SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN EN 1014-1 (49 0704) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1997

Ochranné prostriedky na drevo. Dechtový impregnačný olej a ním ošetrené drevo. Metódy odberu vzoriek a analýz. 1. časť: Odber vzoriek dechtového impregnačného oleja

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1014-1 (49 0704)

Dátum vydania: 01.11.2010

Ochranné prostriedky na drevo. Dechtový impregnačný olej a ním ošetrené drevo. Metódy odberu vzoriek a analýz. Časť 1: Odber vzoriek dechtového impregnačného oleja

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1014-2 (49 0704)

Dátum vydania: 01.11.2010

Ochranné prostriedky na drevo. Dechtový impregnačný olej a ním ošetrené drevo. Metódy odberu vzoriek a analýz. Časť 2: Postup získania vzorky dechtového impregnačného oleja z dreva ním ošetreného na následnú analýzu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1014-2 (49 0704) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Ochranné prostriedky na drevo. Dechtový impregnačný olej a ním ošetrené drevo. Metódy odberu vzoriek a analýz. Časť 2: Postup získania vzorky dechtového impregnačného oleja z dreva ním ošetreného na následnú analýzu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1014-3 (49 0704) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1998

Ochranné prostriedky na drevo. Dechtový impregnačný olej a ním ošetrené drevo. Metódy odberu vzoriek a analýz. Časť 3: Stanovenie obsahu benzo [a] pirénu v dechtovom impregnačnom oleji

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1014-3 (49 0704)

Dátum vydania: 01.11.2010

Ochranné prostriedky na drevo. Dechtový impregnačný olej a ním ošetrené drevo. Metódy odberu vzoriek a analýz. Časť 3: Stanovenie obsahu benzo[a]pyrénu v dechtovom impregnačnom oleji

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1014-4 (49 0704)

Dátum vydania: 01.11.2010

Ochranné prostriedky na drevo. Dechtový impregnačný olej a ním ošetrené drevo. Metódy odberu vzoriek a analýz. Časť 4: Stanovenie obsahu vodou extrahovateľných fenolov v dechtovom impregnačnom oleji

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1014-4 (49 0704) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1998

Ochranné prostriedky na drevo. Dechtový impregnačný olej a ním ošetrené drevo. Metódy odberu vzoriek a analýz. Časť 4: Stanovenie obsahu vodou extrahovateľných fenolov v dechtovom impregnačnom oleji

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 113 (49 0702) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1998

Ochranné prostriedky na drevo. Skúšobná metóda zisťovania ochrannej účinnosti proti drevokazným hubám Basidiomycetes. Zisťovanie hraníc účinnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 113/A1 (49 0702) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Ochranné prostriedky na drevo. Skúšobná metóda zisťovania ochrannej účinnosti proti drevokazným hubám Basidiomycetes. Zisťovanie hraníc účinnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 113-1 (49 0702)

Dátum vydania: 01.05.2021

Trvanlivosť dreva a výrobkov na báze dreva. Skúšobná metóda na určovanie ochrannej účinnosti proti drevokazným hubám Basidiomycetes. Časť 1: Určovanie biocídnej účinnosti ochranných prostriedkov na drevo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 113-2 (49 0702)

Dátum vydania: 01.05.2021

Trvanlivosť dreva a výrobkov na báze dreva. Skúšobná metóda na určovanie ochrannej účinnosti proti drevokazným hubám Basidiomycetes. Časť 2: Určovanie základnej alebo zvýšenej trvanlivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1390 (49 0700)

Dátum vydania: 01.09.2020

Ochranné prostriedky na drevo. Zisťovanie ničiaceho účinku proti larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Laboratórna metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1390 (49 0700) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2006

Ochranné prostriedky na drevo. Zisťovanie ničiaceho účinku proti larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Laboratórna metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 152 (49 0712)

Dátum vydania: 01.05.2012

Ochranné prostriedky na drevo. Zisťovanie preventívnej účinnosti ochranného ošetrenia spracovaného dreva proti hubám spôsobujúcim zamodranie. Laboratórna metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 152-1 (49 0712) zrušená

Dátum vydania: 23.03.1998

Metódy skúšania ochranných prostriedkov na drevo. Laboratórna metóda zisťovania preventívnej účinnosti ochranného ošetrenia spracovaného dreva proti hubám spôsobujúcim zamodranie. Časť 1: Aplikácia prostriedku náterom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 152-2+AC1 (49 0712) zrušená

Dátum vydania: 23.03.1998

Metódy skúšania ochranných prostriedkov na drevo. Laboratórna metóda zisťovania preventívnej účinnosti ochranného ošetrenia spracovaného dreva proti hubám spôsobujúcim zamodranie. Časť 2: Aplikácia iným spôsobom ako náterom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 252 (49 0710) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1997

Postup skúšok na zisťovanie relatívnej účinnosti ochranného prostriedku na drevo v kontakte so zemou v prírodných podmienkach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 252 (49 0710)

Dátum vydania: 01.05.2015

Postup skúšok na zisťovanie relatívnej účinnosti ochranného prostriedku na drevo v kontakte so zemou v prírodných podmienkach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 275 (49 0701)

Dátum vydania: 01.12.1997

Ochranné prostriedky na drevo. Zisťovanie ochrannej účinnosti proti morským škodcom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 330 (49 0711)

Dátum vydania: 01.05.2015

Ochranné prostriedky na drevo. Stanovenie relatívnej účinnosti ochranného prostriedku na drevo, keď sa aplikuje pod náter a nie je v kontakte so zemou. Postup skúšok: Metóda spoja L

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 330 (49 0711) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1997

Ochranné prostriedky na drevo. Postup skúšok na zisťovanie relatívnej účinnosti ochranného prostriedku na drevo bez kontaktu so zemou v prírodných podmienkach. Prostriedok sa aplikuje pod náter: Metóda spoja L

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 839 (49 0703)

Dátum vydania: 01.05.2015

Ochranné prostriedky na drevo. Zisťovanie ochrannej účinnosti proti drevokazným hubám Basidiomycetes. Aplikácia povrchovou úpravou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P CEN/TS 839 (49 0703) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2008

Ochranné prostriedky na drevo. Zisťovanie ochrannej účinnosti proti drevokazným hubám Basidiomycetes. Aplikácia povrchovou úpravou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 12037 (49 0709) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Ochranné prostriedky na drevo. Postup skúšok na zisťovanie relatívnej účinnosti ochranného prostriedku na drevo bez kontaktu so zemou v prírodných podmienkach. Metóda horizontálneho plátovaného spoja

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 1250-1 (49 0713) zrušená

Dátum vydania: 03.08.1998

Ochranné prostriedky na drevo. Metódy merania strát aktívnych zložiek a iných zložiek ochranných prostriedkov z ošetreného dreva. Časť 1: Laboratórna metóda získavania vzoriek na analýzu strát odparením do vzduchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 1250-2 (49 0713) zrušená

Dátum vydania: 03.08.1998

Ochranné prostriedky na drevo. Metódy merania strát aktívnych zložiek a iných zložiek ochranných prostriedkov z ošetreného dreva. Časť 2: Laboratórna metóda získavania vzoriek na analýzu strát vylúhovaním do vody alebo umelej morskej vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 1390 (49 0700) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Ochranné prostriedky na drevo. Zisťovanie ničiaceho účinku proti larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Laboratórna metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 839 (49 0703) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2003

Ochranné prostriedky na drevo. Zisťovanie ochrannej účinnosti proti drevokazným hubám Basidiomycetes. Aplikácia povrchovou úpravou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 839 (49 0703) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1998

Ochranné prostriedky na drevo. Zisťovanie preventívnej účinnosti proti drevokazným hubám Basidiomycetes

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16420 (49 0715)

Dátum vydania: 01.01.2013

Analytická metóda na propiconazol v ošetrených vzorkách dreva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac