

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 3: Sériový vývoj, hardvér a softvér (ISO 25119-3: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 25119-4 (47 0014)

Dátum vydania: 01.06.2019

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 4: Výroba, prevádzka, úprava a podporné procesy (ISO 25119-4: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4254-1 (47 0064)

Dátum vydania: 01.03.2016

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 4254-1: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 4254-1 (47 0064) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2014

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 4254-1: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 4254-1 (47 0064) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2010

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 4254-1: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 4254-1 (47 0064) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2006

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 4254-1: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4254-1 (47 0065) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2013

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 4254-1:2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4254-1/A1 (47 0064)

Dátum vydania: 01.03.2022

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 4254-1: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4254-1/AC (47 0064) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2011

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO 4254-1: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4254-10 (47 0064)

Dátum vydania: 01.06.2010

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 10: Obracače a zhrňovače (ISO 4254-10: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4254-10/AC (47 0064)

Dátum vydania: 01.09.2011

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 10: Obracače a zhrňovače (ISO 4254-10: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4254-11 (47 0064)

Dátum vydania: 01.06.2011

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 11: Zberacie lisy (ISO 4254-11: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4254-11/A1 (47 0064)

Dátum vydania: 01.08.2020

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 11: Zberacie lisy (ISO 4254-11: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4254-12 (47 0064)

Dátum vydania: 01.10.2012

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 12: Diskové, bubnové a cepové žacie stroje (ISO 4254-12:2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4254-12/A1 (47 0064)

Dátum vydania: 01.10.2017

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 12: Diskové, bubnové a cepové žacie stroje (ISO 4254-12:2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4254-14 (47 0064)

Dátum vydania: 01.09.2016

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 14: Obaľovače balíkov (ISO 4254-14: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4254-17 (47 0064)

Dátum vydania: 01.07.2022

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 17: Stroje na zber okopanín (ISO 4254-17: 2022)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4254-5 (47 0064)

Dátum vydania: 01.12.2018

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 5: Poháňané stroje na obrábanie pôdy (ISO 4254-5: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 4254-5 (47 0064) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2010

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 5: Poháňané stroje na obrábanie pôdy (ISO 4254-5: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4254-5/AC (47 0064) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2011

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 5: Poháňané stroje na obrábanie pôdy (ISO 4254-5: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4254-5/AC2 (47 0064) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2012

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 5: Poháňané stroje na obrábanie pôdy (ISO 4254-5: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4254-6 (47 0064) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2010

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 6: Postrekovače a aplikátory kvapalných hnojív (ISO 4254-6: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4254-6 (47 0064)

Dátum vydania: 01.11.2020

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 6: Postrekovače a aplikátory kvapalných hnojív (ISO 4254-6: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4254-6/A11 (47 0064)

Dátum vydania: 01.02.2022

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 6: Postrekovače a aplikátory kvapalných hnojív (ISO 4254-6: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4254-6/AC (47 0064) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2011

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 6: Postrekovače a aplikátory kvapalných hnojív (ISO 4254-6: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4254-7 (47 0064) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2010

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 7: Kombajny, zberače krmiva a zberače bavlny (ISO 4254-7: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4254-7 (47 0064)

Dátum vydania: 01.06.2018

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 7: Kombajny, zberače krmiva a zberače bavlny (ISO 4254-7: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4254-7/AC (47 0064) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2011

Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 7: Kombajny, zberače krmiva a zberače bavlny (ISO 4254-7: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 11169 (47 0004)

Dátum vydania: 01.01.2000

Lesnícke stroje. Špeciálne kolesové stroje. Slovník. Metódy prevádzkových skúšok a vyhodnotenie brzdových sústav

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 2332 (47 0027) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1999

Poľnohospodárske traktory a stroje. Pripájanie náradia trojbodovým závesom. Voľný priestor na strane náradia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3339-0 (47 0000) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2000

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory. Triedenie a terminológia. Časť 0: Triediaci systém a triedenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3767-1 (47 0050) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory, motorové žacie a záhradnícke stroje. Symboly ovládačov a oznamovačov. Časť 1: Všeobecné symboly (ISO 3767-1: 1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3767-1/Z1 (47 0050) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory, motorové žacie a záhradnícke stroje. Symboly ovládačov a oznamovačov. Časť 1: Všeobecné symboly (ISO 3767-1: 1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3767-2+A1+A2 (47 0050) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory, motorové žacie a záhradnícke stroje. Symboly ovládačov a oznamovačov. Časť 2: Symboly pre poľnohospodárske stroje a traktory (ISO 3767-2: 1991) (obsahuje A1: 2000+A2: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3767-2+A1+A2/Z1 (47 0050) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory, motorové žacie a záhradnícke stroje. Symboly ovládačov a oznamovačov. Časť 2: Symboly pre poľnohospodárske stroje a traktory (ISO 3767-2: 1991) (obsahuje A1: 2000+A2: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3767-3 (47 0050) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory, motorové žacie a záhradnícke stroje. Symboly ovládačov a oznamovačov. Časť 3: Symboly pre motorové žacie a záhradnícke stroje (ISO 3767-3: 1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3767-3/Z1 (47 0050) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory, motorové žacie a záhradnícke stroje. Symboly ovládačov a oznamovačov. Časť 3: Symboly pre motorové žacie a záhradnícke stroje (ISO 3767-3: 1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3767-4 (47 0050) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory, motorové žacie a záhradnícke stroje. Symboly ovládačov a oznamovačov. Časť 4: Symboly pre lesnícke stroje (ISO 3767-4: 1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3767-4/Z1 (47 0050) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory, motorové žacie a záhradnícke stroje. Symboly ovládačov a oznamovačov. Časť 4: Symboly pre lesnícke stroje (ISO 3767-4: 1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3767-5 (47 0050) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory, motorové žacie a záhradnícke stroje. Symboly ovládačov a oznamovačov. Časť 5: Symboly pre prenosné lesnícke stroje (ISO 3767-5: 1992)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>