SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
STN 48 0000 (48 0000) zrušená

Dátum vydania: 08.09.1964

NAZVOSLOVI V~LESNIM~HOSPODARSTVI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 48 0000/A (48 0000) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1975

NAZVOSLOVI V~LESNIM~HOSPODARSTVI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 48 0000/B (48 0000) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1977

NAZVOSLOVI V~LESNIM~HOSPODARSTVI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 48 0000/C (48 0000) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1982

NAZVOSLOVI V~LESNIM~HOSPODARSTVI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 48 0000/D (48 0000) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1983

NAZVOSLOVI V~LESNIM~HOSPODARSTVI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 48 0001 (48 0001)

Dátum vydania: 01.02.2003

Terminológia v lesnom hospodárstve. Hospodárska úprava lesov. Termíny a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 48 0002 (48 0002)

Dátum vydania: 01.06.2003

Terminológia v lesnom hospodárstve. Pestovanie lesa. Termíny a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 48 0003 (48 0003)

Dátum vydania: 01.02.2003

Terminológia v lesnom hospodárstve. Ochrana lesa. Termíny a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 48 0004 (48 0004) zrušená

Dátum vydania: 09.12.1976

NAZVOSLOVI V~LESNIM~HOSPODARSTVI.~TEZBA~DRIVI. NAZVY A DEFINICE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 48 0004 (48 0004)

Dátum vydania: 01.01.2005

Terminológia v lesnom hospodárstve. Ťažba a doprava dreva. Termíny a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 48 0007 (48 0007)

Dátum vydania: 03.08.1998

Tabuľky objemov guľatiny podľa stredovej hrúbky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 48 0007 (48 0007) zrušená

Dátum vydania: 04.01.1959

Tabuľky objemu guľatiny podľa stredovej hrúbky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 48 0008 (48 0008) zrušená

Dátum vydania: 04.02.1959

Tabuľky objemu výrezov podľa čapovej hrúbky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 48 0009 (48 0009)

Dátum vydania: 27.08.1975

Tabuľky objemu guľatiny bez kôry podľa stredovej hrúbky meranej v kôre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 48 0009/Z1 (48 0009) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1996

Tabuľky objemu guľatiny bez kôry podľa stredovej hrúbky meranej v kôre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 48 0009/Z2 (48 0009)

Dátum vydania: 01.11.1999

Tabuľky objemu guľatiny bez kôry podľa stredovej hrúbky meranej v kôre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 48 0009/Z3 (48 0009)

Dátum vydania: 01.01.2017

Tabuľky objemu guľatiny bez kôry podľa stredovej hrúbky meranej v kôre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 48 0010 (48 0010)

Dátum vydania: 01.12.1996

Tabuľky prepočtu objemu dreva na hmotnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 48 0010/O1 (48 0010)

Dátum vydania: 01.11.2002

Tabuľky prepočtu objemu dreva na hmotnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 48 0015 (48 0015)

Dátum vydania: 01.02.2003

Terminológia v lesnom hospodárstve. Lesníckotechnické meliorácie. Termíny a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 48 0030 (48 0030)

Dátum vydania: 01.05.2010

Viacoperačné technológie v lesnom hospodárstve

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 48 0050 (48 0050)

Dátum vydania: 26.11.1990

Surové drevo. Základné a spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 48 0050 (48 0050) zrušená

Dátum vydania: 21.12.1977

SUROVE~DRIVI. ZAKLADNI A SPOLECNA USTANOVENI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 48 0051 (48 0051) zrušená

Dátum vydania: 29.06.1981

Sortimenty surového dreva. Surové kmene

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 48 0055 (48 0055) zrušená

Dátum vydania: 12.09.1983

Ihličnaté sortimenty surového dreva. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 48 0055 (48 0055) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2004

Kvalitatívne triedenie ihličnatej guľatiny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 48 0055 (48 0055)

Dátum vydania: 01.04.2007

Kvalitatívne triedenie ihličnatej guľatiny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 48 0055/a (48 0055) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1990

Ihličnaté sortimenty surového dreva. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 48 0056 (48 0056) zrušená

Dátum vydania: 12.09.1983

Listnaté sortimenty surového dreva. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 48 0056 (48 0056) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2004

Kvalitatívne triedenie listnatej guľatiny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 48 0056 (48 0056)

Dátum vydania: 01.04.2007

Kvalitatívne triedenie listnatej guľatiny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 48 0057 (48 0057)

Dátum vydania: 01.09.2004

Sortimenty dreva. Ihličnaté štiepky a piliny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 48 0058 (48 0058)

Dátum vydania: 01.09.2004

Sortimenty dreva. Listnaté štiepky a piliny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 48 0059 (48 0059)

Dátum vydania: 01.11.2014

Sortimenty dreva. Drevo na výrobu hudobných nástrojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 48 0060 (48 0060) zrušená

Dátum vydania: 27.01.1981

Piliarska guľatina. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 48 0062 (48 0062) zrušená

Dátum vydania: 22.11.1972

LISTNATE PRIEMYSELNE VYREZY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1315 (48 0054)

Dátum vydania: 01.07.2010

Triedenie guľatiny podľa rozmerov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1315-1 (48 0054) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Rozmerové triedenie. Časť 1: Listnatá guľatina

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1315-2 (48 0054) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Rozmerové triedenie. Časť 2: Ihličnatá guľatina

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1316-1 (48 0065) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Listnatá guľatina. Kvalitatívne triedenie. Časť 1: Dub a buk

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1316-1 (48 0065)

Dátum vydania: 01.04.2013

Listnatá guľatina. Kvalitatívne triedenie. Časť 1: Dub a buk

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1316-1/O1 (48 0065)

Dátum vydania: 01.06.2013

Listnatá guľatina. Kvalitatívne triedenie. Časť 1: Dub a buk

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1316-2 (48 0065)

Dátum vydania: 01.04.2013

Listnatá guľatina. Kvalitatívne triedenie. Časť 2: Topoľ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1316-2 (48 0065) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Listnatá guľatina. Kvalitatívne triedenie. Časť 2: Topoľ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1316-3 (48 0065) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Listnatá guľatina. Kvalitatívne triedenie. Časť 3: Jaseň a javory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1927-1 (48 0066)

Dátum vydania: 01.10.2008

Kvalitatívne triedenie ihličnatej guľatiny. Časť 1: Smreky a jedle

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1927-2 (48 0066)

Dátum vydania: 01.10.2008

Kvalitatívne triedenie ihličnatej guľatiny. Časť 2: Borovice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1927-2/AC (48 0066)

Dátum vydania: 01.01.2010

Kvalitatívne triedenie ihličnatej guľatiny. Časť 2: Borovice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1927-3 (48 0066)

Dátum vydania: 01.10.2008

Kvalitatívne triedenie ihličnatej guľatiny. Časť 3: Smrekovce a duglasky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 1927-1 (48 0066) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Kvalitatívne triedenie ihličnatej guľatiny. Časť 1: Smreky a jedle

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 1927-2 (48 0066) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Kvalitatívne triedenie ihličnatej guľatiny. Časť 2: Borovice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 1927-3 (48 0066) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Kvalitatívne triedenie ihličnatej guľatiny. Časť 3: Smrekovce a duglasky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac