SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 49 0101 (49 0101) zrušená

Dátum vydania: 16.07.1979

Drevo. Všeobecné požiadavky na fyzikálne a mechanické skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0102 (49 0102)

Dátum vydania: 10.08.1987

Skúšky vlastností rasteného dreva. Metóda zisťovania priemernej šírky letokruhov a priemerného podielu letného dreva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0103 (49 0103)

Dátum vydania: 26.01.1979

Drevo. Zisťovanie vlhkosti pri fyzikálnych a mechanických skúškach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0104 (49 0104)

Dátum vydania: 10.08.1987

Skúšky vlastností rasteného dreva. Metóda zisťovania nasiakavosti a navlhavosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0108 (49 0108)

Dátum vydania: 01.02.1993

Drevo. Zisťovanie hustoty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0108 (49 0108) zrušená

Dátum vydania: 18.06.1979

DREVO. ZISTOVANIE HUSTOTY PRI FYZIKALNYCH A MECHANICKYCH SKUSKACH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 49 0108/A (49 0108) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1982

DREVO. ZISTOVANIE HUSTOTY PRI FYZIKALNYCH A MECHANICKYCH SKUSKACH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0110 (49 0110)

Dátum vydania: 18.06.1979

Drevo. Medza pevnosti v tlaku v smere vlákien

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0111 (49 0111)

Dátum vydania: 08.05.1991

Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania modulu pružnosti v tlaku pozdĺž vlákien

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 49 0111 (49 0111) zrušená

Dátum vydania: 22.04.1960

ZISTOVANIE~FYZ. A~MECHANICKYCH~VLASTNOSTI PRIRODNEHO DREVA.~MODUL~PRUZNOSTI V TLAKU V SMERE VLAKIEN

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0112 (49 0112)

Dátum vydania: 18.06.1979

Drevo. Tlak naprieč vlákien

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0113 (49 0113)

Dátum vydania: 08.05.1991

Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania pevnosti v ťahu pozdĺž vlákien

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 49 0113 (49 0113) zrušená

Dátum vydania: 22.04.1960

ZISTOVANIE~FYZ. A~MECHANICKYCH~VLASTNOSTI PRIRODNEHO DREVA.~PEVNOST V TAHU V SMERE VLAKIEN

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 49 0114 (49 0114) zrušená

Dátum vydania: 22.04.1960

ZISTOVANIE~FYZ. A~MECHANICKYCH~VLASTNOSTI PRIRODNEHO DREVA.~PEVNOST V TAHU NAPRIEC VLAKIEN

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0114 (49 0114)

Dátum vydania: 08.05.1991

Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania pevnosti v ťahu naprieč vlákien

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0115 (49 0115)

Dátum vydania: 26.01.1979

Drevo. Zisťovanie medze pevnosti v statickom ohybe

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0116 (49 0116)

Dátum vydania: 12.02.1980

Drevo. Metóda zisťovania modulu pružnosti pri statickom ohybe

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 49 0116/a (49 0116)

Dátum vydania: 01.07.1986

Drevo. Metóda zisťovania modulu pružnosti pri statickom ohybe

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0117 (49 0117)

Dátum vydania: 18.06.1979

Drevo. Rázová húževnatosť v ohybe

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 49 0117/a (49 0117)

Dátum vydania: 01.05.1982

Drevo. Rázová húževnatosť v ohybe

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0118 (49 0118)

Dátum vydania: 18.06.1979

Drevo. Medza pevnosti v šmyku v smere vlákien

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0119 (49 0119)

Dátum vydania: 17.02.1983

Drevo. Metóda zisťovania štiepateľnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0120-1 (49 0120)

Dátum vydania: 01.05.1997

Drevo. Mechanické skúšky na skúšobných telesách veľmi malých rozmerov. 1. časť: Zistenie dynamického a statického modulu pružnosti a logaritmického dekrementu kmitania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0120-2 (49 0120)

Dátum vydania: 01.05.1997

Drevo. Mechanické skúšky na skúšobných telesách veľmi malých rozmerov. 2. časť: Zistenie pevnosti v tlaku v smere vláken

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0120-3 (49 0120)

Dátum vydania: 01.05.1997

Drevo. Mechanické skúšky na skúšobných telesách veľmi malých rozmerov. 3. časť: Zistenie pevnosti v ohybe a rázovej húževnatosti v ohybe

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0123 (49 0123) zrušená

Dátum vydania: 18.06.1979

Drevo. Štatistická metóda odberu vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0124 (49 0124) zrušená

Dátum vydania: 15.02.1980

Drevo. Rezonančná metóda zisťovania modulov pružnosti a logaritmického dekrementa kmitania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0125 (49 0125) zrušená

Dátum vydania: 26.12.1957

Skúšanie fyzikálnych a mechanických vlastností dýh a preglejok pre letecké účely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 49 0125/a (49 0125) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1987

Skúšanie fyzikálnych a mechanických vlastností dýh a preglejok pre letecké účely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0126 (49 0126)

Dátum vydania: 22.09.1988

Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania napúčavosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0128 (49 0128)

Dátum vydania: 22.09.1988

Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania zosýchavosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0130 (49 0130) zrušená

Dátum vydania: 25.06.1982

Rezivo. Metóda zisťovania medze pevnosti v statickom ohybe

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0131 (49 0131) zrušená

Dátum vydania: 25.06.1982

Rezivo. Metódy zisťovania modulu pružnosti v statickom ohybe

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0133 (49 0133) zrušená

Dátum vydania: 12.03.1959

Dosky z aglomerovaného dreva a pod. materiálu. Skúšanie dosák Likus

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0134 (49 0134)

Dátum vydania: 17.02.1983

Drevo. Metóda zisťovania odolnosti proti oderu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0135 (49 0135)

Dátum vydania: 17.02.1983

Drevo. Metóda zisťovania odporu proti vytiahnutiu klincov a skrutiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0136 (49 0136)

Dátum vydania: 17.02.1983

Drevo. Metóda zisťovania tvrdosti podľa Janky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0137 (49 0137)

Dátum vydania: 17.02.1983

Drevo. Metóda zisťovania dynamickej tvrdosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0141 (49 0141) zrušená

Dátum vydania: 26.09.1980

Drevovláknité a drevotrieskové dosky. Všeobecné ustanovenia pre skúšanie fyzikálnych a mechanických vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0142 (49 0142) zrušená

Dátum vydania: 05.01.1989

Skúšky dosiek z dreva. Metóda zisťovania hustoty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0143 (49 0143) zrušená

Dátum vydania: 05.01.1989

Skúšky dosiek z dreva. Metóda zisťovania vlhkosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0144 (49 0144) zrušená

Dátum vydania: 26.09.1980

Drevovláknité dosky. Metóda zisťovania nasiakavosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 49 0145 (49 0145) zrušená

Dátum vydania: 05.04.1986

Skúšky vlastností dosiek z aglomerovaného dreva. Metóda zisťovania vlhkostnej dĺžkovej rozťažnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0145/Z1 (49 0145) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1999

Skúšky vlastností dosiek z aglomerovaného dreva. Metóda zisťovania vlhkostnej dĺžkovej rozťažnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0146 (49 0146) zrušená

Dátum vydania: 26.09.1980

Drevovláknité dosky. Metóda zisťovania hrúbkového napučania vo vode

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0147 (49 0147) zrušená

Dátum vydania: 05.01.1989

Skúšky dosiek z dreva. Metóda zisťovania modulu pružnosti v ohybe a pevnosti v ohybe

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0148 (49 0148)

Dátum vydania: 01.04.1993

Dosky z dreva. Stanovenie šúverenia dosiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0150 (49 0150) zrušená

Dátum vydania: 11.03.1960

Dosky z aglomerovaného dreva. Pevnosť v ťahu rovnobežne s rovinou dosky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0151 (49 0151) zrušená

Dátum vydania: 26.08.1983

Drevovláknité dosky. Metóda zisťovania medze pevnosti v ťahu kolmo na rovinu dosky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0152 (49 0152) zrušená

Dátum vydania: 11.09.1980

Drevotrieskové dosky. Metóda zisťovania medze pevnosti v ťahu kolmo na rovinu dosky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0153 (49 0153) zrušená

Dátum vydania: 11.03.1960

Dosky z aglomerovaného dreva. Stlačiteľnosť a pružnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 49 0153/a (49 0153) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1986

Dosky z aglomerovaného dreva. Stlačiteľnosť a pružnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0154 (49 0154) zrušená

Dátum vydania: 11.03.1960

Dosky z aglomerovaného dreva. Húževnatosť (prerážacia práca)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0155 (49 0155) zrušená

Dátum vydania: 11.03.1960

Dosky z aglomerovaného dreva. Držanie skrutky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0156 (49 0156) zrušená

Dátum vydania: 11.03.1960

Dosky z aglomerovaného dreva. Držanie klinca

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0158 (49 0158) zrušená

Dátum vydania: 14.10.1964

Dosky z aglomerovaného dreva. Odolnosť dosák proti sústredenému dynamickému namáhaniu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 49 0161 (49 0161) zrušená

Dátum vydania: 29.04.1986

Skúšky vlastností trieskových dosák. Metóda zisťovania preborenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0162-2 (49 0162) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1985

Skúšky vlastností trieskových dosák. Hustota. Metóda zisťovania rozpätia hustoty v ploche dosky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0163 (49 0163)

Dátum vydania: 01.01.1997

Drevotrieskové dosky. Zisťovanie hustoty, pevnosti a vnútorných defektov nedeštruktívnou metódou na celej doske

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0164 (49 0164) zrušená

Dátum vydania: 11.09.1980

Drevotrieskové dosky. Metóda zisťovania nasiakavosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0166 (49 0166) zrušená

Dátum vydania: 11.09.1980

Drevotrieskové dosky. Metóda zisťovania hrúbkového napučania vo vode

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0167 (49 0167) zrušená

Dátum vydania: 28.02.1985

Skúšky vlastností trieskových dosák. Stlačiteľnosť dosák na laminovanie fóliami z umelých hmôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0168 (49 0168) zrušená

Dátum vydania: 17.01.1986

Skúšky vlastností dosiek z aglomerovaného dreva. Metóda zisťovania pH povrchu dosiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 49 0169 (49 0169) zrušená

Dátum vydania: 21.05.1986

Skúšky vlastností drevotrieskových dosiek. Metóda zisťovania drsnosti povrchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0170 (49 0170) zrušená

Dátum vydania: 11.03.1983

Preglejky a latovky. Všeobecné ustanovenia pre skúšanie fyzikálnych a mechanických vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0171 (49 0171) zrušená

Dátum vydania: 11.01.1983

Preglejky. Metóda zisťovania medze pevnosti v ťahu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0172 (49 0172) zrušená

Dátum vydania: 08.02.1966

Skúšanie preglejovaných dosák. Zisťovanie pevnosti lepenia ťahom kolmo na rovinu dosky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0173-1 (49 0173) zrušená

Dátum vydania: 07.12.1983

Preglejky a latovky. Zisťovanie akosti lepenia. Základné a spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0173-2 (49 0173) zrušená

Dátum vydania: 07.12.1983

Preglejky. Zisťovanie akosti lepenia šmykovou skúškou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0173-3 (49 0173)

Dátum vydania: 07.12.1983

Preglejky a latovky. Zisťovanie akosti lepenia dlátovou skúškou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0174 (49 0174) zrušená

Dátum vydania: 08.02.1966

Skúšanie preglejovaných dosák. Zisťovanie šmykovej pevnosti v ploche kolmej na rovinu dosky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0176 (49 0176) zrušená

Dátum vydania: 08.02.1966

Skúšanie preglejovaných dosák. Zisťovanie odolnosti proti pretláčaniu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0177 (49 0177) zrušená

Dátum vydania: 08.02.1966

Skúšanie preglejovaných dosák. Skúška odporu materiálu proti pretiahnutiu hlavičky klinca

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0180 (49 0180) zrušená

Dátum vydania: 27.10.1986

Preglejka. Metóda zisťovania ohýbateľnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0181 (49 0181) zrušená

Dátum vydania: 27.10.1986

Preglejka. Spôsob zisťovania zmien lineárnych rozmerov v závislosti od relatívnej vlhkosti vzduchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 49 0194 (49 0194) zrušená

Dátum vydania: 13.08.1982

Dosky na báze lignocelulózových hmôt. Štatistické preberanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1087-1 (49 0165)

Dátum vydania: 01.04.2001

Trieskové dosky. Zisťovanie odolnosti proti vlhkosti. Časť 1: Skúška varom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1156 (49 0144)

Dátum vydania: 01.10.2013

Dosky na báze dreva. Určovanie trvania zaťaženia a koeficientov tečenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12369-1 (49 0140)

Dátum vydania: 01.10.2001

Dosky na báze dreva. Charakteristické hodnoty štrukturálneho dizajnu. Časť 1: OSB, trieskové dosky a vláknité dosky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12369-2 (49 0140) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Dosky na báze dreva. Charakteristické hodnoty štrukturálneho dizajnu. Časť 2: Preglejované dosky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12369-2 (49 0140)

Dátum vydania: 01.11.2011

Dosky na báze dreva. Charakteristické hodnoty pre navrhovanie konštrukcií. Časť 2: Preglejované dosky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12369-3 (49 0140)

Dátum vydania: 01.05.2009

Dosky na báze dreva. Charakteristické hodnoty pre navrhovanie konštrukcií. Časť 3: Dosky z rastlého dreva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12871 (49 0152) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2010

Dosky na báze dreva. Špecifikácie a požiadavky na nosné dosky na použitie v podlahách, stenách a stropoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12871 (49 0152)

Dátum vydania: 01.12.2013

Dosky na báze dreva. Stanovenie funkčných charakteristík nosných dosák na použitie v podlahách, stenách a stropoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12871 (49 0152) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Dosky na báze dreva. Špecifikácie a požiadavky na nosné dosky na použitie v podlahách, stenách a stropoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13017-1 (49 0139)

Dátum vydania: 01.12.2002

Dosky z prírodného dreva. Triedenie podľa vzhľadu povrchu. Časť 1: Ihličnaté drevo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13017-1 (49 0139) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Dosky z dreva. Triedenie podľa vzhľadu povrchu. Časť 1: Ihličnaté drevo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13017-2 (49 0139) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Dosky z dreva. Triedenie podľa vzhľadu povrchu. Časť 2: Listnaté drevo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13017-2 (49 0139)

Dátum vydania: 01.12.2002

Dosky z prírodného dreva. Triedenie podľa vzhľadu povrchu. Časť 2: Listnaté drevo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15197 (49 0161)

Dátum vydania: 01.08.2007

Dosky na báze dreva. Trieskové dosky z pazderia. Špecifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16449 (49 0109)

Dátum vydania: 01.09.2014

Drevo a výrobky z dreva. Výpočet sekvestrácie atmosférického oxidu uhličitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16929 (49 0150)

Dátum vydania: 01.05.2019

Skúšobné metódy. Drevené podlahové systémy. Určenie vibračných vlastností.

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 310 (49 0147)

Dátum vydania: 15.02.1998

Dosky na báze dreva. Zisťovanie modulu pružnosti v ohybe a pevnosti v ohybe

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 311 (49 0159)

Dátum vydania: 01.11.2003

Dosky na báze dreva. Odtrhová pevnosť povrchových vrstiev. Skúšobná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 311 (49 0159) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1996

Trieskové dosky. Prídržnosť povrchových vrstiev trieskových dosák. Skúšobná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 312 (49 0160) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Trieskové dosky. Špecifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 312 (49 0160) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2004

Trieskové dosky. Špecifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 312 (49 0160)

Dátum vydania: 01.03.2011

Trieskové dosky. Špecifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 312-1 (49 0160) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1999

Trieskové dosky. Špecifikácia. Časť 1: Všeobecné požiadavky na všetky typy dosák

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 312-2 (49 0160) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1999

Trieskové dosky. Špecifikácia. Časť 2: Požiadavky na dosky na všeobecné použitie v suchom prostredí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>