SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN EN 12075 (59 1003)

Dátum vydania: 01.10.2001

Biotechnológia. Veľkovýrobný proces a výroba. Postupy na fermentáciu a spracovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12128 (59 1050)

Dátum vydania: 01.08.2001

Biotechnológia. Laboratóriá na výskum, vývoj a analýzu. Úrovne zabezpečenia mikrobiologických laboratórií, rizikové zóny, požiadavky na priestory a technické požiadavky na bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12296 (59 1020)

Dátum vydania: 01.04.2001

Biotechnológia. Zariadenie. Príručka skúšobných postupov na stanovenie čistiteľnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12297 (59 1021)

Dátum vydania: 01.04.2001

Biotechnológia. Zariadenie. Príručka skúšobných postupov na stanovenie sterilizovateľnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12298 (59 1022)

Dátum vydania: 01.04.2001

Biotechnológia. Zariadenie. Príručka skúšobných postupov na stanovenie nepriepustnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12306 (59 1031)

Dátum vydania: 01.05.2001

Biotechnológia. Návod na kontrolu kvality diagnostických súprav používaných v poľnohospodárstve, na kontrolu rastlinných a živočíšnych škodcov a chorôb a na kontrolu znečistenia životného prostredia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12307 (59 1004)

Dátum vydania: 01.05.2001

Biotechnológia. Veľkovýrobný proces a výroba. Návod na správnu prax, postupy, školenie a kontrolu personálu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12460 (59 1005)

Dátum vydania: 01.10.2001

Biotechnológia. Veľkovýrobný proces a výroba. Pokyny na výber zariadenia a jeho inštalácia podľa biologického rizika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12461 (59 1006)

Dátum vydania: 01.10.2001

Biotechnológia. Veľkovýrobný proces a výroba. Pokyny na manipuláciu, zneškodňovanie a skúšanie odpadu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12689 (59 1030)

Dátum vydania: 01.08.2001

Biotechnológia. Návod na hodnotenie čistoty, biologickej aktivity a stálosti produktov mikrobiálneho pôvodu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12738 (59 1051)

Dátum vydania: 01.10.2001

Biotechnológia. Laboratóriá na výskum, vývoj a analýzu. Pokyny na izolovaný chov zvierat naočkovaných mikroorganizmami na pokusné účely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12740 (59 1052)

Dátum vydania: 01.10.2001

Biotechnológia. Laboratóriá na výskum, vývoj a analýzu. Pokyny na manipuláciu, zneškodňovanie a skúšanie odpadu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12741 (59 1053)

Dátum vydania: 01.10.2001

Biotechnológia. Laboratóriá na výskum, vývoj a analýzu. Pokyny na biotechnologické laboratórne postupy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13092 (59 1023)

Dátum vydania: 01.11.2002

Biotechnológia. Zariadenie. Návod na odber vzoriek a inokulačné postupy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13441 (59 1055)

Dátum vydania: 01.10.2003

Biotechnológia. Laboratóriá na výskum, vývoj a analýzu. Návod na regulované používanie geneticky modifikovaných rastlín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1619 (59 1001)

Dátum vydania: 01.05.2001

Biotechnológia. Veľkovýrobný proces a výroba. Všeobecné požiadavky na manažment a organizáciu postupov na konzerváciu kmeňov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1620 (59 1002)

Dátum vydania: 01.08.2001

Biotechnológia. Veľkovýrobný proces a výroba. Výstavba objektu podľa stupňa rizikovosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1826 (59 1010)

Dátum vydania: 01.02.2001

Biotechnológia. Veľkovýrobný proces a výroba. Kontrolné postupy pre suroviny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20387 (59 1007)

Dátum vydania: 01.03.2021

Biotechnológia. Biobanking. Všeobecné požiadavky na biobanking (ISO 20387: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CR 12739 (59 1054)

Dátum vydania: 01.08.2002

Biotechnológia. Laboratóriá na výskum, vývoj a analýzu. Protokol na výber zariadenia potrebného pre biotechnologické laboratóriá vzhľadom na stupeň nebezpečenstva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac