SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 12324-1 (47 4021)

Dátum vydania: 01.01.2001

Zavlažovacia technika. Bubnové systémy. Časť 1: Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12324-2 (47 4021)

Dátum vydania: 01.01.2001

Zavlažovacia technika. Bubnové systémy. Časť 2: Špecifikácie polyetylénových hadíc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12324-3 (47 4021)

Dátum vydania: 01.01.2001

Zavlažovacia technika. Bubnové systémy. Časť 3: Prezentácia technických vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12324-4 (47 4021)

Dátum vydania: 01.01.2001

Zavlažovacia technika. Bubnové systémy. Časť 4: Kontrolný zoznam pre požiadavky používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12325-1 (47 4061)

Dátum vydania: 01.01.2001

Zavlažovacia technika. Otočné a pásové systémy. Časť 1: Prezentácia technických vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12325-2 (47 4061)

Dátum vydania: 01.01.2001

Zavlažovacia technika. Otočné a pásové systémy. Časť 2: Minimálne výkony a technické charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12325-3 (47 4061)

Dátum vydania: 01.01.2001

Zavlažovacia technika. Otočné a pásové systémy. Časť 3: Názvoslovie a rozdelenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12484-1 (47 4071)

Dátum vydania: 01.01.2001

Zavlažovacia technika. Automatické zavlažovacie systémy trávnatých plôch. Časť 1: Zadanie požiadaviek na zariadenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12484-2 (47 4063)

Dátum vydania: 01.10.2001

Zavlažovacie zariadenia. Automatické zavlažovacie systémy trávnatých plôch. Časť 2: Navrhovanie a definície typických technických riešení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12484-3 (47 4063)

Dátum vydania: 01.10.2001

Zavlažovacie zariadenia. Automatické zavlažovacie systémy trávnatých plôch. Časť 3: Automatická kontrola a systém riadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12484-4 (47 4063)

Dátum vydania: 01.06.2003

Zavlažovacia technika. Automatické zavlažovacie systémy trávnatých plôch. Časť 4: Inštalácia a schvaľovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12484-5 (47 4063)

Dátum vydania: 01.06.2003

Zavlažovacia technika. Automatické zavlažovacie systémy trávnatých plôch. Časť 5: Skúšobné metódy systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12734 (47 4034)

Dátum vydania: 01.10.2001

Zavlažovacie zariadenia. Spoje potrubí pre mobilné zavlažovacie zásobníky. Špecifikácia a skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13635 (47 4081)

Dátum vydania: 01.06.2003

Závlahová technika. Mikrozávlahové systémy. Terminológia a údaje poskytované výrobcami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13742-1 (47 4043)

Dátum vydania: 01.04.2005

Zavlažovacia technika. Napevno inštalované zavlažovacie systémy. Časť 1: Výber, plánovanie a inštalácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13742-2 (47 4043)

Dátum vydania: 01.04.2005

Zavlažovacia technika. Napevno inštalované zavlažovacie systémy. Časť 2: Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13997 (47 4085)

Dátum vydania: 01.06.2004

Zavlažovacia technika. Spoje a kontrolné zariadenia na použitie v závlahových systémoch. Technické charakteristiky a skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14049 (47 4020)

Dátum vydania: 01.06.2004

Spôsoby zavlažovania. Intenzita zavlažovania. Podklady na výpočet a spôsoby merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14049/A1 (47 4020)

Dátum vydania: 01.04.2006

Spôsoby zavlažovania. Intenzita zavlažovania. Podklady na výpočet a spôsoby merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14267 (47 4025)

Dátum vydania: 01.01.2005

Zavlažovacia technika. Zavlažovacie hydranty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14268 (47 4026)

Dátum vydania: 01.02.2006

Závlahová technika. Meradlá na závlahovú vodu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15097 (47 4028)

Dátum vydania: 01.04.2007

Zavlažovacia technika. Miestne zavlažovanie. Hydraulické vyhodnotenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15099-1 (47 4092)

Dátum vydania: 01.12.2007

Zavlažovacia technika. Diaľkové monitorovanie a riadenie zavlažovacích systémov. Časť 1: Všeobecné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 908 (47 4012) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2001

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Pásové zavlažovače. Bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 908+A1 (47 4012)

Dátum vydania: 01.11.2009

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Pásové zavlažovače. Bezpečnosť (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11545 (47 4032)

Dátum vydania: 01.04.2010

Poľnohospodárske zavlažovacie zariadenia. Pivotové a čelné zavlažovače s rozstrekovačmi a postrekovačmi. Určenie rovnomernosti zavlažovania (ISO 11545: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11545 (47 4032) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2002

Poľnohospodárske zavlažovacie zariadenia. Pivotové a čelné zavlažovače s rozstrekovačmi a postrekovačmi. Určenie rovnomernosti zavlažovania (ISO 11545:2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13693-1 (47 4044)

Dátum vydania: 01.09.2017

Zavlažovacie zariadenia. Bezpečnostné zariadenia na hnojivé závlahy. Časť 1: Malé plastové ventily na hnojivé závlahy (ISO 13693-1: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8224-1 (47 4015)

Dátum vydania: 01.01.2004

Mobilné zavlažovacie stroje. Časť 1: Prevádzkové charakteristiky. Laboratórne a poľné skúšobné metódy (ISO 8224-1: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8224-1/A1 (47 4015)

Dátum vydania: 01.04.2012

Mobilné zavlažovacie stroje. Časť 1: Prevádzkové charakteristiky. Laboratórne a poľné skúšobné metódy (ISO 8224-1: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9261 (47 4051)

Dátum vydania: 01.08.2010

Poľnohospodárske zavlažovacie zariadenia. Mikrozavlažovacie potrubia. Špecifikácia a skúšobné metódy (ISO 9261: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 7749-1 (47 4031) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Poľnohospodárske zavlažovacie zariadenia. Otáčavé postrekovače. Časť 1: Požiadavky na konštrukciu a prevádzku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 7749-2 (47 4031) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Poľnohospodárske zavlažovacie zariadenia. Otáčavé postrekovače. Časť 2: Rovnomernosť zavlažovania a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 8026 (47 4011) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Poľnohospodárske zavlažovacie zariadenia. Rozstrekovače. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 8224-1 (47 4001) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1995

Pásové zavlažovače. 1. časť: Laboratórne a poľné skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 9260 (47 4041) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Poľnohospodárske zavlažovacie zariadenia. Kvapkovače. Technické parametre a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 9261 (47 4051) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Poľnohospodárske zavlažovacie zariadenia. Mikrozavlažovacie potrubia. Technické parametre a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac