SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 58 8750 (58 8750) zrušená

Dátum vydania: 15.05.1980

Sypké cereálne zmesi. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 58 8750/a (58 8750) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1989

Sypké cereálne zmesi. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 58 8756 (58 8756) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1995

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie kyslosti a čísla kyslosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 58 8759 (58 8759) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1995

Metódy skúšania tukov a olejov. Stanovenie obsahu vody metódou Karla Fischera

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 58 8763 (58 8763) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1995

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie čísla zmydelnenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 58 8764 (58 8764)

Dátum vydania: 01.02.2002

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie obsahu kyseliny erukovej v olejoch a tukoch na ľudskú výživu a v potravinách s prídavkom olejov a tukov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 58 8782 (58 8782) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1995

Metódy skúšania tukov a olejov. Stanovenie nezmydelniteľného podielu (referenčná metóda). Dietyléterová metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 662 (58 8789)

Dátum vydania: 01.10.2016

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie obsahu vlhkosti a prchavých látok (ISO 662: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10539 (58 8791)

Dátum vydania: 01.12.2002

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie alkality (ISO 10539: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11701 (58 8720)

Dátum vydania: 01.05.2010

Rastlinné tuky a oleje. Stanovenie fosfolipidov v lecitínoch vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC) s použitím detektora s rozptylom svetla (ISO 11701: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11702 (58 8730) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2010

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Enzymatické stanovenie celkových sterolov (ISO 11702: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11702 (58 8730)

Dátum vydania: 01.02.2017

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Enzymatické stanovenie celkových sterolov (ISO 11702: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12193 (58 8788) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie obsahu olova. Metóda atómovej absorpcie s atomizáciou v grafitovej kyvete (ISO 12193:1994)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12193 (58 8788)

Dátum vydania: 01.08.2004

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie obsahu olova metódou atómovej absorpčnej spektroskopie s priamou atomizáciou v grafitovej peci (ISO 12193: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12228 (58 8785) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie jednotlivých sterolov a celkového obsahu sterolov. Metóda plynovej chromatografie (ISO 12228: 1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12228-1 (58 8785)

Dátum vydania: 01.12.2014

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie jednotlivých sterolov a celkového obsahu sterolov. Časť 1: Živočíšne tuky a rastlinné oleje (ISO 12228-1: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12228-2 (58 8785)

Dátum vydania: 01.04.2015

Stanovenie jednotlivých sterolov a celkového obsahu sterolov. Metóda plynovej chromatografie. Časť 2: Olivový olej a výlisky z olivového oleja (ISO 12228-2: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12872 (58 8723)

Dátum vydania: 01.11.2014

Olivový olej a olej z olivových výliskov. Stanovenie obsahu 2-glyceryl-monopalmitátu (ISO 12872: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12873 (58 8724)

Dátum vydania: 01.11.2014

Olivový olej a olej z olivových výliskov. Stanovenie obsahu vosku kapilárnou plynovou chromatografiou (ISO 12873: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12966-1 (58 8732)

Dátum vydania: 01.05.2015

Živočíšne tuky a rastlinné oleje. Plynová chromatografia metylesterov mastných kyselín. Časť 1: Pokyny na modernú plynovú chromatografiu metylesterov mastných kyselín (ISO 12966-1: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12966-1/AC (58 8732)

Dátum vydania: 01.08.2015

Živočíšne tuky a rastlinné oleje. Plynová chromatografia metylesterov mastných kyselín. Časť 1: Pokyny na modernú plynovú chromatografiu metylesterov mastných kyselín (ISO 12966-1: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12966-2 (58 8732)

Dátum vydania: 01.11.2017

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Plynová chromatografia metylesterov mastných kyselín. Časť 2: Príprava metylesterov mastných kyselín (ISO 12966-2: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12966-2 (58 8732) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2011

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Plynová chromatografia metylesterov mastných kyselín. Časť 2: Príprava metylesterov mastných kyselín (ISO 12966-2: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12966-3 (58 8731) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2010

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Analýza metylesterov mastných kyselín plynovou chromatografiou. Časť 3: Príprava metylesterov s použitím trimetylsulfónia-hydroxidu (TMSH) (ISO 12966-3: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12966-3 (58 8731)

Dátum vydania: 01.12.2016

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Analýza metylesterov mastných kyselín plynovou chromatografiou. Časť 3: Príprava metylesterov použitím trimetylsulfóniumhydroxidu (TMSH) (ISO 12966-3: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12966-4 (58 8732)

Dátum vydania: 01.11.2015

Živočíšne tuky a rastlinné oleje. Plynová chromatografia metylesterov mastných kyselín. Časť 4: Metóda kapilárnej plynovej chromatografie (ISO 12966-4: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13884 (58 8770)

Dátum vydania: 01.04.2006

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie izolovaných transizomérov infračervenou spektrometriou (ISO 13884: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 15301 (58 8795)

Dátum vydania: 01.05.2003

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie sedimentu v surových tukoch a olejoch. Centrifugačná metóda (ISO 15301:2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 15301/AC (58 8795)

Dátum vydania: 01.11.2007

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie sedimentu v surových tukoch a olejoch. Centrifugačná metóda (ISO 15301:2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15302 (58 8797) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2007

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie obsahu benzo-(a)-pyrénu. Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia na kolóne s reverznou fázou (ISO 15302: 1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15302 (58 8797) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2010

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie obsahu benzo-a-pyrénu. Metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s reverznou fázou (ISO 15302: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15302 (58 8797)

Dátum vydania: 01.11.2017

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie obsahu benzo-a-pyrénu. Metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s reverznou fázou (ISO 15302: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15303 (58 8740)

Dátum vydania: 01.04.2009

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Detekcia a identifikácia prchavých organických kontaminantov metódou GC/MS (ISO 15303: 2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15304 (58 8769) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie obsahu transizomérov mastných kyselín v rastlinných tukoch a olejoch. Metóda plynovej chromatografie (ISO 15304:2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15304/AC (58 8769) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie obsahu transizomérov mastných kyselín v rastlinných tukoch a olejoch. Metóda plynovej chromatografie (ISO 15304:2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15753 (58 8762) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2007

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov (ISO 15753: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15753 (58 8762)

Dátum vydania: 01.10.2016

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov (ISO 15753: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15753/A1 (58 8762) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2011

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov (ISO 15753: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15774 (58 8787)

Dátum vydania: 01.08.2017

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie obsahu kadmia metódou priamej atómovej absorpčnej spektrometrie v spaľovacej grafitovej peci (ISO 15774: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15774 (58 8787) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie obsahu kadmia metódou priamej atómovej absorpčnej spektrometrie v spaľovacej grafitovej peci (ISO 15774:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15788-1 (58 8796)

Dátum vydania: 01.05.2003

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie stigmastadienov v rastlinných olejoch. Časť 1: Metóda kapilárnej plynovej chromatografie (referenčná metóda) (ISO 15788-1:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15788-2 (58 8796)

Dátum vydania: 01.04.2005

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie stigmastadienov v rastlinných olejoch. Časť 2: Metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (ISO 15788-2: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16035 (58 8761)

Dátum vydania: 01.04.2006

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie halogénovaných uhľovodíkov s nízkou teplotou varu v jedlých olejoch (ISO 16035: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16931 (58 8771) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie polymerizovaných triacylglycerolov metódou vysokoúčinnej gélovej chromatografie (HPSEC) (ISO 16931:2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16931 (58 8771)

Dátum vydania: 01.09.2009

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie polymerizovaných triacylglycerolov metódou vysokoúčinnej gélovej chromatografie (HPSEC) (ISO 16931: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17932 (58 8777)

Dátum vydania: 01.04.2012

Palmový olej. Stanovenie deteriorizácie bielenia a obsahu karoténu (ISO 17932: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17932 (58 8777) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2008

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie deteriorizácie bielenia (ISO 17932: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18363-1 (58 8742)

Dátum vydania: 01.04.2022

Rastlinné oleje a živočíšne tuky. Stanovenie chlórpropándiolov (MCPD) viazaných na mastné kyseliny a glycidol metódou GC/MS. Časť 1: Metóda s použitím rýchlej alkalickej transesterifikácie a merania 3-MCPD a diferenciálneho merania glycidolu (ISO 18363-1: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18363-2 (58 8742)

Dátum vydania: 01.04.2019

Rastlinné oleje a živočíšne tuky. Stanovenie chlórpropándiolov (MCPD) viazaných na mastné kyseliny a glycidol metódou GC/MS. Časť 2: Metóda pomocou pomalej alkalickej transesterifikácie a merania 2-MCPD, 3-MCPD a glycidolu (ISO 18363-2: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18363-3 (58 8742)

Dátum vydania: 01.04.2022

Rastlinné oleje a živočíšne tuky. Stanovenie chlórpropándiolov (MCPD) viazaných na mastné kyseliny a glycidol metódou GC/MS. Časť 3: Metóda s použitím kyslej transesterifikácie a merania 2-MCPD, 3-MCPD a glycidolu (ISO 18363-3: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18363-4 (58 8742)

Dátum vydania: 01.11.2021

Rastlinné oleje a živočíšne tuky. Stanovenie chlórpropándiolov (MCPD) viazaných na mastné kyseliny a glycidol metódou GC/MS. Časť 4: Metóda s použitím rýchlej alkalickej transesterifikácie a meraní 2-MCPD, 3-MCPD a glycidolu GC-MS/MS (ISO 18363-4: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18395 (58 8773)

Dátum vydania: 01.02.2008

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie monoacylglycerolov, diacylglycerolov, triacylglycerolov a glycerolu metódou HPSEC (ISO 18395: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 18609 (58 8781)

Dátum vydania: 01.05.2003

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie nezmydelniteľných látok. Metóda extrakcie hexánom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19219 (58 8760)

Dátum vydania: 01.04.2004

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie nerozpustných látok v surových tukoch a olejoch (ISO 19219: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22959 (58 8739)

Dátum vydania: 01.09.2009

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov online donor-akceptorovou komplexnou chromatografiou a HPLC s fluorescenčnou detekciou (ISO 22959: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23275-1 (58 8741)

Dátum vydania: 01.04.2009

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Náhrady kakaového masla v kakaovom masle a horkej čokoláde. Časť 1: Dôkaz prítomnosti náhrad kakaového masla (ISO 23275-1:2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23275-2 (58 8741)

Dátum vydania: 01.04.2009

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Náhrady kakaového masla v kakaovom masle a horkej čokoláde. Časť 2: Stanovenie množstva náhrad kakaového masla (ISO 23275-2:2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 27107 (58 8754) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2009

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie peroxidového čísla. Potenciometrické stanovenie (ISO 27107: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 27107 (58 8754)

Dátum vydania: 01.09.2010

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie peroxidového čísla. Potenciometrické stanovenie (ISO 27107: 2008, opravená verzia 2009-05-15)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 29822 (58 8722)

Dátum vydania: 01.11.2014

Rastlinné tuky a oleje. Izomerické diacylglyceroly. Stanovenie pomerných množstiev 1,2- a 1,3-diacylglycerolov (ISO 29822: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 29841 (58 8721)

Dátum vydania: 01.11.2014

Rastlinné tuky a oleje. Stanovenie degradačných produktov chlorofylov a a a (feofytíny a, a a pyrofeofytíny) (ISO 29841: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 29841/A1 (58 8721)

Dátum vydania: 01.07.2016

Rastlinné tuky a oleje. Stanovenie degradačných produktov chlorofylov a a a (feofytíny a, a a pyrofeofytíny) (ISO 29841: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 3596 (58 8782)

Dátum vydania: 01.05.2003

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie nezmydelniteľných látok. Metóda extrakcie dietyléterom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 3656 (58 8792) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie absorpcie ultrafialového žiarenia vyjadrenej ako špecifická UV extinkcia (ISO 3656:2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 3656 (58 8792)

Dátum vydania: 01.07.2011

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie absorpcie ultrafialového žiarenia vyjadrenej ako špecifická UV extinkcia (ISO 3656: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 3656/A1 (58 8792)

Dátum vydania: 01.12.2017

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie absorpcie ultrafialového žiarenia vyjadrenej ako špecifická UV extinkcia (ISO 3656: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 3657 (58 8763)

Dátum vydania: 01.10.2020

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie čísla zmydelnenia (ISO 3657: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 3657 (58 8763) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2014

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie čísla zmydelnenia (ISO 3657: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 3657 (58 8763) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie čísla zmydelnenia (ISO 3657: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 3657 (58 8763) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie čísla zmydelnenia (ISO 3657: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 3960 (58 8752) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2010

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie peroxidového čísla. Jodometrické (vizuálne) stanovenie (ISO 3960: 2007, opravená verzia 2009-05-15)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 3960 (58 8752) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2009

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie peroxidového čísla. Jodometrické (vizuálne) stanovenie (ISO 3960: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 3960 (58 8752)

Dátum vydania: 01.08.2017

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie peroxidového čísla. Jodometrické (vizuálne) stanovenie (ISO 3960: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 3960 (58 8757) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2005

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie peroxidového čísla (ISO 3960: 2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 3960/O1 (58 8757) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2006

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie peroxidového čísla (ISO 3960: 2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 3960/Oa (58 8757) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2008

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie peroxidového čísla (ISO 3960: 2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 3961 (58 8758) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2012

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie jódového čísla (ISO 3961: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 3961 (58 8758) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2014

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie jódového čísla (ISO 3961: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 3961 (58 8758)

Dátum vydania: 01.03.2019

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie jódového čísla (ISO 3961: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 3961 (58 8758) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie jódového čísla (ISO 3961:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 5508 (58 8766) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1998

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Analýza metylesterov mastných kyselín plynovou chromatografiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 5508/Z1 (58 8766) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1998

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Analýza metylesterov mastných kyselín plynovou chromatografiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5509 (58 8767) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2002

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Príprava metylesterov mastných kyselín (ISO 5509:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 5555 (58 8751) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Odber vzoriek (ISO 5555:1991)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5555 (58 8751)

Dátum vydania: 01.12.2002

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Odber vzoriek (ISO 5555:2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5555/A1 (58 8751)

Dátum vydania: 01.12.2014

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Odber vzoriek (ISO 5555:2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6320 (58 8779)

Dátum vydania: 01.10.2017

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie indexu lomu (ISO 6320: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6320 (58 8779) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2002

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie indexu lomu (ISO 6320: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6320/AC (58 8779) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2006

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie indexu lomu (ISO 6320: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6321 (58 8755) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie teploty topenia v otvorených kapilárach (teplota topenia posunom) (ISO 6321: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 6321 (58 8755)

Dátum vydania: 01.10.2021

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie teploty topenia v otvorených kapilárach. Teplota topenia posunom (ISO 6321: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 660 (58 8756)

Dátum vydania: 01.02.2021

Živočíšne tuky a rastlinné oleje. Stanovenie čísla kyslosti a kyslosti (ISO 660: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 660 (58 8756) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2009

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie čísla kyslosti a kyslosti (ISO 660: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 660 (58 8756) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie čísla kyslosti a kyslosti (ISO 660:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 660/A1 (58 8756) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2006

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie čísla kyslosti a kyslosti (ISO 660:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 661 (58 8753)

Dátum vydania: 01.04.2006

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Príprava vzorky na analýzu (ISO 661: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 661 (58 8753) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1998

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Príprava vzoriek na analýzu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 661/AC (58 8753)

Dátum vydania: 01.04.2007

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Príprava vzorky na analýzu (ISO 661: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 661/Z1 (58 8753) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1998

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Príprava vzoriek na analýzu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 662 (58 8789) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Živočíšne a rastlinné tuky a oleje. Stanovenie obsahu vlhkosti a prchavých látok (ISO 662:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>